Word, Excel i PowerPoint wspierają już format ODF 1.4

Word, Excel i PowerPoint wspierają już format ODF 1.4

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/2/2024, 2:30 PM

Liczba odsłon: 197

Microsoft poinformował, że aplikacje Word, Excel i PowerPoint obsługują już OpenDocument Format 1.4. Dzięki tej zmianie aplikacje Microsoft 365 będą już zapisywać pliki ODF tylko do formatu w wersji 1.4. Wprowadza on nowe funkcje (o których poniżej), które są już wspierane przez format Open Office XML (.docx, .xlsx i .pptx).

Pliki w formatach ODF 1.3 i starszych nadal mogą być otwierane, ale zapisywane będą już w ODF 1.4. Z kolei produkty obsługujące tylko format 1.3, takie jak starsze wersje Office, mogą otwierać pliki w formacie 1.4, jednak nie będą obsługiwać jego nowych funkcji. Aby zapisać plik w nowym formacie, kliknij Plik > Zapisz jako i z listy rozwijanej wybierz format:

 • OpenDocument Text (*.odt) w programie Word
 • OpenDocument Spreadsheet (*.ods) w programie Excel
 • OpenDocument Presentation (*.odp) w programie PowerPoint

ODF 1.4 wprowadza szereg nowych funkcji. Oto niektóre z nich:

Word:

 • Tabele w kształtach: Tabele są teraz dozwolone w kształtach. Wcześniej tylko pola tekstowe dopuszczały tabele.
 • Listy zaczynające się od zera: Listy zaczynające się od 0 są teraz obsługiwane.
 • Nienakładające się obrazy i kształty: Pliki ODT obsługują teraz opcję zapobiegającą nakładaniu się obrazów i kształtów na inne obrazy i kształty.
 • Formaty list numerowanych: Wcześniej pliki ODT obsługiwały tylko podzbiór formatów list numerowanych dostępnych w programie Word. Teraz obsługiwane są wszystkie formaty.
 • Podziały stron nieparzystych i parzystych: Jeśli dodasz podział sekcji i określisz stronę parzystą lub nieparzystą, zostanie to teraz zapisane w pliku ODT.
 • Dodatkowe tryby pisania: Do specyfikacji ODT dodano nowe tryby pisania. Jeśli włączono określone języki, możesz ich używać w tabelach i akapitach, jeśli są obsługiwane w plikach .docx.
 • Obiekty dekoracyjne: Nowy atrybut dostępności określający, że obiekt jest czysto dekoracyjny i może być ignorowany przez technologie ułatwień dostępu.

Excel:

 • Wartości błędów: Wprowadzono drobne zmiany w przypadku utrwalania wartości błędów w pliku ODS.
 • Filtrowanie według koloru: Dodano obsługę zapisywania ustawień filtra kolorów w pliku ODS (z pewnymi ograniczeniami).
 • Kierunek tekstu: Drobne usprawnienia umożliwiające załadowanie tekstu obróconego o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Obiekty dekoracyjne: Nowy atrybut dostępności określający, że obiekt jest czysto dekoracyjny i może być ignorowany przez technologie ułatwień dostępu.

PowerPoint:

 • Numery stron: pliki ODP obsługują teraz numerowanie slajdów zaczynające się od 0. Wcześniej obsługa dotyczyła tylko wartości zaczynających się od 1.
 • Kierunek tekstu w komórkach tabeli: pliki ODP obsługują teraz tekst obrócony o 90° i 270° w komórkach tabeli.
 • Obiekty dekoracyjne: Nowy atrybut dostępności określający, że obiekt jest czysto dekoracyjny i może być ignorowany przez technologie ułatwień dostępu.

OpenDocument Format 1.4 jest już obsługiwany u Microsoft 365 Insiderów w Beta Channel na Windows (wersja 2404, build 17531.20078) i Mac (wersja 16.84, build 24041420).

Źródło: https://insider.microsoft365.com/en-us/blog/microsoft-365-apps-now-support-opendocument-format-1-4

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia