Lepsza kontrola nad klawiaturą dotykową w Windows 11 (build 25188 w Dev Channel)

Lepsza kontrola nad klawiaturą dotykową w Windows 11 (build 25188 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/24/2022, 8:42 PM

Liczba odsłon: 1885

Windows 11 Insider Preview w Dev Channel otrzymał dziś aktualizację do builda 25188. Na liście zmian znajdziemy m.in. ulepszenia ustawień klawiatury dotykowej, ustawienie Windows Terminal jako domyślnej aplikacji terminala w Windows 11, aktualizacje stron Wi-Fi i VPN w Ustawieniach, a także sporo poprawek błędów.

Windows 11: nowości w kompilacji 25188 w Dev Channel

Aktualizacja ustawień klawiatury dotykowej

Microsoft testuje nowe ustawienie klawiatury dotykowej, które zastępuje pole zaznaczenia "Pokazuj klawiaturę dotykową, gdy nie jest podłączona klawiatura" w Ustawieniach > Czas i język > Pisanie > Klawiatura dotykowa. Nowe ustawienie to rozwijane menu z 3 opcjami do kontrolowania, czy stuknięcie kontrolki edycji powinno otworzyć klawiaturę dotykową:

 • Nigdy: wstrzymuje wysuwanie klawiatury dotykowej, gdy nie jest podłączona klawiatura sprzętowa.
 • Gdy nie jest podłączona klawiatura: wyświetla klawiaturę dotykową jedynie wtedy, gdy urządzenie jest używane jako tablet bez klawiatury sprzętowej.
 • Zawsze: pokazuje klawiaturę dotykową, nawet gdy podłączona jest klawiatura sprzętowa.

Aktualizacja ustawień klawiatury dotykowej

Nowe ustawienia dopiero zaczęły być wdrażane i nie jest obecnie dostępne dla wszystkich Insiderów.

Zmiany i ulepszenia

Windows Terminal

Windows Terminal to teraz domyślna aplikacja terminala w Windows 11. Oznacza to, że wszystkie aplikacje wiersza poleceń będą otwierać się automatycznie w Windows Terminal (w tym Wiersz polecenia i PowerShell). Ustawienie związane z tą zmianą można znaleźć w Ustawieniach > Prywatność i zabezpieczenia > Dla deweloperów. Aby zmiana mogła wejść w życie, wymagany jest Windows Terminal w wersji 1.15 lub nowszej.

Ustawienia

Zaktualizowano strony właściwości Wi-Fi i VPN w Ustawieniach, tak aby zawierały teraz link do zaawansowanych ustawień danej sieci.

Microsoft Store

Microsoft zaczął testować Microsoft Store Ads w wynikach wyszukiwania.

Poprawki błędów

Pasek zadań

 • Rozwiązano problem z paskiem zadań, wpływający na niezawodność explorer.exe.

Menu Start

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem przez menu Start tylko jednej kolumny zamiast dwóch.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który dwukrotnie odczytywał pole wyszukiwania w menu Start.
 • Rozwiązano problem z klawiszami dostępu (podkreślone litery) w WIN + X, które miały zduplikowane definicje, gdy aktualizacja czekała na ponowne uruchomienie.

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z powtarzającym się wysypywaniem explorer.exe po próbie uzyskania dostępu do niektórych folderów.
 • Rozwiązano problem z nieczytelnym tekstem/interfejsem użytkownika pokazującym niewłaściwy kolor, jeśli Eksplorator plików był otwarty po przełączeniu między trybem jasnym i ciemnym.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas otwierania folderów z niektórymi obrazami.
 • Strzałka w górę nie powinna już być źle wyrównana w Eksploratorze plików.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwiać odpięcie folderów Pulpit, Obrazy lub Dokumenty od Szybkiego dostępu.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, które mogło się zdarzyć, gdy uruchamianie Eksploratora plików zostało przerwane, np. podczas próby uzyskania dostępu do udziału sieciowego z okna dialogowego "Uruchom" po wyświetleniu monitu o poświadczenia, a następnie kliknięciu przycisku "Anuluj" zamiast ich wprowadzania.
 • Jeśli tytuł karty jest zbyt długi, aby wyświetlić go w całości w dostępnym miejscu, najechanie na niego myszą spowoduje wyświetlenie podpowiedzi z pełną nazwą.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, gdy Eksplorator plików był zamknięty.
 • Rozwiązano problem z niedziałającym klawiszem "Delete" na plikach w Eksploratorze.
 • Usunięto pasek narzędzi, który niektórzy ludzie nieoczekiwanie widzieli (z opcją Widok, Edycja itp.) po wprowadzeniu kart w Eksploratorze plików. W ramach tego usunięto również opcję "Zawsze pokazuj menu" w Opcjach folderów, która nic nie zrobiła.

Wyszukiwanie

 • Rozwiązano problem z działaniem wyszukiwania.
 • Wyszukiwanie "wykryj wyświetlacze" spowoduje teraz zwrócenie ustawień wyświetlania.

Wprowadzanie

 • Wprowadzono szereg aktualizacji słów kluczowych emoji na podstawie feedbacku. Rozwiązano m.in. problem z wyszukiwaniem "jabłko", które nie zwracało emoji czerwonego jabłka w języku koreańskim lub polskim etc.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem z usuwaniem drukarki w Ustawieniach, które czasem nie działało.
 • Rozwiązano problem z wpisem listy wyszukiwania sufiksów DNS, który nie wyświetlał się poprawnie w Ustawieniach.
 • Rozwiązano problem z przyciskami do zmiany bieżącego widoku w "Ustawieniach > Aplikacje > Zainstalowane aplikacje", które mogły nieoczekiwanie wyświetlać strzałki nałożone na górę.

Menedżer zadań

 • Zaktualizowano położenie podpowiedzi przycisku widoku, aby nie blokowało już przycisku zamykania na pasku tytułu.
 • Strzałka wyświetlana podczas sortowania procesów według procesora nie powinna już być czarna na czarnym tle podczas korzystania z trybu ciemnego.
 • Zaktualizowano kolor podświetlenia zaznaczenia po wybraniu wierszy na stronie "Szczegóły" lub "Usługi", aby był mniej jasny i bardziej zgodny z innymi kolorami używanymi w zaktualizowanym układzie Menedżera zadań.

Pozostałe

 • Rozwiązano problem prowadzący do brakujących/uszkodzonych znaków na ekranie Bitlockera podczas używania japońskiego języka wyświetlania.
 • Rozwiązano problem z Ustawieniami zaawansowanymi puli aplikacji na zdalnym serwerze IIS, które wyświetlały pusty ekran.
 • Rozwiązano problem z Rejestratorem kroków, który nie zamykał się po naciśnięciu ALT + F4.

Znane problemy

Ogólne

 • Niektóre gry używające Easy Anti-Cheat mogą wysypywać się lub prowadzić do bugchecka.
 • Po aktualizacji do ostatniego builda dźwięk może przestać działać.
 • W ostatnich buildach część aplikacji zaczęła się wysypywać.
 • Włączenie .NET Framework 3.5 w Składnikach Windows nie działa w tym buildzie. Jeśli był włączony przed upgradem, może być teraz wyłączony. Może to prowadzić do problemów z aplikacjami opartymi na tych składnikach.

Eksplorator plików

 • Tło pola wyszukiwania Eksploratora plików może wyświetlać się w kolorze odwrotnym do bieżącego motywu.
 • Pasek zadań może nie wyświetlać się, jeśli Eksplorator plików jest zmaksymalizowany, a pasek — ustawiony na autoukrywanie.
 • Poprawka dla Eksploratora plików, który wydaje się otwierać i zamykać przed ostatecznym zakończeniem rysowania po uruchomieniu z niektórych lokalizacji, będzie dostępna w przyszłym buildzie.

Widżety

 • Numer na licznikach powiadomień mogą być źle wyrównane na pasku zadań.
 • W niektórych przypadkach baner powiadomień dla niektórych liczników nie pojawi się na tablicy widżetów.

Drukowanie

 • Microsoft bada raporty o nieuwzględnianiu linii przy drukowaniu tabel z niektórych aplikacji.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia