Microsoft Teams Free i widżet Sesji skupienia w Windows 11 23H2 (build 22631.2338 w Beta Channel)

Microsoft Teams Free i widżet Sesji skupienia w Windows 11 23H2 (build 22631.2338 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/13/2023, 2:25 PM

Liczba odsłon: 1029

Windows 11 Insider Preview otrzymał wczoraj aktualizację w Beta Channel (wersja 23H2). Jak zwykle dostępne są dwie kompilacje: 22621.2338 bez nowych funkcji i 22631.2338 z włączonymi nowymi funkcjami. Wydanie to dostarcza nowy widżet Sesji skupienia, aplikację Microsoft Teams - Free i dość dużo poprawek. Pełna lista zmian poniżej.

Nowy widżet: Sesja skupienia

Sesje skupienia to interesująca funkcjonalność w Windows 11, która ułatwia skupienie się na zadaniach. Pozwala wybrać task z listy aplikacji Zadania, muzykę z odtwarzacza Spotify (dzięki bezpośredniej integracji), czas sesji skupienia i opcjonalnie ilość przerw.

Nowy widżet: Sesja skupienia

Teraz w ramach aktualizacji aplikacji Zegar (wersja 11.2306.22.0) poprzez Microsoft Store dostępny jest nowy widżet do użycia na tablicy widżetów. Dzięki niemu możesz jeszcze szybciej rozpocząć i zakończyć sesję skupienia na swoim urządzeniu.

Windows 11 23H2: nowości i poprawki w aktualizacji KB5030305
(OS Build 22631.2338) w Beta Channel

Microsoft Teams — Free

 • Począwszy od tego builda, Czat na pasku zadań to teraz Microsoft Teams — Free. Ta darmowa wersja Teams jest domyślnie przypięta do paska zadań i można ją odpiąć tak samo jak inne aplikacje.

Ogólne

 • Rozwiązano problem z pokazywaniem nieprzetłumaczonego tekstu w niektórych miejscach systemu, takich jak Eksplorator plików i Ustawienia.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe przy przeciąganiu ikon aplikacji na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym wyświetlaniem etykiet na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem z Menedżerem zadań, który nie uruchamiał się u niektórych Insiderów.

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem występujący w trybie ciemnym, w wyniku którego podczas otwierania Eksploratora plików widoczny był biały błysk.
 • Rozwiązano problem po zmianie trybu ciemnego na jasny — ikony na pasku poleceń i menu kontekstowym mogły być bardzo słabo widoczne.
 • Wprowadzono kolejne ulepszenia, aby poprawić wydajność ładowania Widoku głównego. Naprawiono także wyciek pamięci związany z Widokiem głównym, który zwiększał się przy każdym odświeżeniu widoku lub uzyskaniu do niego dostępu.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem z Ustawieniami, które czasem nie otwierały się w trybie awaryjnym.

Menedżer zadań

 • Rozwiązano problem z oknem dialogowym, które podczas zbierania zrzutu pamięci procesu błędnie informowało, że Menedżer zadań zbierał zrzut pamięci jądra.

Dynamiczne oświetlenie

 • Rozwiązano problem z niewidocznym powiadomieniem informującym, że oświetlenie dynamiczne jest włączone.

Windows 11 23H2: poprawki błędów w aktualizacji KB5030305
(OS Build 22621.2338 i 22631.2338) w Beta Channel

 • Dodano nową opcję w Ustawieniach > Bluetooth i urządzenia > Łącze z telefonem pozwalającą całkowicie wyłączyć Łącze z telefonem w Windows 11. To ustawienie uniemożliwi komunikację Łącza z telefonem z urządzeniami mobilnymi.
 • Można odinstalować aplikacje Aparat, Cortana, Zdjęcia i Kontakty.
 • Ta aktualizacja kończy prace nad zapewnieniem zgodności z wymaganiami GB18030-2022. Usuwa ona i ponownie mapuje znaki dla wprowadzania Microsoft Wubi i wprowadzania w trybie Microsoft Pinyin U. Nie można już wprowadzać punktów kodowych znaków, które nie są obsługiwane. Wszystkie wymagane punkty kodowe są aktualne.
 • Rozwiązano problem wpływający na tryb uśpienia. Po wznowieniu działania ze stanu uśpienia pojawi się puste okno "Wprowadzanie danych w systemie Windows".
 • Ta aktualizacja obejmuje Key Distribution Center (KDC) i identyfikatory zabezpieczeń użytkownika (SID). KDC odczytuje teraz identyfikator SID użytkownika z Subject Alternative Name (SAN) certyfikatu. Z tego powodu dostawcy usług zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) mogą używać szablonów offline do wypełniania identyfikatora SID użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz KB5014754.
 • Rozwiązano problem z IMEPad, który przestawał działać po wprowadzeniu znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC).
 • Rozwiązano problem wpływający na uwierzytelnianie. Użycie karty inteligentnej w celu przyłączenia lub ponownego dołączenia komputera do domeny Active Directory mogło zakończyć się niepowodzeniem. Działo się tak po zainstalowaniu aktualizacji Windows z października 2022 r. lub nowszych. Więcej szczegółów w KB5020276.
 • Rozwiązano problem z programem Microsoft Excel, który przestawał odpowiadać przy próbie udostępnienia pliku PDF w programie Microsoft Outlook.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami zdalnymi. Wyświetlanie niektórych elementów nie było prawidłowo wyrównane.
 • Dodano obsługę zmiany czasu letniego (DST) dla Grenlandii.
 • Rozwiązano problem wpływający na zdarzenie blokujące konto 4625. Format zdarzenia w dzienniku ForwardedEvents był nieprawidłowy. Działo się tak, gdy nazwa konta była w formacie głównej nazwy użytkownika (UPN).
 • Rozwiązano problem z zapytaniami XPath w FileHash i innych polach binarnych. Uniemożliwiał im dopasowanie wartości w rekordach zdarzeń.
 • Zmieniono pisownię stolicy Ukrainy z Kiev na Kyiv.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Zasady AppID Tagging mogły mocno spowalniać uruchomienie urządzenia.
 • Rozwiązano problem ze zdarzeniami zawierającymi znak TAB. Zdarzenia nie były renderowane lub nie można było ich przesłać dalej.
 • Rozwiązano problem, wskutek którego Windows przestawał odpowiadać. Taka sytuacja mogła wystąpić, jeśli używasz plików Microsoft OneDrive skompresowanych w systemie plików NTFS.
 • Rozwiązano problem z wyciekiem pamięci w trybie użytkownika. Mogło się to zdarzyć, gdy wywołasz funkcję CopyFile() lub MoveFile ().
 • Rozwiązano problem wpływający na środowisko Application Virtualization (App-V). Operacje kopiowania w nim przestawały działać po zainstalowaniu aktualizacji z kwietnia 2023 r.
 • Rozwiązano problem występujący w niektórych drukarkach USB. Microsoft Defender uniemożliwiał im drukowanie.
 • Rozwiązano problem z usługą Microsoft Print to PDF. Wykorzystywała ona metadane dotyczące nazwy, pod którą logujesz się jako autor drukowanego pliku PDF. Zamiast tego powinna była użyć wyświetlanej nazwy.
 • Rozwiązano problem związany ze zmianami w przekazywaniu wydarzeń.
 • Rozwiązano problem z usługą Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC), w której dochodziło do handle leak. Z tego powodu w systemie kończyła się pamięć.
 • Usunięto pusty element menu z menu Sticky Keys. Ten problem występował po zainstalowaniu aktualizacji KB5029351.
 • Rozwiązano problem wpływający na zgodność aplikacji. Jest to związane z usługą Microsoft Defender for Endpoint.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/12/announcing-windows-11-insider-preview-build-22621-2338-and-22631-2338-beta-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia