Nowe funkcje i poprawki dla Windows 11 22H2 (build 22624.1537 w Beta Channel)

Nowe funkcje i poprawki dla Windows 11 22H2 (build 22624.1537 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/31/2023, 8:37 PM

Liczba odsłon: 1768

W tym tygodniu mieliśmy już aktualizacje Windows 11 w Dev i Canary Channel. Dziś, na koniec tygodnia, ukazała się jeszcze aktualizacja w Beta Channel, jak zwykle podzielona na dwa buildy: 22621.1537 bez nowych funkcji i 22624.1537 z włączonymi nowymi funkcjami. Większa część nowości ukazała się nieco wcześniej w kanale Dev. Oprócz tego pojawiło trochę poprawek właściwych dla wersji 22H2.

Windows 11 22H2: nowości w aktualizacji KB5022910
OS Build 22624.1537 w Beta Channel

Klawisze dostępu w Eksploratorze plików

Microsoft dodaje klawisze dostępu do menu kontekstowego XAML w Eksploratorze plików. Klawisz dostępu to pojedynczy skrót klawiaturowy, który pozwala szybko wykonać polecenie w menu kontekstowym. Każdy z nich odpowiada jednej literze w wyświetlanej nazwie. Aby je zobaczyć, kliknij Eksplorator plików i naciśnij klawisz menu na klawiaturze (ten pomiędzy prawym klawiszem Windows a prawym Ctrl).

Klawisze dostępu w Eksploratorze plików

Tworzenie zrzutów pamięci jądra na żywo w Menedżerze zadań

Microsoft wprowadza nowy zestaw narzędzi dedykowanych deweloperom, aby ułatwić zbieranie zrzutów pamięci jądra na żywo (LKD) w Menedżerze zadań. Jest to dodatek do istniejącego "zrzutu pamięci" dla procesów w trybie użytkownika. Celem zrzutu na żywo jest zebranie danych w celu namierzenia nieprawidłowej sytuacji przy umożliwieniu systemowi operacyjnemu kontynuowania działania. Zmniejsza to przestoje w porównaniu ze sprawdzaniem błędów pod kątem "niekrytycznych", ale poważnych awarii i zawieszeń.

Aby zebrać LKD, przejdź do karty Szczegóły w Menedżerze zadań, kliknij prawym przyciskiem proces System i wybierz w menu kontekstowym "Utwórz plik zrzutu pamięci jądra w czasie rzeczywistym". Dump zostanie zapisany w stałej lokalizacji:
%LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps.

Tworzenie zrzutów pamięci jądra na żywo w Menedżerze zadań

Możesz również przejść na stronę ustawień Menedżera zadań, aby zobaczyć/edytować ustawienia zrzutów pamięci jądra.

Tworzenie zrzutów pamięci jądra na żywo w Menedżerze zadań

Content Adaptive Brightness Control (CABC) na urządzeniach podłączonych do zasilania, w tym na desktopowych PC

Content Adaptive Brightness Control (CABC) to funkcja w systemie Windows 11, która przyciemnia lub rozjaśnia obszary wyświetlacza lub monitora w zależności od wyświetlanej zawartości w celu znalezienia równowagi między zmniejszonym zużyciem energii a wrażeniami wizualnymi. Począwszy od tej wersji, uruchamianie tej funkcji jest możliwe na urządzeniach, takich jak laptopy i urządzenia 2-w-1, które są podłączone do ładowania, a także na komputerach stacjonarnych. Dla większości użytkowników ta zmiana nie będzie zauważalna i powinna zmniejszyć zużycie energii.

Content Adaptive Brightness Control (CABC)

Windows 11 22H2: zmiany i ulepszenia w aktualizacji KB5022910
OS Build 22624.1537 w Beta Channel

Ustawienia

Deweloperzy

 • Zakresy pamięci wirtualnej, oznaczone przez KbCallbackTriageDumpData BugCheck Callback Routine, będą teraz dodawane do minizrzutów generowanych przez kernel po bugchecku.

Windows 11 22H2: zmiany i ulepszenia w aktualizacji KB5022910
OS Build 22624.1537 i 22621.1537 w Beta Channel

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Jeśli masz przycisk Bing w polu wyszukiwania, po ponownym uruchomieniu komputera możesz zobaczyć obracające się codzienne wyszukiwanie, zanim przycisk Bing zostanie ponownie przywrócony.

Windows 11 22H2: poprawki błędów w aktualizacji KB5022910
OS Build 22624.1537 w Beta Channel

Ogólne

 • Poprawiono doświadczenie logowania po uruchomieniu, zmniejszając wpływ aplikacji autostartu na wydajność.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano problem z funkcją wyświetlania sekund na zegarze w zasobniku systemowym. Po jej włączeniu w Ustawieniach > Personalizacja > Pasek zadań sekundy mogły się nie wyświetlać.
 • Rozwiązano problem z otwieraniem się menu pokazywania ukrytych ikon za rzeczami, takimi jak wysuwane menu OneNote czy napisy na żywo.

Ustawienia

 • Poprawiono wydajność wyszukiwania w Ustawieniach.

Dostęp głosowy

 • Rozwiązano problem ze zbyt długim włączaniem Dostępu głosowego po użyciu polecenia "wake-up".

Windows 11 22H2: poprawki błędów w aktualizacji KB5022910
OS Build 22624.1537 i 22621.1537 w Beta Channel

Poprawki i ulepszenia dla obu kompilacji

 • Nowość! Ta aktualizacja dodaje wiele nowych funkcji i ulepszeń do Microsoft Defender for Endpoint.
 • Nowość! Pole wyszukiwania na pasku zadań będzie jaśniejsze po ustawieniu własnego trybu koloru w Windows. Stanie się tak, gdy ustawisz tryb Windows na ciemny, a tryb aplikacji na jasny w Ustawieniach > Personalizacja > Kolory.
 • Ta aktualizacja wspiera rządową zmianę czasu letniego na 2023 rok w Egipcie.
 • Rozwiązano problem z jscript9Legacy.dll. Dodano ITracker i ITrackingService, aby MHTML przestał nie odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z ignorowaniem zasad dotyczących złożoności PIN.
 • Użytkownicy kontrolera Xbox Elite, którzy mają Xbox Adaptive Controller: ta aktualizacja stosuje preferencje ponownego mapowania kontrolera na pulpicie.
 • Rozwiązano problem z opcją 119 w Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) — Domain Search Option. Problem uniemożliwiał korzystanie z listy wyszukiwania sufiksów DNS dla konkretnego połączenia.
 • Rozwiązano problem z Clustered Shared Volume (CSV), który nie mógł wejść w tryb online, jeśli włączone były BitLocker i lokalne zabezpieczenia zarządzane przez CSV, a system ostatnio obrócił klucze funkcji BitLocker.
 • Rozwiązano problem z glitchującym lub skrzeczącym dźwiękiem, gdy system jest pod dużym obciążeniem lub wybudza się z uśpienia.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie mógł czytać elementów w listach rozwijanych programu Excel.
 • Rozwiązano problem z klientem Windows Remote Management (WinRM), który zwracał bład serwera HTTP (500).
 • Rozwiązano problem z Active Directory Users & Computers, które przestawały odpowiadać.
 • Dodano TLS 1.3 (Transport Layer Security) do listy protokołów możliwych do ustawienia w Edytorze lokalnych zasad grupy.
 • Rozwiązano problem z Windows Search, które nie działało wewnątrz obrazów kontenerów Windows.
 • Rozwiązano rzadki problem z miejscem docelowym danych wejściowych, które miało wartość null. Problem mógł wystąpić podczas próby przekonwertowania punktu fizycznego na punkt logiczny podczas testowania trafień. Z tego powodu komputer zgłaszał błąd zatrzymania.
 • Rozwiązano problem z Desired State Configuration, która traciła poprzednio skonfigurowane opcje, gdy brakowało metaconfig.mof.
 • Rozwiązano problem z Remote Procedure Call Service (rpcss.exe), który mógł prowadzić do tzw. race condition między Distributed Component Object Model (DCOM) a mapperem punktu końcowego Microsoft Remote Procedure Call (RPC).
 • Rozwiązano problem z aplikacją PowerPoint, która przestawała odpowiadać na Azure Virtual Desktop (AVD) podczas korzystania z Visual Basic for Applications (VBA).
 • Rozwiązano problem z ikoną uwierzytelniania PIN Fast Identity Online 2.0 (FIDO2). Nie pojawiała się ona na ekranie logowania na zewnętrznym monitorze, kiedy był on podłączony do zamkniętego laptopa.
 • Rozwiązano problem z nowym API Windows Runtime (WinRT), który uniemożliwiał aplikacji wysyłanie zapytań o informacje o lokalizacji przy użyciu MBIM2.0+.
 • Rozwiązano problem z drukarkami USB, które system błędnie klasyfikował jako urządzenia multimedialne.
 • Rozwiązano problem z Microsoft HTML Application Host (HTA), który blokował wykonanie kodu używającego HTA. Działo się tak, gdy użytkownik włączył wymuszony tryb Defender Application Control (WDAC) User Mode Code Integrity (UMCI).
 • Rozwiązano problem z błędami skryptów w Group Policy Management Console.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający WDAC parsing pól z plików binarnych.
 • Rozwiązano problem z certyfikatem Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). System zgłaszał niektóre instalacje certyfikatów SCEP jako nieudane. Zamiast tego powinien zgłosić je jako oczekujące.
 • Rozwiązano problem z Microsoft PowerPoint, który przestawał odpowiadać podczas używania narzędzi ułatwień dostępu.
 • Rozwiązano problem z polem wyboru Notatnika w Ustawieniach, które nie pokazywało wszystkich dostępnych opcji.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami Win32 i Universal Windows Platform (UWP). Mogły one zamykać się, gdy urządzenie wchodziło w tryb Modern Standby, gdy włączone były niektóre funkcje Bluetooth PhoneLink.

Znane problemy

Wyszukiwanie na pasku zadań

 • Jeśli masz przycisk Bing w polu wyszukiwania, po ponownym uruchomieniu komputera możesz zobaczyć obracające się codzienne wyszukiwanie, zanim przycisk Bing zostanie ponownie przywrócony.

Napisy na żywo

 • Na urządzeniach ARM64 ulepszona obsługa rozpoznawania mowy, zainstalowana na stronie ustawień języka i regionu, będzie wymagać ponownego uruchomienia napisów na żywo, jeśli zmienisz język w menu napisów na żywo.
 • Niektóre języki wyświetlane na stronie ustawień języka i regionu będą oznaczać obsługę rozpoznawania mowy (np. koreański), ale nie obsługują jeszcze napisów na żywo.
 • Podczas dodawania języka na stronie ustawień języka i regionu postęp instalacji funkcji języka może zostać ukryty, a zakończenie instalacji "Rozszerzonego rozpoznawania mowy" (wymaganego przez napisy na żywo) może nie być widoczne. Aby monitorować postępy, możesz użyć "Opcji językowych" języka. W takim przypadku może wystąpić nieoczekiwane opóźnienie, zanim konfiguracja napisów na żywo wykryje ten problem i pozwoli Ci kontynuować.
 • Wydajność napisów może być obniżona w językach innych niż angielski i może brakować filtrowania poza językiem w językach innych niż angielski (Stany Zjednoczone), co oznacza, że ​​nieprawidłowe napisy będą wyświetlane dla mowy innej niż język napisów.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia