Poprawki i ulepszenia dla Windows 11 23H2 (build 22631.2792)

Poprawki i ulepszenia dla Windows 11 23H2 (build 22631.2792)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 12/5/2023, 3:30 PM

Liczba odsłon: 805

W listopadzie tego roku Windows 11 nie otrzymał aktualizacji opcjonalnej "C" z poprawkami niezwiązanymi z bezpieczeństwem. Powodem mogło być Święto Dziękczynienia i towarzyszące mu urlopy. Tak czy inaczej aktualizacja ta nadeszła wczoraj, 4 grudnia. Oprócz poprawek znalazło się w niej parę nowych funkcji i ulepszeń.

Windows 11 23H2 i 22H2: zmiany w aktualizacji KB5032288
(OS Build 22631.2792 i 22621.2792)

Nowe funkcje, poprawki i ulepszenia

 • Możesz teraz korzystać z Copilota w Windows na wielu ekranach. Kliknij przycisk Copilota na pasku zadań na ekranie, na którym chcesz go otworzyć. Aby włączyć go na ostatnim ekranie, na którym był otwierany, naciśnij WIN + C. Jeśli korzystasz z klawiatury, naciśnij WIN + T, aby skierować fokus na pasek zadań. Następnie przejdź do przycisku Copilot, aby otworzyć go na dowolnym ekranie.
 • Możesz teraz korzystać z Copilota w Windows w widoku Alt + Tab.
 • W następnych tygodniach możesz zobaczyć Windows Spotlight jako tło domyślne. Może to wystąpić, gdy tapeta pulpitu ustawiona jest na domyślny obraz w Windows.
 • Możesz poprosić Copilota w Windows, aby pomógł Ci 10 razy, gdy zalogujesz się na konto lokalne w Windows. By dalej korzystać z Copilota, musisz zalogować się na onto Microsoft (MSA) lub Azure Active Directory (Azure AD, teraz jako Microsoft Entra ID).
 • Ta aktualizacja rozpoczyna wdrażanie powiadomień związanych z kontem Microsoft na stronie głównej Ustawień i w menu Start. Możesz zarządzać powiadomieniami Ustawień w Ustawieniach > Prywatność i bezpieczeństwo > Ogólne.
 • Poprawiono szybkość otwierania Copilota z paska zadań.
 • Rozwiązano problem z ikoną Copilot w Windows na pasku zadań. Nie pokazywała ona aktywnego stanu, gdy Copilot był otwarty.
 • Rozwiązano problem z trybem IE, który przestawał odpowiadać w różnych scenariuszach.
 • Rozwiązano problem z dynamicznym oświetleniem, redukując ilość energii zużywanej przez urządzenie.
 • Rozwiązano problem z Ustawieniami, które mogły przestać odpowiadać w niektórych scenariuszach rejestrowania ekranu.
 • Rozwiązano problem z plakietką powiadomień widżetów pokazywaną w niewłaściwym miejscu na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, w którym nie działał skrót Shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe.
 • Rozwiązano problem z oknami Eksploratora plików, które niespodziewanie mogły pojawiać się na pierwszym planie.
 • Rozwiązano problem z opcjami w lewym panelu Eksploratora plików, pokazującymi nieprawidłowy stan.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami z Microsoft Store, które przestawały odpowiadać i nie aktualizowały się.
 • Poprawiono wydajność menu kontekstowego na pulpicie i w Eksploratorze plików.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie mógł otworzyć się na ekranie konfiguracji po zainstalowaniu Windows.
 • Rozwiązano problem z plikami .RAR, które były wyświetlane jako puste w Eksploratorze.
 • Ta aktualizacja dodaje do plików kształtu niedawny sztuczny ląd niedaleko Rotterdamu dla holenderskiej strefy czasowej.
 • Rozwiązano problem z zasadą Trusted Sites Zone, którą nie można było zarządzać w MDM.
 • Rozwiązano problem z trybem IE, w którym witryna przestawała działać zgodnie z oczekiwaniami po otwarciu modalnego okna dialogowego.
 • Rozwiązano problem ze kursorem w aplikacjach. Zmieniał się on z rączki na wskaźnik, kiedy nie powinien, albo znikał. Działo się tak w aplikacjach korzystających z kontrolki XAML WebView2Standalone.
 • Rozwiązano problem wpływający na liczniki wydajności zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA). Nie zwracały one we właściwy sposób danych sieciowych na maszynach wirtualnych.
 • Rozwiązano problem z 32-bitowymi aplikacjami GDI, które przestawały odpowiadać, gdy 64-bitowy Windows używał więcej niż 2 GB pamięci.
 • Rozwiązano problem z Microsoft OneNote. Jeśli użyliśmy pióra i kliknęliśmy prawym przyciskiem myszy, aby je otworzyć, mogło się to nie udać.
 • Rozwiązano problem wpływający z dekoderem Advanced Audio Coding (AAC). Nie działał on dobrze na niektórych stronach internetowych, które ustawiają niewłaściwą częstotliwość próbkowania wejściowego.
 • Rozwiązano problem ze sprzętem korzystającym z funkcji PresentAt. Zużycie energii rosło przy odtwarzaniu wideo na pełnym ekranie.
 • Rozwiązano problem z Ustawieniami, które przestawały odpowiadać po wyłączeniu Szyfrowania urządzenia.
 • Zaktualizowano Microsoft Defender for Endpoint (MDE), włączając scenariusze Conditional Access (CA).
 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem pulpitu zdalnego.
 • Rozwiązano problem z Windows Laps. Jego zasada PasswordExpirationProtectionEnabled nie mogła włączyć ustawienia.
 • Rozwiązano problem z wyciekiem w powiadomieniach, co mogło uniemożliwiać zalogowanie.
 • Rozwiązano problem z Windows Sandbox. Gdy ustawiony był język angielski, Eksplorator przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z uwierzytelnianiem pulpitu zdalnego.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający pobieranie pakietów językowych.

Znane problemy

 • Użycie ustawień zasad FixedDrivesEncryptionType lub SystemDrivesEncryptionType w węźle CSP usługi BitLocker w aplikacjach MDM może nieprawidłowo wyświetlać błąd 65000 w ustawieniu "Require Device Encryption" na niektórych urządzeniach w Twoim środowisku. Dotyczy to środowisk z włączonymi zasadami "Enforce drive encryption type on operating system drives" lub "Enforce drive encryption on fixed drives" i wybraniu "full encryption" albo "used space only". Dotyczy to Microsoft Intune, a być może także zewnętrznych MDM. Problem obejmuje jedynie zgłaszanie i nie wpływa na szyfrowanie dysku ani zgłaszanie innych problemów z urządzeniem. Problem można obejść, ustawiając zasady "Enforce drive encryption type on operating system drives" lub "Enforce drive encryption on fixed drives" jako nieskonfigurowane. Poprawka powinna nadejść w przyszłym wydaniu.
 • Na urządzeniach z więcej niż jednym monitorem mogą wystąpić problemy z ikonami przenoszącymi się niespodziewanie na inny monitor lub z ich wyrównaniem przy próbie korzystania z Copilota w Windows. Aby temu zapobiec, Copilot w Windows może nie być dostępny na urządzeniach z wieloma monitorami. Microsoft szuka rozwiązania tego problemu i dołączy je w następnym wydaniu.
 • Format koloru fonta COLRv1 nie renderuje się prawidłowo. Umożliwia on wyświetlanie emoji w stylu 3D w Windows.
 • Przy korzystaniu z fizycznych nośników lub obrazów dysków (ISO), aby zainstalować Windows 11 23H2, Narrator może się nie uruchamiać.

Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/december-4-2023-kb5032288-os-builds-22621-2792-and-22631-2792-preview-538fbe4a-e9de-4312-85cd-d870444341d0

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia