Aktualizacje zbiorcze dla Fall Creators Update (KB4093105)

Aktualizacje zbiorcze dla Fall Creators Update (KB4093105)

Autor: Wojciech Błachno

Opublikowano: 4/24/2018, 10:00 AM

Liczba odsłon: 2557

April update pojawi się już raczej na pewno jeszcze w tym tygodniu, a tymczasem Microsoft dba, aby nawet starsze wersje systemu nie posiadały krytycznych błędów. Udowodnił to, udostępniając w zeszłym tygodniu zbiorcze aktualizacje dla Creators i Anniversary Update. Tym razem Nowa paczka aktualizacji zbiorczych trafiła na komputery z Fall Creators Update.

Fall Creators Update - Aktualizacje zbiorcze KB4093105

Poniżej przedstawiamy listę poprawek, jakie aktualizacja KB4093105 wprowadza do Fall Creators Update.

 • Rozwiązuje problem powodujący ponowne pojawienie się nowoczesnych aplikacji po aktualizacji wersji systemu operacyjnego, mimo że te aplikacje zostały wyrejestrowane przy użyciu opcji remove-AppX ProvisionedPackages-Online.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że uruchomienie aplikacji jako administratora powoduje, że aplikacja przestaje działać po wklejeniu nazwy użytkownika lub hasła do wiersza polecenia użytkownika (LUA).
 • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje Skype i Xbox przestają działać.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użycie funkcji Autodiscover w programie Microsoft Outlook 2013 do skonfigurowania kont e-mail po włączeniu UE-V.
 • Rozwiązuje problem, w którym reguły AppLocker zastosowane do plików MSI nie są zgodne z plikami.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wygenerowanie poprawnych kluczy przez program Windows Hello po wykryciu słabych kluczy kryptograficznych z powodu problemów z oprogramowaniem układowym TPM. Ten problem występuje tylko wtedy, gdy skonfigurowano zasadę wymagającą modułu TPM.
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom odblokowywanie sesji i wyświetla komunikat o niepoprawnej nazwie użytkownika@nazwa-domeny na ekranie logowania, gdy wielu użytkowników loguje się do komputera, korzystając z szybkiego przełączania użytkowników. W szczególności dzieje się tak, gdy użytkownicy logują się z kilku różnych domen, używają formatu UPN dla swoich poświadczeń domeny (nazwa-użytkownika@nazwa-domeny) i korzystają z szybkiego przełączania użytkowników.
 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że korzystając z rozszerzenia Office dla przeglądarki Chrome, przeglądarka często prosi kilka razy o podanie danych do logowania zamiast tylko jeden raz.
 • Rozwiązuje problem związany z wprowadzaniem kodów PIN lub wprowadzaniem danych biometrycznych. Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowy kod PIN czy odcisk palca, pojawi się błąd, a użytkownik musi poczekać do 30 sekund. Dzięki tej zmianie to dodatkowe oczekiwanie nie jest już wymagane.
 • Zwiększa minimalną długość hasła w Zasadach grup do 20 znaków.
 • Rozwiązuje problem dotyczący niepoprawnego wyświetlania informacji o ograniczeniu nazwy podczas wyświetlania właściwości certyfikatu. Zamiast prezentacji prawidłowo sformatowanych danych informacje są przedstawiane w formacie szesnastkowym.
 • Rozwiązuje problem polegający na blokowaniu nieudanych uwierzytelnień NTLM zamiast rejestrowania ich tylko w przypadku korzystania z zasad uwierzytelniania z włączonym trybem kontroli.
 • Rozwiązuje problem polegający na generowaniu błędu sprawdzania poprawności certyfikatu 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) z http.sys.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że resetowanie systemu Windows Hello PIN na ekranie logowania uniemożliwiało ustawienie ponownie kodu PIN.
 • Rozwiązuje problem polegający na zniknięciu menu kontekstowego z opcjami szyfrowania i odszyfrowywania plików przy użyciu Eksploratora Windows.
 • Rozwiązuje problem powodujący zawieszenie funkcji BitLocker lub szyfrowania urządzenia podczas odmowy rejestracji urządzenia, co sprawiało, że dysk nie był chroniony.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że program Microsoft Edge przestaje działać po kilku sekundach podczas uruchamiania zasad ograniczeń oprogramowania.
 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że mini-filtr systemu plików nie zostanie zwolniony z powodu wycieku w Menedżerze filtrów, co wymaga ponownego uruchomienia systemu.
 • Rozwiązuje problem powodujący brak paska połączenia przy połączeniu z maszyną wirtualną (VMConnect) podczas korzystania z trybu pełnoekranowego na wielu monitorach.
 • Rozwiązuje problem polegający na uniemożliwieniu niektórym urządzeniom pracy w systemie Windows 10 w wersji 1709, gdy zasada grup "Wyłącz nowe urządzenia DMA, gdy ten komputer jest zablokowany" jest aktywna. Niedziałające urządzenia to wewnętrzne, oparte na PCI urządzenia peryferyjne (sterowniki sieci bezprzewodowej oraz urządzenia peryferyjne wejścia i dźwięku). Te urządzenia peryferyjne mogą nie działać w systemach, których oprogramowanie układowe blokuje urządzenia peryferyjne podczas uruchamiania systemu Direct Memory Access (DMA)
 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że kontrolery domeny systemu Windows Server 2016 będą rejestrować zdarzenia inspekcji zabezpieczeń systemu Microsoft Windows o identyfikatorze ID 4625 i ID 4776. Nazwa użytkownika i nazwa domeny w zdarzeniach mogą być wyświetlane jako obcięte, gdzie widoczny będzie jedynie pierwszy znak dla logowania pochodzącego z aplikacji klienckich przy użyciu polecenia wldap32. dll.
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że użytkownicy mogą istnieć w domenie zaufanej z zaufaniem przechodnim, ale nie mogą zlokalizować kontrolera PDC lub kontrolera domeny dla funkcji blokady extranetowej. Występował następujący wyjątek: "Microsoft.IdentityServer.Service.AccountPolicy.ADAccountLookupException: MSIS6080: Próba wiązania domeny" globalivewireless.local "nie powiodła się z kodem błędu" 1722". Ponadto na stronie IDP pojawiał się następujący komunikat: "Nieprawidłowy identyfikator użytkownika lub hasło. Wpisz poprawny identyfikator użytkownika i hasło i spróbuj ponownie."
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia modyfikowanie lub przywracanie obiektów usługi Active Directory, które mają niepoprawne atrybuty linku zwrotnego wypełnione w ich klasie. Otrzymany błąd to "Błąd 0x207D Podjęto próbę zmodyfikowania obiektu tak, aby zawierał atrybut, który nie jest prawidłowy dla jego klasy."
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchomienie zadania AdminSDHolder, gdy chroniona grupa zawiera atrybut członka, który odnosi się do usuniętego obiektu. Ponadto zdarzenie 1126 jest rejestrowane jako "Usługi domenowe w usłudze Active Directory nie mogły nawiązać połączenia z katalogiem globalnym. Wartość błędu: 8430. Usługa katalogowa napotkała błąd wewnętrzny. Identyfikator wewnętrzny: 320130e."
 • Rozwiązuje problem występujący, gdy włączona jest funkcja Volume Shadow Copy na woluminie udostępniającym pliki. Jeśli klient przechodzi do ścieżki UNC, aby wyświetlić właściwości na karcie Poprzednia wersja, pole Data modyfikacji jest puste.
 • Rozwiązuje problem, który występuje, gdy użytkownik z profilem użytkownika mobilnego zaloguje się najpierw na komputerze z systemem Windows 10 Anniversary Update, a następnie wyloguje się. Później, jeśli użytkownik spróbuje zalogować się do komputera z systemem Windows 10 Creators Update i otworzy Microsoft Edge, to przeglądarka przestanie działać.
 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający używanie japońskiej klawiatury w sesjach pomocy zdalnej.
 • Rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane przesunięcie kursora na środek ekranu podczas zmiany trybu wyświetlania.
 • Uniemożliwia potencjalny wyciek spowodowany przez otwieranie i zamykanie nowego kontrolera przeglądarki.
 • Rozwiązuje problem powodujący, że interfejs API ContentIndexter.AddAsync informuje o niepotrzebnym wyjątku.
 • Rozwiązuje problem z wydajnością po pierwszym uruchomieniu aplikacji UWP Desktop Bride.
 • Rozwiązuje problem z kartą Wyszukiwanie programu Microsoft Outlook 2016 podczas aktualizacji z wersji 1703 do wersji 1709.
 • Rozwiązuje problem powodujący awarię aktualizacji dużych gier.
 • Rozwiązuje problem polegający na usuwaniu folderów lub kafelków przypiętych przez użytkownika z menu Start w niektórych przypadkach
 • Rozwiązuje problem powodujący wyświetlanie niewidocznych aplikacji w menu Start .
 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że podczas korzystania z pióra występuje nieoczekiwane przybliżanie i przewijanie ekranu

Jak widać, niektóre poprawki są zbieżne z tymi, które zostały udostępnione w zeszłym tygodniu dla Creators i Anniversary Update. Są to istotne poprawki, więc warto dokonać aktualizacji naszego systemu. Aktualizację pobierzemy oczywiście, wchodząc do Ustawień > Aktualizacja i zabezpieczenia > Sprawdź aktualizacje. Można ją również pobrać wprost ze strony Microsoftu i zainstalować ręcznie. Ma ona charakter zbiorczy, dlatego wraz z odnotowanymi tu zmianami zainstalują się wszystkie wcześniejsze poprawki z okresu, w którym nie aktualizowaliśmy systemu.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia