Nowe filtry wideo na spotkaniach Teams

Nowe filtry wideo na spotkaniach Teams

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/31/2023, 11:40 AM

Liczba odsłon: 907

Filtry wideo to nowa funkcjonalność Microsoft Teams, która pozwala uczestnikom spotkań rozszerzyć ich strumienie wideo o efekty wizualne, takie jak ramki i style. Są one już dostępne dla wszystkich w kanale Public Preview. Jak je włączyć? Jakie są obecnie ograniczenia? O tym poniżej.

Filtry wideo pomagają użytkownikom Teams wyrażać swoją osobowość na spotkaniach, wprowadzać nieco radości podczas godzin pracy i zmniejszać/rozpuszczać stres. Przykładowo podczas dyskusji o wysokim priorytecie lider może wybrać filtr, który trochę rozładuje napiętą atmosferę.

Nowe filtry wideo na spotkaniach Teams

Funkcjonalność jest już dostępna dla wszystkich w publicznej wersji zapoznawczej. Użytkownicy mogą włączać filtry wideo zarówno na ekranie dołączania do spotkania, jak i już podczas trwającego spotkania. Przed dołączeniem użytkownicy zobaczą opcje filtrów pod okienkiem podglądu obrazu, jeśli włączona jest kamera.

Nowe filtry wideo na spotkaniach Teams

Z kolei na trwającym już spotkaniu filtry wideo można aplikować z poziomu paska narzędzi spotkania — na wysuwanym menu kamery lub nawigując do wszystkich opcji filtrów wideo w panelu bocznym po kliknięciu przycisku Efekty wideo w menu Więcej.

Aby ustawić filtry wideo, użytkownicy muszą wyrazić zgodę na zainstalowanie aplikacji. Funkcjonalność jest obsługiwana tylko w aplikacjach Teams na Windows i macOS. Ograniczenia są obecnie dwa: filtrów nie można włączać/wyłączać na poziomie aplikacji z Tenant Admin Center oraz nie są one dostępne w dzierżawach EDU.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia