Windows 11 Moment 5 Update wydany jako marcowa aktualizacja opcjonalna (build 22631.3374)

Windows 11 Moment 5 Update wydany jako marcowa aktualizacja opcjonalna (build 22631.3374)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/27/2024, 12:00 PM

Liczba odsłon: 1109

29 lutego zaczęła być dostępna aktualizacja Windows 11 Moment 5 Update, początkowo wdrażana u użytkowników aktywnie klikających "Sprawdź aktualizacje" w Windows Update ("seekers"). Pełna dostępność miała nadejść dopiero w aktualizacjach opcjonalnych (niezwiązanych z bezpieczeństwem) pod koniec marca, czyli właśnie teraz. Nowości w niej zawarte trafią do wszystkich w obligatoryjnej aktualizacji w ramach kwietniowego Patch Tuesday (9 kwietnia 2024 r.). Tymczasem wygląda na to, że nowości w Moment 5 Update przypadły też w udziale wersji 22H2.

Windows 11 23H2 i 22H2: zmiany w aktualizacji KB5035942
(OS Build 22631.3374 i 22621.3374) Preview

Dostęp głosowy

 • Możesz teraz korzystać z dostępu głosowego w językach francuskim (Francja, Kanada), niemieckim i hiszpańskim (Hiszpania, Meksyk).
 • Możesz teraz korzystać z dostępu głosowego na wielu ekranach, w tym z nakładek siatki, które wcześniej były dostępne tylko na głównym monitorze. Nakładki siatki zostały dostosowane, aby umożliwić interakcje na pozostałych ekranach. Możesz także korzystać z funkcji przeciągnij-i-upuść, aby przenosić pliki, aplikacje i dokumenty między ekranami.
 • Dostęp głosowy - Obsługa wielu ekranów - siatka

 • Ta aktualizacja wprowadza skróty głosowe lub niestandardowe polecenia. Umożliwiają one tworzenie własnych poleceń głosowych. Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko w języku angielskim. Polecenia mogą odnosić się do pojedynczych działań, np. otwarcia URL, albo do serii działań wykonanych w sekwencji. Aby zacząć, powiedz "Co mogę powiedzieć" i kliknij kartę "Skróty głosowe" w panelu po lewej stronie albo też użyj polecenia "pokaż skróty głosowe", by przejść bezpośrednio na ich stronę. Następnie kliknij przycisk "Utwórz polecenie", aby zacząć proces.

Narrator

 • Możesz teraz słuchać wersji zapoznawczych 10 naturalnych głosów Narratora przed ich pobraniem.
 • Aktualizacja dodaje nowe polecenia klawiszowe do przechodzenia między obrazami na ekranie w trybie skanowania Narratora: G lub Shift + G.
 • Aktualizacja poprawia wykrywanie tekstu na obrazach przez Narratora, wliczając w to pismo odręczne. Aby to wypróbować, zaznacz obraz i naciśnij klawisz Narratora + Ctrl + D.
 • Narrator poinformuje Cię teraz o obecności zakładek oraz wersji roboczych lub rozwiązanych komentarzy. Będzie również informował, czy podczas czytania tekstu w pliku istnieją sugestie dotyczące ułatwień dostępu.
 • Możesz używać dostępu głosowego, aby otwierać aplikacje, dyktować tekst, dokonywać interakcji z elementami na ekranie i wydawać polecenia Narratorowi.

Udostępnianie Windows

 • Okno udostępniania Windows będzie używać konta, którego używasz do logowania w aplikacjach. Przykładowo na koncie MSA zobaczysz kontakty z Microsoft Teams (free), a na koncie Entra ID – ze szkolnego lub służbowego Teams.
 • Okno udostępniania Windows obsługuje teraz udostępnianie w WhatsApp.

Udostępnianie w pobliżu

 • Możesz używać szybkich ustawień lub aplikacji Ustawienia, aby włączyć Udostępnianie w pobliżu. Funkcja ta będzie także się wyłączać, jeśli wyłączysz Wi-Fi lub Bluetooth.
 • Poprawiono szybkość transferu udostępniania w pobliżu dla użytkowników w tej samej sieci.
 • Możesz teraz nadać urządzeniu bardziej przyjazną nazwę, aby było rozpoznawalne podczas udostępniania, w Ustawieniach > System > Udostępnianie w pobliżu.

Transmitowanie

Ta aktualizacja pomaga Ci dowiedzieć się więcej o funkcjonalności transmitowania i odkryć ją, gdy jest dostępna. Transmitowanie oznacza wysyłanie zawartości widocznej na ekranie Twojego komputera do PC, TV lub innego zewnętrznego ekranu w pobliżu w sposób bezprzewodowy:

 • Możesz przełączać się między oknami, aby wykonywać zadania, lub używać Asystenta przyciągania do organizowania przestrzeni na ekranie. Gdy będziesz wykonywać wiele zadań jednocześnie, powiadomienie zasugeruje użycie Transmitowania.
 • Menu wysuwane transmitowania w szybkich ustawieniach jest teraz bardziej pomocne w wyszukiwaniu ekranów w pobliżu, połączeń i nie tylko.

Układy przyciągania

 • Ta aktualizacja wprowadza sugestie układów przyciągania, które pomagają Ci ułożyć wiele okien aplikacji za jednym zamachem.
 • Układy przyciągania - inteligentne sugestie

 • Po najechaniu kursorem na przycisk Minimalizuj lub Maksymalizuj na pasku tytułu aplikacji (lub wykonaniu skrótu WIN + Z), aby otworzyć pole układu, zobaczysz ikony aplikacji w różnych wariantach układu. Wystarczy wybrać ten, który Twoim zdaniem zadziała najlepiej!

Windows 365 Boot

 • Ta aktualizacja wprowadza dedykowany tryb dla Windows 365 Boot. Gdy logujesz się na swoje urządzenie firmowe, loguje Cię to również do Twojego Windows 365 Cloud PC. Towarzyszy temu uwierzytelnianie bezhasłowe, np. Windows Hello for Business.
 • Nowy tryb dedykowany dostarcza też szybkie doświadczenie przełączania konta. Możesz w nim szybko zmienić profil i zalogować się. Możesz też spersonalizować doświadczenie dla Twojej nazwy użytkownika i hasła, wybrać niestandardowy obraz profilu na ekranie blokady i nie tylko.
 • Firmy mogą personalizować to, co użytkownicy widą na ekranie, gdy logują się do Windows 365 Boot. W trybie udostępnionym możesz dodać branding firmowy z Microsoft Intune.
 • Ta aktualizacja dodaje mechanizm fail fast dla Windows 365 Boot. Pomaga to podczas logowania się do Cloud PC. Inteligentna logika podpowiada Ci rozwiązania problemów z siecią lub dokończenie konfiguracji aplikacji, aby uruchomienie Windows 365 Boot nie kończyło się niepowodzeniem.
 • Możesz teraz zarządzać ustawieniami swojego fizycznego (lokalnego) komputera z poziomu Cloud PC. Windows 365 Boot ułatwia bezpośredni dostęp do ustawień dźwięku, wyświetlacza i innych urządzeń oraz zarządzanie nimi.

Windows 365 Switch

 • Rozłączanie w Windows 365 Switch stało się teraz łatwiejsze. Możesz użyć lokalnego PC, aby rozłączyć się z Cloud PC. Przejdź do Local PC > Task view, kliknij przycisk Cloud PC i wybierz Disconnect. Ta aktualizacja dodaje także dymki podpowiedzi do menu Start w Cloud PC na opcjach rozłączania i wylogowywania, pomagając zrozumieć ich działanie.
 • Ta aktualizacja dodaje wskaźniki pulpitu dla Windows 365 Switch. Zobaczysz napisy "Cloud PC" i "Lokalny PC" na pulpicie podczas przełączania się.
 • Czas na połączenie z Windows 365 Frontline Cloud PC z Windows 365 Switch może być teraz dłuższy. Podczas czekania ekran pokaże Ci status połączenia i pozostały czas na połączenie. W razie błędu na ekranie pojawi się przycisk kopiowania ID.

Poprawki błędów i ulepszenia

 • Ta aktualizacja wpływa na Windows Hello for Business. Admini IT mogą użyć MDM, aby wyłączyć monit, który pojawia się, gdy użytkownicy logują się na maszynie przyłączonej do Entra. W tym celu należy włączyć zasadę "DisablePostLogonProvisioning". Po zalogowaniu aprowizacja jest wyłączona dla Windows 10 i Windows 11.
 • Ta aktualizacja ulepsza Remote Desktop Session Host. Możesz teraz skonfigurować jego zasadę przekierowywania schowka, aby działała w jednym kierunku z komputera lokalnego do zdalnego albo odwrócić tę kolejność.
 • Ta aktualizacja dostarcza funkcję "search highlights" do wyszukiwarki na pasku zadań w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Wdrażanie jest stopniowe i nie u wszystkich funkcja pojawi się od razu.
 • Dodano obsługę zmian czasu letniego (DST) w Grenlandii, Kazachstanie i Samoa.
 • Ta aktualizacja obejmuje aplikacji MSIX, pomagając w lokalizacji ich UI na wszystkie języki przy upgradzie OS.
 • Rozwiązano problem ze składnikiem COM+. Niektóre aplikacje zależne od niego przestawały odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z niedostępnością niektórych aplikacji i funkcji po upgradzie do Windows 11.
 • Rozwiązano problem z zakleszczeniem w CloudAP, gdy wielu różnych użytkowników logowało się i wylogowywało w tym samym czasie na maszynach wirtualnych.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający dostęp do zasobów sieciowych z sesji Pulpitu zdalnego po włączeniu Remote Credential Guard, gdy klientem jest Windows 11 22H2 lub nowszy.
 • Rozwiązano problem z tworzonymi lub wdrażanymi kontenerami. Ich stan nie posuwał się naprzód po "ContainerCreating".
 • Rozwiązano problem z usługą czasu. Można było go skonfigurować za pomocą MDM ani GPO, lecz aplikacja Ustawienia nie była zgodna z konfiguracją.
 • Rozwiązano problem z niektórymi Neural Processing Units (NPU), które nie były widoczne w Menedżerze zadań.
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową i oknem kandydata japońskiego edytora IME.
 • Rozwiązano problem występujący podczas używania LoadImage() do ładowania mapy bitowej z góry na dół. Jeśli bitmapa ma ujemną wysokość, obraz nie był ładowany, a funkcja zwracała wartość NULL.
 • Profile Country and Operator Settings Asset (COSA) są teraz aktualne dla niektórych operatorów komórkowych.
 • Rozwiązano problem z Notatnikiem, który nie mógł drukować do niektórych drukarek Internet Printing Protocol (IPP).
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Dochodziło do błędu zatrzymania po zaaplikowaniu więcej niż 32 zasad.
 • Rozwiązano problem z Rozwiązano problem wpływający na istniejący tryb wymuszania gromadzenia reguł AppLocker. Nie był on nadpisywany, gdy reguły łączą się z kolekcją, która nie ma reguł. Działo się tak, gdy tryb wymuszania jest ustawiony na "Nieskonfigurowany".
 • Rozwiązano z usługą Zasad grupy, w której użycie LGPO.exe do zastosowania zasad inspekcji w systemie kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z Secure Launch, który nie uruchamiał się na niektórych procesorach.
 • Rozwiązano problem z niezawodnością. Ma to wpływ na aplikację Virtual Remote App, jeśli do jej otwarcia używasz niestandardowej powłoki.
 • Rozwiązano problem z niektórymi słuchawkami bezprzewodowymi. Połączenie Bluetooth nie było stabilne. Działo się tak na urządzeniach z firmwarem z kwietnia 2023 lub nowszym.
 • Rozwiązano problem z Transport Layer Security (TLS) w wersji 1.3 lub nowszej. Azure App Services kończyły się niepowodzeniem, gdy serwer webowy próbował połączyć się z zewnętrznym serwerem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Rozwiązano problem z dsamain.exe. Kiedy Knowledge Consistency Checker (KCC) przeprowadzał ewaluacje, przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z ładowaniem modułu PowerShell – Microsoft Message Queue (MSMQ).

Nie odnotowano żadnych znanych problemów w tej aktualizacji.

Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/march-26-2024-kb5035942-os-builds-22621-3374-and-22631-3374-preview-3ad9affc-1a91-4fcb-8f98-1fe3be91d8df

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia