Python Editor: najnowszy dodatek w Excel Labs

Python Editor: najnowszy dodatek w Excel Labs

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/18/2023, 8:00 PM

Liczba odsłon: 406

Python Editor to najnowszy dodatek do Excel Labs, który pozwala pisać i edytować formuły Pythona w Excelu za pomocą dedykowanego edytora kodu z podobnymi możliwościami, jakie oferują środowiska notesów Pythona. Ta nowa, eksperymentalna usługa jest uzupełnieniem Pythona w Excelu, dodając do niego przestrzeń edycji zoptymalizowaną dla bardziej złożonych i dłuższych fragmentów kodu Pythona.

Widok przepływu wykonania kodu i efektów

Python Editor pokazuje komórki Pythona w kolejności wykonania wraz z wynikami kodu każdej komórki. Pozwala to debugować i zrozumieć działanie kodu. Jest to przydatne, ponieważ komórki Pythona w Excelu wykonują się w kolejności głównych wierszy.

Python Editor w Excel Labs

Zbudowany dla dłuższych sekcji kodu

Edytor Pythona oferuje nowy sposób tworzenia i edytowania kodu, dając większą elastyczność przy pracy z dłuższymi skryptami.

Python Editor w Excel Labs

Standardowe funkcje Visual Studio Code

Edytor języka Python używa część takich samych składników, które napędzają Visual Studio Code i obsługuje wiele z jego funkcji programowania w Pythonie, takich jak IntelliSense, formatowanie, uzupełnianie kodu i wyróżnianie składni.

Python Editor w Excel Labs

Elastyczność w przerywaniu procesu kodowania

Edytor Pythona umożliwia napisanie kodu, kliknięcie w dowolnym miejscu aplikacji i nieprzekazywanie kodu do Excela, dopóki nie będzie on satysfakcjonujący. Zapewnia to większą elastyczność i kontrolę nad tym, kiedy i jak aplikujesz kod w swoim skoroszycie. Dodatkowo w trybie ręcznego przeliczania edycja i zatwierdzanie w Edytorze obliczy tylko tę daną komórkę, zapewniając szybszą pętlę sprzężenia zwrotnego.

Python Editor w Excel Labs

Jak uzyskać dostęp do Edytora Pythona?

Jeśli masz już dodatek Excel Labs, możesz go zaktualizować do najnowszej wersji zawierającej Python Editor. Excel Labs można pobrać ze sklepu z dodatkami. Edytor jest dostępny dla wszystkich, którzy mają implementację Python in Excel. Wygląda więc na to, że funkcjonalność nie wymaga bycia Microsoft 365 Insiderem.

Python Editor w Excel Labs

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel-blog/introducing-the-python-editor-from-excel-labs/ba-p/3928986