Windows 11 21H2 z poprawkami w opcjonalnej aktualizacji KB5011563

Windows 11 21H2 z poprawkami w opcjonalnej aktualizacji KB5011563

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/29/2022, 1:09 PM

Liczba odsłon: 3733

Windows 11 w swoim oryginalnym wydaniu (21H2) otrzymał drugą w tym miesiącu aktualizację w kanale wersji publicznej. Jak przystało na aktualizację opcjonalną z końcówki miesiąca zawiera ona dość sporo poprawek niezwiązanych z bezpieczeństwem. Część tych zmian trafiła już do Windows 11 w kanałach Beta i Release Preview oraz do Windows 10.

Windows 11 21H2: zmiany w aktualizacji KB5011563 (build 22000.593)

 • Nowość! Dodano możliwość jednoczesnego wyświetlania 3 powiadomień toast o wysokim priorytecie. Funkcja przeznaczona jest dla aplikacji, które wysyłają powiadomienia o połączeniach, przypomnienia lub alarmy z użyciem powiadomień Windows. W efekcie do 4 powiadomień może pokazywać się w tym samym czasie (3 o wysokim priorytecie i 1 o normalnym).
 • Rozwiązano problem z wyłączaniem autouruchamiania aplikacji UWP po upgradzie systemu.
 • Rozwiązano problem z SystemSettings.exe, który przestawał działać.
 • Rozwiązano problem z searchindexer.exe, który uniemożliwiał zwracaniu ostatnich e-maili przez wyszukiwanie offline programu Microsoft Outlook.
 • Naprawiono wyciek pamięci w module wmipicmp.dll, który powoduje wiele fałszywych alarmów w systemie monitorowania centrum danych System Center Operations Manager (SCOM).
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym zwracaniem ustawień Execution Policy z rejestru.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego nowoczesne przeglądarki nie wyświetlały poprawnie kodu HTML generowanego przez gpresult/h.
 • Rozwiązano problem, który powodował wyjątek "Odmowa dostępu" dla pliku podczas testu PowerShell dla funkcji AppLocker.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że serwer Remote Desktop Service (RDS) stawał się niestabilny, gdy liczba zalogowanych użytkowników przekracza 100. Uniemożliwiało to dostęp do opublikowanych aplikacji za pomocą RDS w Windows Server 2019.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatu o błędzie podczas wyszukiwania domeny lub jednostki organizacyjnej (OU). Działo się tak z powodu nieprawidłowego wyzerowania pamięci.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że konsola zarządzania zasadami grupy przestawała działać po jej zamknięciu. System rejestrował Application Error Event ID 1000 oraz błąd 0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION). Uszkodzonym modułem był GPOAdmin.dll.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że Group Policy Service przestawała przetwarzać dane telemetryczne dla preferencji rejestru zasad grupy.
 • Naprawiono błąd zatrzymania 0xD1, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL w składniku jądra DirectX.
 • Rozwiązano problem z Kerberos.dll, który przestawał działać w ramach usługi Local Security Authority Subsystem Service (LSASS).
 • Rozwiązano problem z Key Distribution Center (KDC) Proxy. Serwer proxy KDC nie mógł poprawnie uzyskać ticketów Kerberos do logowania się do Key Trust Windows Hello for Business.
 • Dodano obsługę scenariuszy przekazywania konta Microsoft (MSA) w usłudze Azure Active Directory (AAD) Web Account Manager (WAM).
 • Rozwiązano problem z rejestrowaniem zdarzenia o identyfikatorze 37 podczas niektórych scenariuszy zmiany hasła, w tym zmian hasła obiektu nazwy klastra pracy awaryjnej (CNO) lub obiektu komputera wirtualnego (VCO).
 • Rozwiązano problem z prawidłowym wyświetlaniem w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika (UAC) aplikacji żądającej podwyższonych uprawnień.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować utratę fokusa pliku w OneDrive po zmianie jego nazwy i naciśnięciu klawisza Enter.
 • Ustawienia zwracają teraz właściwą stronę, gdy szukamy słowa "widżety".
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał eventowi 4739 wyświetlanie nowych wartości niektórych atrybutów po zmianie zasad.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że polecenie Move-ADObject kończyło się niepowodzeniem podczas przenoszenia kont komputerów między domenami. Komunikat o błędzie brzmiał: "Multiple values were specified for an attribute that can have only one value".
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał dostęp do udziałów Server Message Block (SMB) przy użyciu adresu IP, gdy włączone jest zabezpieczenie SMB.
 • Rozwiązano problem powodujący błąd zatrzymania 0x1E na serwerze SMB (srv2.sys).
 • Rozwiązano problem powodujący niezgodność między nazwami domen NetBIOS i DNS Active Directory podczas tworzenia klastra.
 • Dodatkową nowością, o której Microsoft nie wspomniał na liście, jest łatwiejszy wybór domyślnej przeglądarki.

Microsoft odnotowuje 1 znany problem w tej aktualizacji:

 • Po zainstalowaniu aktualizacji Windows wydanych 11 stycznia 2022 r. lub później na dotkniętej tym problemem wersji Windows dyski odzyskiwania (CD lub DVD), utworzone w aplikacji "Tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie plików użytkownika" w Panelu Sterowania systemu Windows 7, mogą nie być w stanie wystartować.

  Problem nie dotyczy dysków przywracania stworzonych w tej aplikacji na urządzeniach z zainstalowanymi jedynie wcześniejszymi aktualizacjami i powinny one startować zgodnie z oczekiwaniami.

  Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, by problem dotyczył oprogramowania do backupu innych firm.

  Microsoft pracuje nad rozwiązaniem, które dołączy do przyszłej aktualizacji.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia