Aktualizacja opcjonalna Windows 11 21H2 z Search Highlights i poprawkami (KB5014668, build 22000.778)

Aktualizacja opcjonalna Windows 11 21H2 z Search Highlights i poprawkami (KB5014668, build 22000.778)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 6/24/2022, 1:52 PM

Liczba odsłon: 2275

Windows 11 w swoim wydaniu oryginalnym (RTM/21H2) otrzymał opcjonalną aktualizację zbiorczą (Preview) w wydaniu Public Release. Jak to zwykle bywa w drugiej połowie miesiąca, zawartość jest niezwiązana z bezpieczeństwem i skupia się na poprawkach i ulepszeniach. Najważniejsze zmiany możecie sprawdzić poniżej.

Windows 11 21H2: zmiany w aktualizacji KB5014668 (build 22000.778)

 • Dodano audytowanie adresów IP dla przychodzących połączeń Windows Remote Management (WinRM) w security event 4262 i evencie 91 w WinRM. Rozwiązuje to problem uniemożliwiający rejestrowanie źródłowego adresu IP i nazwy komputera dla zdalnego połączenia PowerShell.
 • Dodano kod FSCTL_LMR_QUERY_INFO dla przekierowania (RDR) Server Message Block (SMB) konkretnie dla publicznego File System Control (FSCTL).
 • Kolejność zestawu szyfrów dla klienta SMB i serwera SMB można teraz skonfigurować za pomocą PowerShell.
 • W tej aktualizacji wprowadzona zostaje funkcjonalność Search Highlights.
 • Dodano obsługę Transport Layer Security (TLS) 1.3 w implementacjach Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) na kliencie i serwerze Windows.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem aktualizacji do Windows 11 (wydanie oryginalne).
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem japońskich znaków w PowerShell.
 • Rozwiązano problem z usługą Cloud Clipboard (Schowek w chmurze), który uniemożliwiał synchronizację między maszynami po okresie braku aktywności.
 • Rozwiązano problem z ukrywaniem ekranu startowego Windows Sandbox po jego uruchomieniu.
 • Rozwiązano problem na urządzeniach z japońską lokalizacją, które przestawały działać po wyłączeniu znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC).
 • Włączono zasadę grupy InternetExplorerModeEnableSavePageAs.
 • Włączono możliwość korzystania z sieciowego serwera proxy podczas operacji Universal Print.
 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem kolejnych klipów wideo w grach korzystających z DirectX 12 (DX12).
 • Rozwiązano problem z niektórymi grami, które przestawały działać, jeśli używają interfejsu XAudio API do odtwarzania efektów dźwiękowych.
 • Rozwiązano problem z niektórymi łańcuchami certyfikatów do Root Certification Authorities, które są członkami Microsoft Root Certification Program.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał korzystanie z plików Encrypted File System (EFS) poprzez połączenie Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV).
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał Bluetooth ponowne nawiązanie połączenia z niektórymi urządzeniami audio po ponownym uruchomieniu urządzeń.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem uwierzytelniania Microsoft NTLM przy użyciu zaufania zewnętrznego.
 • Rozwiązano problem z zasadą LocalUsersAndGroups dla CSP, która kończyła się niepowodzeniem po zmodyfikowaniu wbudowanej grupy "Administratorzy".
 • Rozwiązano problem, wskutek którego Windows 11 przestawał działać po zainstalowaniu aplikacji przy braku połączenia sieciowego.
 • Zaktualizowano menu Start, aby wyświetlało Windows PowerShell po kliknięciu prawym przyciskiem (WIN + X) przycisku Start, po odinstalowaniu Windows Terminal.
 • Zmieniono nazwę aplikacji Twój telefon na Łącze z telefonem na stronie w Ustawieniach.
 • Rozwiązano problem ze stroną ustawień Microsoft Surface Dial, która przestawała działać.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwić korzystanie z funkcji hotspot Wi-Fi. Po połączeniu klienta urządzenie hosta mogło utracić połączenie z Internetem.

Odnotowano jeden znany problem w tej wersji:

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektóre aplikacje .NET Framework 3.5 mogą się nie otwierać. Dotyczy to aplikacji korzystających z opcjonalnych składników frameworka, takich jak Windows Communication Foundation (WCF) i Windows Workflow (WWF). Rozwiązanie polega na ręcznym ponownym włączeniu.NET Framework 3. oraz Windows Communication Foundation w składnikach systemu Windows. Zaawansowani użytkownicy mogą to zrobić w Wierszu polecenia uruchomionym jako administrator. Należy wpisać w nim polecenia:
  • dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all
  • dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation
  • dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation