04. Konfiguracja i obsługa C# 2005 Express Edition

04. Konfiguracja i obsługa C# 2005 Express Edition

Autor: Daniel Celeda

Opublikowano: 12/20/2005, 12:00 AM

Liczba odsłon: 129151

W tej części kursu skonfigurujemy nasze środowisko pracy jakim jest Visual C# oraz nauczymy się je obsługiwać. Swobodne poruszanie się po tym narzędziu gwarantuje nam efektywność pracy. Wiedza i umiejętności przychodzą z czasem, a najlepszą metodą na naukę jest praktyka, więc do dzieła!

Solution i Projekty

Aplikacje w .NET tworzone są w ramach „project”, czyli projektu. W zasadzie projekt jest to pojedynczy program. Jednak nie jest to element znajdujący się najwyżej w hierarchii, która istnieje w .NET 2.0. Elementem takim jest „solution” (niestety, nie mam pojęcia jak przetłumaczyć to słowo na język polski, aby miało sens, a w takich wypadkach wyznaję zasadę, że należy pozostawić oryginalną wersję J ). Solution to jakby największa paczka, w której znajduje się nasz program, a więc jeden lub więcej projektów. Solution możemy utożsamiać z systemem informatycznym, czyli nie pojedynczą aplikacją, ale większą ich ilością. W naszym przypadku będą to „systemiki”.

Stwórzmy więc pierwszy projekt.

Wybieramy opcję „New Project” z menu „File”.

Następnie musimy wybrać typ projektu spośród 6 typów. Ponieważ w tym kursie skupiamy się tylko na nauce języka C#, będziemy tworzyć tylko aplikacje konsolowe („Console Application”). Musimy także nadać nazwę dla naszego projektu. Na obrazku powyżej jest to „MojaPierwszaAplikacja”.

Powyższy obrazek przedstawia nam okno, z którym będziemy mieli najwięcej do czynienia, czyli edytor – Visual C# Editor.

Edytor składa się z wielu zakładek, które możemy dowolnie chować bądź rozwijać i zwijać.

Jeśli klikniemy znaczek „X”, znajdujący się na każdej zakładce w prawym górnym rogu, to dana zakładka zostanie zamknięta. Aby ponownie otworzyć zakładkę, korzystamy z menu „View”.

Jeśli na ekranie mamy otworzonych dużo zakładek, nasze środowisko może przestać być wygodne w użytkowaniu. Sytuacja taka przedstawiona jest na obrazku poniżej.

W takiej sytuacji zakładka z kodem źródłowym jest za małych rozmiarów, i pisanie programu może stać się bardzo niewygodne. Z pomocą przychodzi nam zwijanie/rozwijanie zakładek. Obok przycisku „X” znajduje się przycisk z ikoną przedstawiającą pineskę. Klikając go, możemy zwijać i rozwijać zakładki.

Najeżdżając na pasek tytułowy zakładki, a następnie wciskając lewy klawisz myszki, możemy dowolnie przesuwać zakładkę. W ten sposób jesteśmy w stanie dowolnie rozmieścić zakładki na ekranie.

@STRONA@

Główne zakładki

Edytor
Najważniejszą dla nas zakładką jest zakładka edytora tekstowego, w którym będziemy pisać kod programu. Wyświetla on zawartość plików tekstowych. Zazwyczaj będzie to kod źródłowy naszych programów. „Program.cs” to plik stworzony automatycznie przez Visual C#. Dodatkowo zawiera on w sobie trochę kodu, który możemy wykorzystać bądź usunąć. Visual C# w zależności, jaki typ projektu wybierzemy, automatycznie generuje trochę typowego kodu.

Solution Explorer
Do nawigacji po strukturze naszego projektu, czyli jednocześnie po plikach, służy zakładka „Solution Explorer”.

Za pomocą „Solution Explorer” możemy dodawać nowe projekty do „solution”, dodawać oraz usuwać pliki, nawigować po strukturze i wybierać pliki, których zawartość chcemy wyświetlić.

Dla przykładu dodajmy nowy plik zawierający definicję klasy.

Musimy wybrać typ pliku oraz jego nazwę.

W Solution Explorer pojawił się nowy plik.

W edytorze kodu źródłowego możemy zobaczyć zawartość pliku NowaKlasa.cs.

Mimo, że nic jeszcze nie napisaliśmy, to Visual C# zrobił to za nas. Jak przekonamy się w przyszłości, jest to jedno z udogodnień oferowanych przez to środowisko. W tym przypadku wygenerowało dla nas szkielet klasy, czyli fragment kodu występujący w każdej definicji klasy.

@STRONA@

Zapisywanie projektu i zamykanie Visual C#

Po skończeniu pracy z projektem musimy zapisać zmiany (powinniśmy to robić w także w trakcie pracy, aby nie utracić przez przypadek napisanego programu albo jego części). Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, to wybierając w menu opcję File -> Save All.

Drugi, to kliknięcie przycisku Save All na pasku narzędzi.

Teraz możemy zamknąć Visual C# bez obawy, że utracimy napisany przez nas program.

Włączmy środowisko ponownie, a następnie otwórzmy nasz projekt. Możemy to zrobić poprzez menu, w którym zapamiętane są ostatnio edytowane projekty.

Możemy także standardowo użyć menu File -> Open Project

Następnie znaleźć i otworzyć plik solution (*.sln) lub projektu (*.csproj).

W ten sposób „wracamy” do naszych projektów.

W następnej części kursu poznamy dalsze właściwości Visual Studio C# Express Edition oraz główne zasady dotyczące pisania kodu źródłowego programów w języku C#.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia