Nowy rok szkolny z Microsoft Teams. 25 nowości dla nauczycieli i uczniów

Nowy rok szkolny z Microsoft Teams. 25 nowości dla nauczycieli i uczniów

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/30/2020, 7:41 PM

Liczba odsłon: 6301

2020 rok zapamiętamy na zawsze jako... szalony. W obliczu globalnej pandemii koronawirusa świat stanął na głowie, a masa aktywności przeniosła się do Internetu — wliczając w to pracę i naukę. O ile wciąż nie znamy odpowiedzi, czy polscy uczniowie wrócą we wrześniu do szkół, o tyle możemy spokojnie założyć, że w wielu regionach świata nauka zdalna będzie kontynuowana. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, uczniów i studentów, Microsoft jeszcze bardziej rozbudowuje aplikację Teams.

Spośród ponad 25 nowości duża część stanie się dostępna jeszcze w sierpniu, podczas gdy pozostałe — we wrześniu lub kolejnych miesiącach. Nowe funkcje w Microsoft Teams pozwolą m.in. zwiększyć zaangażowanie uczniów podczas zajęć online, zapewnić wyższe bezpieczeństwo, łatwiej wdrażać Teams w szkołach i instytucjach, przypisywać zadania na nowe sposoby, dbać o dobre samopoczucie uczestników oraz zdobywać nowe umiejętności.

1. Angażujące lekcje w formie spotkań online

Różne scenariusze tego, jak widzimy się nawzajem

Nie każda klasa lub dyskusja ma takie same potrzeby. Właśnie dlatego Teams oferuje różne widoki osób na komputerach i urządzeniach mobilnych. Widok dużej galerii (siatka 7x7) pozwala zobaczyć wszystkich na jednym ekranie, Tryb wspólny (Together mode) sprawdzi się w rozmowach klasowych, a widok dynamiczny (Dynamic view) pozwoli śledzić zawartość (np. prezentację) lub osobę aktualnie przemawiającą. Gdy uczeń loguje się za pomocą telefonu z Androidem lub iOS, będzie mógł wybrać więcej widoków, takich jak 2x4 i 3x3.

Microsoft Teams
Microsoft Teams — tryb wspólny

Microsoft Teams
Microsoft Teams — widok dynamiczny

Zaktualizowana opcja raportu obecności

Nauczyciele zyskają możliwość pobrania raportu obecności po spotkaniu klasowym w czacie spotkania i wątku na kanale. Do raportu ma dostęp jedynie organizator. Obejmuje on czasy dołączenia i opuszczenia spotkania, adresy e-mail oraz długość.

Wizualna współpraca w czasie rzeczywistym z funkcjami kontroli

Narzędzia do współpracy wizualnej mogą uczynić lekcje i spotkania bardziej inkluzywnymi. Whiteboard w Teams ładuje się teraz szybciej i posiada możliwości tekstowe, przeciągania i upuszczania oraz wsparcia dla Sticky Notes. Funkcje te pozwalają uczniom bez dostępu do pióra lub ekranu dotykowego uczestniczyć w sesjach na wirtualnej tablicy podczas spotkań Teams. Edukatorzy otrzymają ponadto opcję prezentowania zawartości tablicy Whiteboard bez udzielania uczniom dostępu do rysowania na niej podczas lekcji.

Microsoft Teams
Microsoft Teams — aplikacja Whiteboard

Zwiększenie liczby uczestników — obsługa dużych wykładów

W tym miesiącu spotkania w Teams obsługiwać będą do 300 uczestników (zwiększenie liczby z 250), a pod koniec tego roku będzie w nich mogło brać udział aż 1000 uczniów jednocześnie. W razie jeszcze większych potrzeb Teams będzie wspierał do 20 tysięcy uczestników spotkań jako widzów (bez możliwości interakcji).

Praca w mniejszych grupach

Nauczyciele będą mogli podzielić uczniów na mniejsze grupy lub dyskusje w ramach istniejącego spotkania. Funkcja tego podziału (osobne pokoje wirtualne) będzie dostępna w ostatnim kwartale tego roku. Dostępne będą opcje ręcznego lub losowego przypisywania uczniów do grup, przenoszenia ich między pokojami, wysyłania zaproszeń i przywracania uczniów do głównego spotkania, gdy będą gotowi.

2. Bezpieczeństwo uczniów dzięki funkcjom kontroli spotkań i lekcji

Więcej kontroli przed, w trakcie i po lekcjach online

Uczniowie zawsze szukają sposobów na wykorzystanie luk — także w lekcjach online. Dzięki całkowitemu wyciszeniu (Hard Audio Mute) nauczyciele mogą zupełnie wyłączyć rozmowy głosowe, gdy czas się skupić. Opcje spotkań uniemożliwią uczestnikom wyłączenie wyciszenia dla siebie. W panelu uczestników organizator może wyciszyć wszystkich jednym kliknięciem.

Microsoft Teams
Microsoft Teams — wyciszanie uczestników

Administratorzy zyskają opcję kontrolowania, kiedy studenci mogą dołączyć do spotkań, za pomocą zasady. Pomoże to utrzymać komunikację bezpieczną i prowadzoną w nadzorowanym czasie. Dodatkowo funkcjonalność poczekalni (Student Lobby) daje organizatorowi kontrolę nad tym, kto dołącza do spotkania. Wreszcie administratorzy będą mogli za pomocą zasady ustalić warunki korzystania z własnego tła w połączeniach wideo.

Usuwanie postu z wielu kanałów jednocześnie

Jak wiadomo, Teams pozwala opublikować post na wielu kanałach jednocześnie. Teraz umożliwia także jego usuwanie ze wszystkich lokalizacji za jednym zamachem.

3. Łatwiejsze wdrażanie i zarządzanie Teams w szkole lub instytucji

Uproszczone wystawianie ocen z SDS i OneRoster

Uproszczone wystawianie ocen pozwala pożegnać się z rutynowym kopiowaniem i wklejaniem ocen. Dzięki nowemu Grade Sync to OneRoster API Teams automatycznie wysyła oceny wystawione przez nauczycieli do SIS zgodnego z OneRoster.

Łatwiejsze zarządzanie zasadami Teams dla wszystkich użytkowników

Dzięki przypisywaniu zasad grupy administratorzy mogą zaoszczędzić czas i uprościć zarządzanie grupami studentów lub wykładowców. Zamiast zmian wprowadzanych dla każdego ucznia z osobna administratorzy będą mogli używać grup (na przykład pierwszoklasistów lub piątoklasistów) i wdrażać wiele definicji zasad jednocześnie.

Więcej możliwości tworzenia zespołów klasowych i kontroli zarządzania

Wkrótce pojawi się więcej opcji tworzenia zespołów. Pierwsza z nich, School Data Sync (SDS), wprowadza na powrót automatyczne tworzenie zespołów klasowych. Administratorzy mogą znów automatycznie tworzyć zbiorczo zarówno Grupy usługi Microsoft 365, jak też zespoły klasowe dla nauczycieli. Nauczyciele zachowują przy tym kontrolę nad tym, kiedy uczniowie są przyjmowani i kiedy mogą wyświetlać treść zajęć.

Kolejna świetna opcja wdrażania to tworzenie zespołów kierowane przez nauczycieli. Zapewnia to nauczycielom większą kontrolę nad zajęciami. Administratorzy mogą tworzyć grupy M365 dla zajęć na podstawie informacji o listach uczniów i nauczycieli, a nauczyciel zostanie powiadomiony o sugerowanych zespołach klasowych. Nauczyciel może następnie zdecydować, czy tworzyć zespoły dla swoich sugerowanych zajęć. Zapewnia to elastyczność i zapobiega automatycznemu tworzeniu i uruchamianiu zespołów, które nie są potrzebne. Dodatkową kontrolę dla administratorów podczas tworzenia zespołów wraz z nauczycielami zapewni Early Class Access API.

4. Osiągnij więcej dzięki zadaniom w Teams

Wyświetlanie zadań ze wszystkich zajęć i szybki powrót do nich

Wkrótce zarówno nauczyciele, jak i uczniowie ponownie będą mogli przeglądać nadchodzące i oddane zadania według zajęć lub wyświetlać zadania ze wszystkich zajęć. Wystarczy przejść do sekcji Zadania na pasku aplikacji po lewej stronie.

Szybki podgląd linków

Gdy nauczyciel doda łącze do zadania, uczniowie będą mogli zobaczyć podgląd miniatury przed kliknięciem witryny lub zasobu.

Większa elastyczność i nowe ustawienia dla nauczycieli

Dzięki anonimowym ocenom nauczyciel zyskuje pewność, że jest obiektywny, ponieważ nie wie, czyją pracę sprawdza. Gdy opcja jest włączona w widoku szczegółów zadania, nazwiska uczniów są anonimizowane, a awatary — tymczasowo usuwane. Lista uczniów jest losowana.

Microsoft Teams
Microsoft Teams — anonimowe ocenianie

Ponadto w karcie zadań nauczyciele mogą zarządzać zestawem ich ustawień. Ustawienia zadań pozwalają wybrać domyślny czas trwania zadania, ustalić, co dzieje się, gdy nowy uczeń jest dodawany do klasy, zmienić miejsce, w którym powiadomienia o zadaniu będą publikowane, i włączyć lub wyłączyć świętowanie.

Więcej języków obsługiwanych w Zadaniach

Zadania stają się bardziej międzynarodowe. Obsługiwane są teraz dodatkowe języki, w tym: chorwacki, estoński, grecki, węgierski, indonezyjski, łotewski, litewski, rumuński, słoweński, ukraiński i wietnamski.

Jeszcze więcej ulepszeń Zadań

Począwszy od uproszczonych warunków i odświeżonej ikony, zostanie wprowadzonych kilka zmian w celu poprawy czytelności i powiązań funkcjonalnych dla nauczycieli. Zadania wkrótce będą obsługiwać większe pliki (do 500 MB) i więcej niż 10 załączników jednocześnie. Wprowadzone zostaną też ulepszenia interfejsu dla dużych klas (do 200 uczniów), które poprawią szybkość przeglądania i tworzenia zadań. Łatwiejsze stanie się również rozpoznanie, kiedy uczniowie nie są już zapisani na zajęcia. Teams zapewni też, że nie otrzymają oni zadań po opuszczeniu klas.

5. Podtrzymywanie zaangażowania uczniów i współpracy w klasie

Materiały klasowe dostępne na urządzeniach z Androidem

Ponieważ uczniowie pracują na różnych urządzeniach, w tym wielu urządzeniach mobilnych, ważne jest, aby mieli dostęp do podstawy programowej. Aby uczenie się było bardziej sprawiedliwe, folder Materiały klasowe jest teraz dostępny w systemie Android.

Świetne animacje po złożeniu pracy

Złożenie pracy przez ucznia to zwykle znak, że można rozpocząć leniuchowanie. Moment ten staje się przyjemniejszy, gdy towarzyszą temu śmieszne animacje, takie jak kawałek pizzy, leniwiec, pinball czy piñata.

Teams
Microsoft Teams — animacje świętowania

D2L's Brightspace Course Connector

D2L's Brightspace to system zarządzania nauczaniem dla szkół podstawowych i wyższych. Dzięki łącznikowi kursów D2L Brightspace dla Microsoft Teams nauczyciele będą mogli synchronizować listy uczniów, tworzyć prywatne kanały dla sekcji kursów i łączyć się z powrotem do strony głównej kursu za pośrednictwem karty w aplikacji Teams.

6. Zadbaj o dobre samopoczucie społeczne i emocjonalne poza salą lekcyjną

Zbierz refleksje i odczucia uczniów w czasie rzeczywistym

Stan emocjonalny ucznia generalnie łatwiej jest wyczuć podczas spotkania osobistego, jednak jest to możliwe również w nauczaniu zdalnym. Dzięki nowemu rozszerzeniu (Reflect messaging extension) nauczyciele mogą udostępniać ankiety i kwestionariusze, w których uczniowie podzielą się swoimi ogólnymi odczuciami lub też dotyczącymi konkretnych tematów, jak np. nauka z domu, zadania, aktualne wydarzenia czy zmiany w społeczności.

Teams
Microsoft Teams — kwestionariusze samopoczucia

7. Dodatkowe zasoby szkoleniowe

Microsoft udostępnia zasoby szkoleniowe w języku angielskim, dzięki którym nauczyciele mogą lepiej poznać środowisko Microsoft Teams. Dotyczą one typowych scenariuszy klasowych, szybkiego startu, profesjonalnego rozwoju i innych zagadnień.