Microsoft 365 Copilot System: AI gotowa do pracy w przedsiębiorstwie

Microsoft 365 Copilot System: AI gotowa do pracy w przedsiębiorstwie

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/16/2023, 9:37 PM

Liczba odsłon: 1918

Microsoft zapowiedział dziś nową usługę towarzyszącą AI o nazwie Microsoft 365 Copilot, która będzie wspomagać naszą kreatywność i produktywność w codziennej pracy z aplikacjami Microsoft 365 na sposoby, które wcześniej nie były możliwe. Oprócz zaprezentowania integracji Copilota z produktami M365 oraz usługi Business Chat firma wspomniała też o Microsoft 365 Copilot System, który stanowi niejako zaplecze dla Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot opiera się na czymś, co Microsoft nazywa "Microsoft 365 Copilot System". Jest to wyrafinowany silnik przetwarzania i orkiestracji, który wykorzystuje moc trzech bazowych technologii — Microsoft 365 Apps, Microsoft Graph i Large Language Model — wszystkich dostępnych poprzez język naturalny.

  • Aplikacje Microsoft 365 to Word, Teams, PowerPoint, Excel, Outlook i nie tylko.
  • Microsoft Graph to cały nasz content & context: nasze e-maile, pliki, spotkania, czaty i kalendarz.
  • Duży model językowy (LLM) to kreatywny silnik zdolny do przetwarzania i produkowania tekstu czytelnego dla człowieka — tutaj m.in. GPT-4.

Wszystko to rozpoczyna się od polecenia użytkownika w aplikacji. Copilot wstępnie je przetwarza w podejściu nazywanym grounding. Podnosi ono jakość zapytania, dzięki czemu otrzymamy odpowiedzi, które są adekwatne i gotowe do działania. Jedną z najważniejszych części tego procesu jest wywołanie Microsoft Graph, aby pozyskać naszą biznesową zawartość i kontekst. Copilot łączy te dane użytkownika z innymi źródłami, aby ulepszyć polecenie. Następnie wysyła to zmodyfikowane zapytanie do LLM. Możemy już znać jego możliwości z tego, co oferuje ChatGPT albo Bing Chat. Copilot pobiera odpowiedź od LLM i przetwarza ją po raz kolejny. Ten post-processing obejmuje dodatkowe wywołania skierowane do Microsoft Graph, sprawdzenia pod kątem odpowiedzialnej AI, bezpieczeństwa, zgodności i prywatności, a także generowania polecenia. Wreszcie Copilot wysyła odpowiedź do użytkownika i polecenie wraca do aplikacji Microsoft 365. I oto cała magia!

Microsoft 365 Copilot ma dostęp w czasie rzeczywistym do naszych danych biznesowych — w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami i z zachowaniem prywatności — zarówno jeśli chodzi o zawartość z aplikacji, jak i kontekst. Ten ostatni obejmuje m.in. to, na jakim spotkaniu teraz jesteśmy, jakie e-maile wymieniliśmy na dany temat czy jakie rozmowy na czacie odbyliśmy w zeszłym tygodniu. Wszystko to ma zapewnić dokładne, trafne i osadzone w kontekście odpowiedzi. Copilot jest zintegrowany z Microsoft 365 i automatycznie stosuje się do wszystkich zasad oraz procesów firmy dotyczących ochrony, zgodności i prywatności. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie, granice zgodności, zabezpieczenia prywatności i nie tylko — sprawiają, że Copilot to rozwiązanie AI, któremu możecie ufać — przekonuje Microsoft.

Copilot został zaprojektowany, aby uczył się nowych rzeczy. Już teraz potrafi tworzyć, podsumowywać, analizować, współpracować i automatyzować z użyciem specyficznego kontekstu biznesowego i zawartości z aplikacji. Na tym jednak nie poprzestaje. Drugi pilot wie, jak wykonać polecenia w aplikacjach (np. "animuj ten slajd") i łączyć wiele aplikacji, np. tłumacząc dokument Worda na prezentację PowerPointa. Potrafi też uczyć się nowych umiejętności. Przykładowo w Microsoft Viva Sales może nauczyć się, jak łączyć się z systemami CRM, aby pobierać dane klienta — takie jak historia interakcji i zamówień — i umieszczać je w komunikacji. Wraz z poznawaniem nowych domen i procesów Copilot będzie w tanie wykonywać jeszcze bardziej wyrafinowane zadania i polecenia.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia