Problemy z pulpitem zdalnym na Windows 11 22H2

Problemy z pulpitem zdalnym na Windows 11 22H2

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/23/2022, 7:00 PM

Liczba odsłon: 1973

Do listy znanych problemów w Windows 11 22H2 (2022 Update) Microsoft dorzucił kolejny punkt, który mówi o niepowodzeniu połączenia podczas używania brokerów połączenia usług pulpitu zdalnego (Remote Desktop Connection Brokers). Problem można ominąć za pomocą przedstawionej metody. Jednocześnie trwają prace nad odgórną poprawką.

Po zainstalowaniu Windows 11, wersja 22H2 (nazywanego też Windows 11 2022 Update) aplikacja Pulpit zdalny Microsoft może przestać odpowiadać, gdy łączy się poprzez bramkę Remote Desktop bądź Remote Desktop Connection Broker. Przykładem takiego scenariusza jest łączenie się z kolekcją Remote Desktop Services. RemoteApp oraz Desktop Connections są sposobami, w które to połączenie jest ustanawiane.

Problem ten można zaobserwować, gdy klient znajduje się na etapie "Ładowanie maszyny wirtualnej" lub "Konfigurowanie połączenia zdalnego" i może wystąpić niezależnie od wersji systemu operacyjnego zainstalowanej na zdalnym komputerze. W niektórych przypadkach może pojawić się komunikat o błędzie "Twoja sesja usług pulpitu zdalnego zakończyła się". Jeśli aplikacja przestanie odpowiadać, może być konieczne jej zamknięcie za pomocą Menedżera zadań systemu Windows.

— Microsoft

Microsoft wyjaśnia, że raczej mało prawdopodobne jest, aby problem dotyczył użytkowników domowych. Proces połączenia opisany wyżej nie jest bowiem domyślnie używany przez aplikację Pulpit zdalny na Windows.

Tymczasowe rozwiązanie, gdy aplikacja przestaje odpowiadać, to jej zamknięcie. W tym celu należy otworzyć Menedżer zadań i na karcie Procesy odnaleźć proces mstsc.exe, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Zakończ zadanie. Można również włączyć specjalną zasadę grupy.