Poprawki i ulepszenia w Windows 11 23H2 (build 22631.2787 w Release Preview Channel)

Poprawki i ulepszenia w Windows 11 23H2 (build 22631.2787 w Release Preview Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/17/2023, 6:00 PM

Liczba odsłon: 1173

Ten tydzień wyjątkowo obfituje w aktualizacje systemu Windows. Po wtorkowym Patch Tuesday napłynęły jeszcze update'y w praktycznie wszystkich kanałach Windows Insider. Teraz zajmiemy się tymi, które trafiły do Windows 11 22H2 i 23H2 w Release Preview Channel. Oprócz tradycyjnych poprawek pojawiło się w nich parę interesujących nowości i zmian.

Windows 11 23H2 i 22H2: zmiany w aktualizacji KB5032288
(OS Build 22631.2787 i 22621.2787) w Release Preview Channel

 • Windows 11 23H2 otrzymał w tej aktualizacji poglądowy zestaw zmian w celu uzyskania zgodności systemu Windows 11 z Aktem o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) w Europejskim Obszarze Gospodarzym.
 • Możesz teraz używać Copilota w Windows na wielu ekranach. Naciśnij jego przycisk na pasku zadań na pożądanym ekranie, a Copilot pojawi się właśnie na nim. Aby otworzyć Copilota na ostatnim ekranie, na którym był używany, naciśnij WIN + C. Jeśli korzystasz z klawiatury, naciśnij CTRL + T, aby skierować fokus na pasek zadań, przejdź do przycisku Copilota i otwórz go na dowolnym ekranie. Zmiana jest na razie testowana z małą grupą Insiderów. Szersza dostępność powinna nastąpić w kolejnych miesiącach.
 • Microsoft zaczął wdrażać możliwość wywołania Copilota za pomocą skrótu klawiszowego Alt + Tab. Po jego naciśnięciu Copilot ukaże się podglądzie miniatur otwartych okien aplikacji — jednak tylko wtedy, kiedy jest wywoływany z paska zadań.
 • W nadchodzących tygodniach będziecie mogli zobaczyć zestaw Windows Spotlight jako domyślne tło. Może to wystąpić, gdy Wasze tło jest ustawione na domyślny obraz Windows.
 • Możesz korzystać z Copilota w Windows bez logowania na konto Microsoft. Liczba zapytań jest wówczas ograniczona do 10.
 • Poprawiono wydajność menu kontekstowego skrótu przy otwieraniu go z pulpitu lub Eksploratora plików.
 • Rozwiązano problem z plikami .RAR, które wyświetlały się jako puste w Eksploratorze plików.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami pobieranymi z Microsoft Store. Przestawały one odpowiadać i nie mogły się aktualizować.
 • Ta aktualizacja dodaje do plików kształtu niedawno powstały sztuczny ląd niedaleko Rotterdamu dla holenderskiej strefy czasowej.
 • Rozwiązano problem z zasadą logowania Trusted Sites Zone, którą nie można było zarządzać poprzez MDM.
 • Rozwiązano problem z trybem IE, w którym witryna przestawała działać zgodnie z oczekiwaniami po otwarciu modalnego okna dialogowego.
 • Rozwiązano problem z trybem IE, który przestawał odpowiadać w różnych scenariuszach.
 • Rozwiązano problem z kursorem w aplikacjach korzystających z kontrolki XAML WebView2Standalone.
 • Rozwiązano problem wpływający na liczniki wydajności zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA). Nie zwracały one we właściwy sposób danych sieciowych na maszynach wirtualnych.
 • Rozwiązano problem wpływający na 32-bitowe aplikacje oparte na GDI. Przestawały one odpowiadać, gdy działały w 64-bitowym Windows, który wykorzystują więcej niż 2 GB pamięci.
 • Rozwiązano problem z dynamicznym oświetleniem, redukując ilość energii zużywanej przez urządzenie.
 • Rozwiązano problem z kursorem podczas pisania po japońsku. Mógł on przesuwać się w nieoczekiwane miejsce.
 • Rozwiązano problem z Microsoft OneNote. Jeśli użyliśmy pióra i kliknęliśmy prawym przyciskiem myszy, aby je otworzyć, mogło się to nie udać.
 • Rozwiązano problem wpływający z opóźnionym ruchem kursora w niektórych scenariuszach rejestrowania ekranu.
 • Rozwiązano problem wpływający z dekoderem Advanced Audio Coding (AAC). Nie działał on dobrze na niektórych stronach internetowych, które ustawiają niewłaściwą częstotliwość próbkowania wejściowego.
 • Rozwiązano problem ze sprzętem korzystającym z funkcji PresentAt. Zużycie energii wzrastało podczas odtwarzania wideo na pełnym ekranie.
 • Rozwiązano problem z zarządzaniem funkcjami. Możesz teraz wstępnie pobrać konfiguracje prędkości dla więcej niż jednej wersji systemu operacyjnego. Nie zaszkodzi to innym wersjom. Po aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera stosowana jest tylko konfiguracja prędkości poprawna dla bieżącej wersji systemu.
 • Rozwiązano problem z Ustawieniami, które przestawały odpowiadać po wyłączeniu szyfrowania urządzenia.
 • Rozwiązano problem z Microsoft Defender for Endpoint (MDE). Aktualizacja włącza scenariusze Conditional Access (CA).
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ponowne połączenie się z istniejącą sesją w chmurze. Zamiast otwierała się nowa.
 • Poprawiono szybkość otwierania Copilota w Windows z paska zadań.
 • Rozwiązano problem z wyciekiem w powiadomieniach, co mogło uniemożliwiać zalogowanie.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików. Po naciśnięciu Shift + F10 menu skrótów (kontekstowe) nie otwierało się.
 • Rozwiązano problem z oknami Eksploratora plików, które nieoczekiwanie pojawiały się na pierwszym planie.
 • Rozwiązano problem wpływający na plakietkę powiadomień Widżetów, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem z ikoną Copilota na pasku zadań. Po jego otwarciu nie był wyświetlany jako aktywny.
 • Rozwiązano problem z Windows Laps. Jego zasada PasswordExpirationProtectionEnabled nie mogła włączyć ustawienia.
 • Rozwiązano problem z Windows Sandbox. Jeśli ustawienia regionalne Twojego komputera nie były w języku angielskim (USA), Eksplorator plików przestawał odpowiadać.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/11/16/releasing-windows-11-builds-22621-2787-and-22631-2787-to-the-release-preview-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia