Windows 11 22H2 z poprawkami w Beta Channel (build 22624.1616)

Windows 11 22H2 z poprawkami w Beta Channel (build 22624.1616)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/20/2023, 9:00 PM

Liczba odsłon: 1455

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś aktualizację KB5025308 w Beta Channel, która jak zwykle rozdzielona jest na dwa buildy: 22621.1616 bez nowych funkcji i 22624.1616 z włączonymi nowymi funkcjami. Tym razem jednak nowych funkcji brak. Wśród zmian odnotowano natomiast trochę ulepszeń i poprawek.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5025308
(OS Build 22624.1616) w Beta Channel

Ogólne

 • Obsługa języków została rozszerzona na duński, angielski (Irlandia), francuski (Kanada), koreański i portugalski (Portugalia).

Windows 11 22H2: poprawki w aktualizacji KB5025308
(OS Build 22624.1616) w Beta Channel

Ogólne

 • Włączenie nowego przełącznika w Ustawieniach > Windows Update, aby "otrzymywać najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne", wprowadzonego w poprzednim buildzie, powinno teraz oferować "aktualizację konfiguracji Windows", oferowaną poprzez Windows Update dla Insiderów w buildzie 22624. Aktualizacja ta ma pomóc Microsoftowi upewnić się, że nowy przełącznik jest prawidłowo połączony z usługami na zapleczu. Wymagana jest aktualizacja Update Stack Package (wersja 413.2122.0).
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe w ostatnim buildzie.

Wprowadzanie

 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową, która nie rozpoznawała prawidłowo w niektórych przypadkach, że dostępna była klawiatura sprzętowa.
 • Zaktualizowano zasadę zarządzania MDM TextInput/EnableTouchKeyboardAutoInvokeInDesktopMode, aby zezwalała na "2" jako prawidłową wartość w celu wymuszania wyświetlania klawiatury dotykowej po stuknięciu kontrolki edytowania, nawet gdy klawiatura sprzętowa jest podłączona.

Napisy na żywo

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się napisów na żywo przy pierwszym uruchomieniu.
 • Rozwiązano problem z nakładaniem się ikony i etykiety menu dodawania języka.
 • Do plików językowych ulepszonego rozpoznawania mowy dodano funkcje, które poprawią wydajność i zapewnią filtrowanie poza językiem, co ma na celu ograniczenie nieprawidłowych napisów dla mowy, która nie jest w języku napisów.

Ułatwienia dostępu

 • Rozwiązano problem z pozostawieniem okna dostępu głosowego pustym po otwarciu.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się dostępu głosowego przy użyciu polecenia przejścia na początek dokumentu.
 • Rozwiązano problem z niedziałającym dostępem głosowym po wyłączeniu filtra wulgaryzmów.
 • Rozwiązano problem z poleceniami CTRL + Narrator + Home i Ctrl + Narrator + End, które nie działały w Edge.

Znane problemy

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Jeśli masz przycisk Bing w polu wyszukiwania, po ponownym uruchomieniu komputera możesz zobaczyć obracające się codzienne wyszukiwanie, zanim przycisk Bing zostanie ponownie przywrócony.

Eksplorator plików

 • Shift + kliknięcie prawym przyciskiem pliku lub folderu nie otwiera "Pokaż więcej opcji".

Napisy na żywo

 • Na urządzeniach ARM64 ulepszona obsługa rozpoznawania mowy, zainstalowana na stronie ustawień języka i regionu, będzie wymagać ponownego uruchomienia napisów na żywo, jeśli zmienisz język w menu napisów na żywo.
 • Podczas dodawania języka na stronie ustawień języka i regionu postęp instalacji funkcji języka może zostać ukryty, a zakończenie instalacji "Rozszerzonego rozpoznawania mowy" (wymaganego przez napisy na żywo) może nie być widoczne. Aby monitorować postępy, możesz użyć "Opcji językowych" języka. W takim przypadku może wystąpić nieoczekiwane opóźnienie, zanim konfiguracja napisów na żywo wykryje ten problem i pozwoli Ci kontynuować.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia