Ulepszenia menu Start i transmitowania w Windows 11 (build 23526 w Dev Channel)

Ulepszenia menu Start i transmitowania w Windows 11 (build 23526 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/18/2023, 8:37 PM

Liczba odsłon: 1085

Windows 11 Insider Preview otrzymał dziś aktualizację w Dev Channel. Build 23526 jest dostępny poprzez Windows Update i jako obraz ISO. Zmiany i ulepszenia dotyczą podglądu plików w menu Start, menu transmitowania i Narratora. Nie zabrakło też poprawek dla menu Start, paska zadań, Eksploratora, Dev Drive, tła HDR, wprowadzania i nie tylko. Pełny changelog poniżej.

Windows 11: nowości w kompilacji 23526 w Dev Channel

Obraz ISO

Windows 11 Build 23526 został wydany jako obraz ISO — do pobrania tutaj.

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Data wycofania kompilacji Insider Preview: Data wycofania buildów w Dev Channel została zaktualizowana na 15.09.2024, począwszy od builda 23526. Upewnij się, że masz najnowszą kompilację.

Menu Start

 • W przypadku plików, dla których bogaty podgląd miniatury nie jest dostępny, menu Start nie będzie teraz wyświetlać pustego obszaru podglądu. Zmiana ta opiera się na ulepszeniach podglądu miniatur (dymków) dla plików w chmurze w menu Start, które zaczęły być udostępniane w buildzie 23511.

Podgląd miniatury pliku w menu Start

Transmitowanie

 • W oparciu o ulepszenia transmitowania z builda 23516 zaktualizowano wysuwane menu Transmitowanie w Szybkich ustawieniach. Ma ono teraz dodatkowe wsparcie w sytuacji, gdy doświadczysz jakichkolwiek problemów z odkrywaniem wyświetlaczy w pobliżu, potrzebujesz naprawić połączenie i nie tylko.

Wysuwane menu Transmitowanie w Szybkich ustawieniach

Narrator

 • Zmieniono domyślny poziom szczegółowości z 2 na 3, który będzie teraz ogłaszał "natychmiastową nazwę i typ kontekstu". Typ kontekstu Kontroli, taki jak "lista" lub "pasek narzędzi", pozwoli użytkownikom lepiej zrozumieć kontrolkę – tak jak JAWS i NVDA.
 • Użytkownicy Narratora mogą wpisywać tradycyjne chińskie znaki w systemie Windows dzięki dodaniu słownika tradycyjnego chińskiego do szczegółowego czytania.
 • Podczas nawigowania do dowolnego załącznika w Outlooku w trybie skanowania narrator ogłasza "&" załącznika — to samo jest teraz odzwierciedlone na monitorze brajlowskim.
 • Przejdź do różnych nagłówków w trybie skanowania za pomocą strzałki w dół lub skrótu "Spacja + 4" w urządzeniu brajlowskim — teraz nawigacja do nagłówka jest odzwierciedlana w Braille'u.
 • Podczas poruszania się po liście z elementami, za każdym razem, gdy Narrator ogłasza indeks z nazwą elementu menu, wyświetlacz brajlowski odzwierciedla również te same wartości indeksu, takie jak "1 z 4".

Poprawki błędów

Menu Start

 • Rozwiązano problem z etykietą "System" w widoku wszystkich aplikacji, która wyświetlała niewłaściwy kolor w motywach o wysokim kontraście.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano problem z paskiem zadań, który nie ładował się u niektórych Insiderów podczas logowania się do komputera po zainstalowaniu poprzedniego builda.
 • Wyłączono domyślne ustawienie rozłączenia przycisków paska zadań na innych ekranach, gdy nie są podłączone żadne dodatkowe monitory.
 • Rozwiązano problem z paskiem zadań w opcji niełączenia przycisków, który nadal wyświetlał animacje, nawet jeśli zostały wyłączone.
 • Rozwiązano problem z ikonami aplikacji na pasku zadań, które stawały się puste (bez ikony) w ostatnich kompilacjach Insider po przełączeniu między pulpitami.
 • Rozwiązano problem z ukrytymi ikonami, które mogły się nieoczekiwanie zamykać podczas korzystania z nawigacji za pomocą klawiatury w celu przeniesienia fokusa między ikonami.
 • Rozwiązano problem z przeciąganiem w celu zmiany kolejności ikon w obszarze przepełnienia — nie działało to dobrze, gdy pasek zadań był ustawiony bez łączenia ikon.
 • Rozwiązano problem z nową ikoną dzwonka, która mogła być bardzo słabo widoczna, ponieważ używała ciemnego konturu, gdy pasek zadań był ciemny.
 • Rozwiązano problem po włączeniu opcji "Zakończ zadanie" na pasku zadań — ustawienie nie utrzymywało się po uaktualnieniach.
 • Rozwiązano problem z ikoną Bluetooth, która mogła nie wyświetlać się w zasobniku systemowym po aktualizacji, mimo że komputer obsługiwał Bluetooth, a opcje Bluetooth były wyświetlane w Ustawieniach.

Menu Start

 • Rozwiązano problem przy próbie odinstalowania niektórych aplikacji — po prostu otwierały się Ustawienia i nie przechodziły do ​​strony "Zainstalowane aplikacje".

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas uruchamiania lub interakcji z Eksploratorem plików.
 • Rozwiązano problem z użycie przycisku "Resetuj foldery" w Opcjach folderów, co mogło spowodować wysypywanie się explorer.exe.
 • Rozwiązano problem z szewronami na pasku adresu Eksploratora plików, które wskazywały niewłaściwy kierunek, jeśli język wyświetlania był ustawiony na arabski lub hebrajski.
 • Rozwiązano problem z zapisywaniem plików w lokalizacjach OneDrive w Eksploratorze plików, co mogło zająć bardzo dużo czasu, przez co wyglądało na to, że aplikacja, z której zapisywano, przestała odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z menu kontekstowym i menu rozwijanym w Eksploratorze plików, które nie reagowały na dotyk.
 • Wprowadzono kolejną poprawkę dotyczącą problemu z tłami menu kontekstowego i rozwijanego menu, które były przezroczyste.
 • Rozwiązano problem z menu wyświetlanym podczas przeciągania prawym przyciskiem myszy na jednym z nowo obsługiwanych formatów archiwów, które nie miało opcji wypakowania, tak jak w przypadku plików ZIP.

Dev Drive

 • Rozwiązano problem z Dev Drives, które mogły nie montować się automatycznie po uaktualnieniu do nowego builda, co powodowało, że aplikacje, które próbowały uzyskać do nich dostęp, nie działały.
 • Ulepszonono komunikaty o błędach, jeśli Dev Drives nie zostaną sformatowane.
 • Rozwiązano problem związany z korzystaniem z Dev Drives, który mógł powodować bugcheck "INVALID DATA TRAP" podczas aktualizacji (a następnie aktualizacja była cofana).

Tła HDR

 • Rozwiązano problem ze sporadycznym wysypywaniem się explorer.exe podczas korzystania z tapety HDR.

Narrator

 • Rozwiązano problemem z Narratorem, który nie odczytywał różnych elementów listy w polu kombi na różnych stronach internetowych podczas nawigacji za pomocą strzałek w górę i w dół.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo ogłaszał pola kombi jako tylko do odczytu, nawet jeśli użytkownicy mogli wybrać różne wartości z elementów listy pól kombi.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał zaznaczonego i niezaznaczonego stanu przycisków opcji, ale ogłaszał zaznaczenie dla każdego elementu.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który ogłaszał starsze informacje podczas nawigowania w selektorze daty/godziny za pomocą klawiszy strzałek.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo odczytywał zawartość poprzedniej i bieżącej komórki podczas nawigacji w tabeli za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo odczytywał starszy tytuł okna, nawet po przejściu do kontroli wewnętrznej.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który czytał cały akapit po wywołaniu strzałki w górę w dokumencie Word Online.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nieprawidłowo odczytywał ostatnie słowo poprzedniego akapitu, gdy nowy akapit zaczynał się od znaku interpunkcyjnego.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał usunięcia znaku podczas używania klawisza Backspace w niektórych polach tekstowych w Internecie.
 • Rozwiązano problem z w Narratorem, który podczas wprowadzania dowolnej liczby w polu edycji CVV powinien ogłaszać tylko "ukryty", zamiast "Edycja CVV, wybrano ukrytą nową linię".
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie był w stanie wykryć różnych nagłówków na niektórych stronach internetowych w trybie skanowania, gdy do nawigacji używano klawisza "h".
 • Rozwiązano problem z nawigacją strzałkami w trybie skanowania, która pomijała pierwszy element w kontenerze.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który pomijał pierwszy element po przejściu przez punkt orientacyjny za pomocą klawisza "d" w trybie skanowania.
 • Rozwiązano problem z fokusem Narratora, który nie przesuwał się poza pierwsze pole wyboru, jeśli istniała lista pól wyboru podczas używania klawiszy strzałek w górę i w dół w trybie skanowania.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie aktywował pola kombi podczas nawigowania za pomocą strzałek w górę i w dół oraz używania klawisza Enter/spacji w celu aktywowania go w trybie skanowania.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który zwijał pola kombi w trybie skanowania podczas nawigacji za pomocą strzałek w górę i w dół.
 • Rozwiązano problem z poleceniami nawigacji, które nie były wykonywane zgodnie z oczekiwaniami w oknie dialogowym po drugim wejściu do niego.
 • Rozwiązano problem z wyszukiwaniem Narratora, które nie działało konsekwentnie na stronach internetowych podczas używania kombinacji klawiszy Narrator + Ctrl + F.

Wprowadzanie

 • Rozwiązano problem z pisaniem za pomocą japońskiego i chińskiego edytora IME, które mogło nie działać zgodnie z oczekiwaniami w niektórych aplikacjach, gdy wybrano opcję korzystania z poprzedniej wersji edytora IME.
 • Rozwiązano problem podczas pisania odręcznego po chińsku w polu tekstowym — niektóre znaki były postrzegane jako stuknięcia i nie działały.
 • Rozwiązano problem z pisaniem odręcznym w polu tekstowym, które nie działało dobrze, gdy włączona była Lupa, ponieważ pismo odręczne było przesunięte.

Inne

 • Rozwiązano problem z odłączeniem monitora podczas połączenia z Cloud PC, co mogło prowadzić do wyświetlenia czarnego ekranu, na którym w ostatnich kompilacjach widoczna była tylko mysz.
 • Wprowadzono kilka poprawek, aby poprawić współpracę okna dialogowego "Udostępnij" z czytnikami ekranu, a także rozwiązać kilka innych problemów z ułatwieniami dostępu.

Znane problemy

Ogólne

 • Explorer.exe może wysypywać się na ekranie logowania (z wyskakującym błędem) przy próbie wejścia w tryb awaryjny.

Menu Start

 • Niektóre aplikacje w sekcji "Wszystkie aplikacje", np. PWA zainstalowane przez Edge, mogą być niepoprawnie klasyfikowane jako składniki systemu.

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Dymki podpowiedzi po najechaniu myszą na pole wyszukiwania mogą czasem nie być dopasowane do głównego wyniku wyszukiwania.

Windows Copilot

 • Możesz użyć Alt + Tab, aby wyjść z Windows Copilot, ale już nie, aby do niego wrócić. Zamiast tego możesz użyć WIN + C.
 • Po pierwszym uruchomieniu lub odświeżeniu Copilota podczas używania Dostępu głosowego musisz użyć poleceń "Pokaż siatkę", aby móc kliknąć pole "Zapytaj mnie o cokolwiek" po raz pierwszy.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/08/18/announcing-windows-11-insider-preview-build-23526-dev-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia