Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/3/2024, 6:20 PM

Liczba odsłon: 271

Microsoft otrzymywał feedback od wielu użytkowników, którzy opierają się na składnikach list zadań programu Loop, aby organizować swoją pracę i zarządzać projektami, ale doceniliby większą elastyczność i funkcjonalność. Twórcy zebrali się więc do pracy i zidentyfikowali obszary do poprawy: to filtry, sortowanie, rozwijanie/zwijanie, wysokość wiersza i nie tylko. Co się konkretnie zmieniło?

Nowy wygląd i doświadczenie

Składniki list zadań zyskały świeży, nowy wygląd, który pasuje do wyglądu tabel na stronach Loop. Możesz cieszyć się takim samym, spójnym doświadczeniem, korzystając z list zadań z krawędziami, wierszem podsumowującym i nie tylko.

Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

Filtry

Składniki listy zadań obsługują teraz opcje, które pomagają zawęzić zadania na podstawie kryteriów, takich jak nazwa zadania, przydzielona osoba, termin itd. Możesz zastosować wiele filtrów jednocześnie, a przefiltrowany widok jest dostępny dla każdego, kto ma dostęp do strony Loop.

Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

W kolejnych miesiącach zostaną też dodane możliwości filtrowania według statusu zadania oraz ukończonych i nieukończonych zadań.

Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

Wysokość wiersza

Chcesz dostosować wysokość wiersza, aby dopasować ją do zawartości? Teraz to nie problem. Dzięki nowym opcjom możesz wybrać wysokie lub niskie wiersze.

Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

Rozwijanie/zwijanie

Możesz teraz korzystać z funkcji rozwijania i zwijania, aby lepiej zarządzać składnikami listy zadań.

Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

Zaznaczanie wielu elementów

Jeśli chcesz wykonać tę samą akcję na wielu wierszach, np. usunąć je albo skopiować, skorzystaj z funkcji zaznaczania wielu elementów (multi-select), aby wykonać działanie na wszystkich jednocześnie.

Ulepszone składniki listy zadań w Microsoft Loop

Dostępność

Opisane wyżej zmiany są dostępne dla wszystkich subskrybentów Microsoft 365 E3 i E5. Wymagane jest stabilne połączenie z Internetem.

Źródło: https://insider.microsoft365.com/en-us/blog/improved-task-list-components-in-loop

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia