Microsoft Purview z nowymi klasyfikatorami niedozwolonych treści w korespondencji

Microsoft Purview z nowymi klasyfikatorami niedozwolonych treści w korespondencji

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/28/2022, 7:23 PM

Liczba odsłon: 2002

Microsoft Purview to skonsolidowana niedawno platforma do zarządzania danymi i zgodnością. Firmy mogą z niej skorzystać m.in. po to, aby upewnić się, że wewnętrzna i zewnętrzna korespondencja spełnia standardy i regulacje zgodności. W ustaleniu, czy tak jest, pomogą nowe klasyfikatory.

Microsoft Purview jest ściśle zintegrowany z usługami Microsoft 365, takimi jak Teams, Yammer, Outlook i wiele innych. Organizacje mogą definiować zasady, by Purview wykonywał zautomatyzowane skanowanie komunikacji i wykrywał nieodpowiednie wiadomości. Jeśli jakakolwiek informacja pasuje do skonfigurowanych zasad, jest przekazywana do wyznaczonego recenzenta w celu zbadania.

Rozwiązanie jest oparte głównie na klasyfikatorach uczenia maszynowego. W harmonogramie zmian w Microsoft 365 widnieje cały szereg nowych klasyfikatorów, nad którymi trwają obecnie prace. Będą one wychwytywać różnego rodzaju niepożądane treści. Microsoft wymienia:

  • Klasyfikator opuszczających: Wykrywa wiadomości, które wyraźnie wyrażają zamiar opuszczenia organizacji, co jest wczesnym sygnałem, który może narazić organizację na ryzyko złośliwego lub nieumyślnego wyprowadzenia danych po odejściu.
  • Klasyfikator molestowania seksualnego: wykrywa wyraźne przypadki molestowania seksualnego, które mogą być określone w zasadach i kodeksie postępowania organizacji, np. jak zaloty, komentarze seksualne i przysługi seksualne.
  • Klasyfikator sabotażu korporacyjnego: wykrywa wiadomości, które wyraźnie wspominają o działaniach zmierzających do celowego niszczenia, uszkadzania lub niszczenia aktywów lub mienia firmy.
  • Klasyfikator prezentów i rozrywki: wykrywa wiadomości zawierające sformułowania dotyczące wymiany prezentów lub rozrywki w zamian za usługę, co może naruszać zasady firmy.
  • Klasyfikator prania pieniędzy: Wykrywa oznaki prania pieniędzy lub zaangażowania w działania mające na celu ukrycie pochodzenia lub przeznaczenia dochodów.
  • Klasyfikator manipulacji akcjami: Wykrywa oznaki manipulacji akcjami, takie jak rekomendacje kupna, sprzedaży lub zatrzymania akcji w celu manipulowania ceną akcji.
  • Klasyfikator zmowy w miejscu pracy: Wykrywa oznaki zmowy pracowników, takie jak ustalanie cen, udostępnianie tajemnic handlowych lub koordynowanie strategii zakupów.
  • Klasyfikator nieautoryzowanego ujawnienia: wykrywa udostępnianie informacji zawierających treści, które są wyraźnie oznaczone jako poufne lub wewnętrzne dla określonych ról lub osób w organizacji.

Wszystkie te klasyfikatory będą dostępne dla organizacji korzystających z Microsoft Purview. Wejdą w fazę zapoznawczą w czerwcu, a we wrześniu spodziewać się należy ogólnej dostępności.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia