Azure Event Grid obsłuży aplikacje sterowane zdarzeniami

Azure Event Grid obsłuży aplikacje sterowane zdarzeniami

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/17/2017, 4:09 PM

Liczba odsłon: 2061

Programowanie sterowane zdarzeniami stało się jednym z dominujących paradygmatów. Lwia część nowoczesnych aplikacji pracuje teraz w oparciu o zdarzenia, takie jak reakcje na kliknięcia użytkowników, inicjowanie procesów biznesowych, gdy użytkownik tworzy konto, czy reakcje na sygnały pochodzące z urządzeń IoT. Microsoft odpowiada na potrzeby współczesnych programistów, oferując Azure Event Grid - w pełni zarządzaną usługę routingu zdarzeń, która pomoże deweloperom w budowaniu sterowanych zdarzeniami i bezserwerowych aplikacji, także działających w Azure. Azure Event Grid to prawdopodobnie pierwsza tego typu usługa. Zarządza ona wszystkimi przebiegami zdarzeń z dowolnych źródeł, do dowolnego celu i dla dowolnej aplikacji korzystającej z danej usługi.

Korzystając z Event Grid (dosłownie - siatki zdarzeń), deweloperzy mogą subskrybować dowolne zdarzenia, które występują w ich zasobach Azure, i reagować z wykorzystaniem platform bezserwerowych, takich jak Azure Functions lub Logic Apps. Event Grid obsługuje zdarzenia z Blob Storage, Resource Groups i Event Hubs. Użytkownicy mogą też tworzyć własne zdarzenia niestandardowe, przeznaczone do bezpośredniej publikacji w usłudze. Azure Event Grid posiada natywną obsługę zdarzeń, takich jak Functions, Logic Apps czy Azure Automation. Wsparcie oferowane jest też dla internetowych "punktów zaczepienia", co pozwala publikować zdarzenia w dowolnej usłudze, wliczając w to zewnętrzne usługi spoza Azure.

Azure Event Grid

Inne szczegółowe cechy Azure Event Grid:

  • Zdarzenia jako obiekty pierwszej klasy z inteligentnym filtrowaniem: Azure Event Grid umożliwia bezpośrednie filtrowanie zdarzeń pod kątem typu zdarzenia, prefiksu lub sufiksu, dzięki czemu nasza aplikacja będzie potrzebna tylko do odbierania zdarzeń. Za pomocą tego samego modelu można też obsługiwać wbudowane zdarzenia Azure, takie jak dodanie pliku do dysku w chmurze, a także własne niestandardowe zdarzenia i procedury ich obsługi.
  • Skalowalność: Azure Event Grid został zaprojektowany z myślą o wysokiej dostępności i dynamicznym przechodzeniu na ogromną skalę, dzięki czemu aplikacje sterowane zdarzeniami charakteryzować będzie wydajność i niezawodność.
  • Zniesienie barier w automatyzacji: zunifikowany interfejs zarządzania zdarzeniami umożliwia łatwiejszą automatyzację operacyjną i bezpieczeństwa. Oznacza to również łatwiejsze egzekwowanie zasad dzięki wbudowanemu wsparciu dla Azure Automation, które pozwala reagować na tworzenie VM lub zmiany w infrastrukturze.

Pierwsze 100 tysięcy operacji danego miesiąca jest bezpłatne. Powyżej tej liczby cena wynosi 0,30 dolarów/operację za milion operacji (w wersji przedpremierowej). Więcej informacji na temat Event Grid znajdziemy na stronie Microsoft Azure.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia