Poprawki i ulepszenia w Windows 11 21H2 (build 22000.2479 w Release Preview Channel)

Poprawki i ulepszenia w Windows 11 21H2 (build 22000.2479 w Release Preview Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/15/2023, 2:30 PM

Liczba odsłon: 733

Aktualizację w kanale Release Preview otrzymał też wczoraj Windows 11 21H2 (wydanie oryginalne z 2021 roku). Znalazło się w nim trochę poprawek niezwiązanych z bezpieczeństwem — czyli typowa wersja podglądowa aktualizacji "C" dla publicznego wydania w 4. tygodniu miesiąca.

Windows 11 21H2: zmiany w aktualizacji KB5030301
(OS Build 22000.2479) w Relase Preview Channel

 • Ta aktualizacja kończy prace nad zapewnieniem zgodności z wymaganiami GB18030-2022. Usuwa ona i ponownie mapuje znaki dla wprowadzania Microsoft Wubi i wprowadzania w trybie Microsoft Pinyin U. Nie można już wprowadzać punktów kodowych znaków, które nie są obsługiwane. Wszystkie wymagane punkty kodowe są aktualne.
 • Dodano obsługę zmiany czasu letniego (DST) dla Grenlandii.
 • Zmieniono pisownię stolicy Ukrainy z Kiev na Kyiv.
 • Rozwiązano problem wpływający na zdarzenie blokujące konto 4625. Format zdarzenia w dzienniku ForwardedEvents był nieprawidłowy. Działo się tak, gdy nazwa konta była w formacie głównej nazwy użytkownika (UPN).
 • Ta aktualizacja obejmuje Key Distribution Center (KDC) i identyfikatory zabezpieczeń użytkownika (SID). KDC odczytuje teraz identyfikator SID użytkownika z Subject Alternative Name (SAN) certyfikatu. Z tego powodu dostawcy usług zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) mogą używać szablonów offline do wypełniania identyfikatora SID użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz KB5014754.
 • Rozwiązano problem z programem Microsoft Excel, który przestawał odpowiadać przy próbie udostępnienia pliku PDF w programie Microsoft Outlook.
 • Rozwiązano problem związany ze zmianami w przekazywaniu zdarzeń.
 • Rozwiązano problem z zapytaniami XPath w FileHash i innych polach binarnych. Uniemożliwiał im dopasowanie wartości w rekordach zdarzeń.
 • Rozwiązano problem wpływający na środowisko Application Virtualization (App-V). Operacje kopiowania w nim przestawały działać po zainstalowaniu aktualizacji z kwietnia 2023 r.
 • Rozwiązano problem z certyfikatem Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). System zgłasza niektóre instalacje certyfikatu SCEP jako zakończone niepowodzeniem. Zamiast tego powinien je raportować jako "W toku" ("Pending").
 • Rozwiązano problem z usługą Microsoft Print to PDF. Wykorzystywała ona metadane dotyczące nazwy, pod którą logujesz się jako autor drukowanego pliku PDF. Zamiast tego powinna była użyć wyświetlanej nazwy.
 • Rozwiązano problem występujący w niektórych drukarkach USB. Microsoft Defender uniemożliwiał im drukowanie.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Zasady AppID Tagging mogły mocno spowalniać uruchomienie urządzenia.
 • Rozwiązano problem z IMEPad, który przestawał działać po wprowadzeniu znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC).
 • Rozwiązano problem wpływający na zgodność aplikacji. Jest to związane z usługą Microsoft Defender for Endpoint.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami zdalnymi. Wyświetlanie niektórych elementów nie było prawidłowo wyrównane.
 • Rozwiązano problem z usługą Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC), w której dochodziło do handle leak. Z tego powodu w systemie kończyła się pamięć.
 • Rozwiązano problem, wskutek którego Windows przestawał odpowiadać. Taka sytuacja mogła wystąpić, jeśli używasz plików Microsoft OneDrive skompresowanych w systemie plików NTFS.
 • Rozwiązano problem z wyciekiem pamięci w trybie użytkownika. Mogło się to zdarzyć, gdy wywołasz funkcję CopyFile() lub MoveFile ().
 • Rozwiązano problem wpływający na powiązanie zewnętrzne. Kończyło się niepowodzeniem po zainstalowaniu aktualizacji Windows z maja 2023 r. lub nowszych. Z tego powodu występowały problemy wpływające na zapytania i uwierzytelnianie LDAP.

Przypomnijmy, że wczoraj ukazała się też aktualizacja Windows 11 22H2 (KB5030310, build 22621.2359) w tym samym kanale. Sporo wymienionych tu zmian trafiło kilka dni wczejśniej do Windows 11 23H2 (build 22631.2338 w Beta Channel).

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/14/releasing-windows-11-build-22000-2479-to-the-release-preview-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia