Menu kategorii
 • Współdzielenie zasobów i bezpieczeństwo NTFS

  Współdzielenie zasobów i bezpieczeństwo NTFS

   Radosław Zalewski
  Radosław Zalewski
  00:00
  08.02.2007
  49603 wyświetlenia

  Sieci używa się przede wszystkim do współdzielenia danych. Bez istnienia sieci jedynym sposobem na przenoszenie plików między komputerami pozostałyby nośniki wymienne, których możliwości są ograniczane przez pojemność oraz prędkość transmisji danych. Współczesne technologie budowy sieci pozwalają na bardzo szybkie połączenia oraz pobieranie w krótkim czasie dużych plików. Ponadto możemy korzystać z drukarek sieciowych oraz współdzielić połączenie internetowe. Pokażemy teraz w jaki sposób uzyskać dostęp do zasobów sieci.

  Dostęp do zasobów sieci

  Całą procedurę możemy podzielić na cztery etapy. Pierwszym z nich jest udostępnianie zasobu. Drugim jest konfiguracja praw dostępu. W kolejnym kroku modyfikujemy uprawnienia NTFS, a kończymy zarządzając udostępnionym zasobem. W celu lepszego zrozumienia postępowania przy udostępnianiu zasobów posłużymy się przykładem. Załóżmy, że pracujemy z kolegą w firmie zajmującej się tworzeniem reklam radiowych. Oboje korzystamy z systemu Windows XP Professional i nasze komputery należą do jednej domeny Windows. Po wykonaniu kilku nagrań w dobrym formacie chcemy je w celu przetestowania przesłać do kolegi. Jeśli mielibyśmy do tego celu użyć poczty elektronicznej to prawdopodobnie serwer odrzuciłby załączniki, ze względu na zbyt duży rozmiar. W takich sytuacjach przychodzi nam z pomocą udostępnianie zasobów sieciowych. W tym celu tworzymy na swoim komputerze udział o dowolnej nazwie. Przez udział rozumiemy tu zasób, który został udostępniony niektórym lub wszystkim użytkownikom sieci. Następnie przyznajemy domenowemu kontu kolegi dostęp do udziału, a ponieważ używa on w swoim komputerze systemu plików NTFS, może szybko uzyskać również dostęp do żądanych plików.

  Udostępnianie zasobów

  Stacje robocze pracujące w systemie Windows XP Professional mogą współdzielić dane różnego typu. Mogą to być zasoby takie jak: dokumenty, filmy, muzyka, gry i wiele innych. Jednak z punktu widzenia sieci możemy je podzielić na trzy kategorie:

  • Drukarki. Udostępnianie drukarek pozawala na dostęp do dowolnego urządzenia, które korzysta z interfejsu drukowania Windows.
  • Udziały plikowe. Należą do nich wszystkie typy plików danych.
  • Współdzielenie przez WWW. Współdzielenie plików przez sieć WWW z wykorzystaniem serwera Internet Information Services (IIS).

  Zajmijmy się więc w pierwszej kolejności udostępnianiem drukarek.

  Udostępnianie drukarek

  Ze względów finansowych w domu czy małym biurze stosujemy drukarki sieciowe. W celu udostępnienia takiego urządzenia należy w pierwszej kolejności podłączyć je do systemu Windows XP w swojej sieci.

  Udostępnianie drukarki

  Przejdźmy do sedna sprawy. Z paska zadań wybieramy polecenie Start, a następnie klikamy Drukarki i faksy. Prawym przyciskiem myszy klikamy na drukarkę którą chcemy udostępnić, po czym wybieramy polecenie Udostępnianie. W pokazanej karcie mamy do dyspozycji kilka opcji. Jednak nasze działania ograniczmy do prostego udostępniania drukarki, w tym celu należy wpisać w polu Nazwa udziału, słowo pod którym drukarka będzie widziana w sieci.

  Przyznawanie praw dostępu do drukarki

  Standardowe ustawienie Windows XP używa nowej funkcji o nazwie Proste współdzielenie plików, która ułatwia zarządzanie zabezpieczeniami. Gdy opcja ta jest włączona, nie możemy bezpośrednio zarządzać prawami dostępu do drukarki. Istnieją trzy podstawowe prawa dostępu do drukarki:

  • Drukowanie. To uprawnienie jest domyślnie przyznawane użytkownikom. Umożliwia użytkownikowi drukowanie i zarządzanie własnymi dokumentami w kolejce wydruku.
  • Zarządzanie drukarkami. Jest to uprawnienie domyślnie nadawane administratorowi. Umożliwia kompletną kontrole nad drukarką (oprócz kolejki wydruku). Właściciel drukarki jest w stanie zmienić konfigurację drukarki i jeśli zajdzie potrzeb może również przestać ją udostępniać.
  • Zarządzanie dokumentami. Uprawnienie to jest automatycznie nadawane administratorowi, daje pełną kontrolę nad drukowaniem włączając w to kolejkę wydruku.

  Grupa Wszyscy ma domyślnie ustawione prawo do drukowania. W ten sposób każdy użytkownik sieci może drukować na udostępnionej drukarce. Jeśli jednak zajdzie potrzeba ograniczenia dostępu drukarki, można to zrobić w następujący sposób. Z menu Start wybieramy polecenie Drukarki i faksy. Klikamy prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcemy skonfigurować, po czym wybieramy polecenie Udostępnione. Przechodzimy na kartę Zabezpieczenia i zaznaczamy opcję Wszyscy w ramce Nazwy grupy lub użytkownika. W ramce Uprawnienia dla Wszyscy usuwamy zaznaczenie z pola Drukowanie znajdującego się w kolumnie Zezwalaj, po czym klikamy Zastosuj.

  Po tej operacji grupa Wszyscy powinna zniknąć. Teraz z drukarki będą mogli korzystać jedynie użytkownicy z grup Administratorzy i Użytkownicy zaawansowani. Jeśli chcemy przyznać dostęp do drukarki dodatkowym użytkownikom, należy wykonać kilka operacji. Po pierwsze należy otworzyć okno właściwości drukarki i przejść na panel Zabezpieczenia. Klikamy przycisk Dodaj, w celu dodania nowego użytkownika lub grupy. Następnie pojawi się okno dialogowe Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy. Wybieramy grupy lub użytkowników z bazy konta komputera. Klikamy przycisk Zaawansowane w celu zlokalizowania interesującej nas grupy lub użytkownika. Aby wyświetlić wszystkich użytkowników i wszystkie grupy w bazie kont, klikamy Znajdź teraz.

  Zatwierdzamy wybrane grupy i użytkowników klikając OK. Wracamy na kartę Zabezpieczeń w oknie właściwości drukarki, gdzie możemy zaznaczyć konkretne grupy lub użytkowników i ustalić uprawnienia Zezwalaj lub Odmów.

  Łączenie się z udostępnioną drukarką.

  Łączenie z udostępnioną drukarką odbywa się analogicznie jak z udostępnionym folderem. Przy pierwszym łączeniu z drukarką, do komputera pobierane są odpowiednie sterowniki i otwiera się bieżąca kolejka wydruku. W kolejce wydruku możemy sprawdzać jakie pliki oczekują na wydruk, w razie potrzeby wstrzymać, a nawet anulować drukowanie. Użytkownicy nie mogą zmieniać statusu zadań innych użytkowników.

  Zarządzanie udostępnioną drukarka

  Jeśli udostępniamy drukarkę będziemy musieli nią zarządzać i nadzorować, aby była sprawna. W obrębie obowiązków znajdzie się m. in. uzupełnianie papieru oraz wymiana tuszu.

  Zarządzanie kolejką wydruku.

  Użytkownicy nie mogą zarządzać zadaniami innych użytkowników, ale my jako administrator drukarki- mamy pełną kontrolę nad kolejką wydruku. Możemy w dowolnej chwili otworzyć kolejkę i wstrzymać lub anulować bieżące zadania użytkownika lub całej grupy.

  Określenie harmonogramu i priorytetów drukowania.

  Dzięki tej opcji jesteśmy w stanie wyznaczyć przedziały czasowe, w których będzie ona udostępniona. Ponadto możemy przypisać priorytety. Dokumenty o wysokim priorytecie będą drukowane w pierwszej kolejności. Opcja ta jest przydatna, gdy mamy do wydruku ważne dokumenty, a nie możemy na nie długo czekać.

  Zarządzanie buforem wydruku

  Bufor wydruku to program, który zapisuje zadania na dysku twardym stacji roboczej do czasu ich wydrukowania. Dzięki buforowi wydruku możemy zdefiniować, czy drukowanie powinno zacząć się natychmiast, czy dopiero po umieszczeniu ostatniej strony w buforze. Zaleca się korzystanie z bufora wydruku, a w przypadku drukarki sieciowej jest to wręcz nieodzowne.

  Zarządzanie właściwościami serwera wydruku

  Udostępniając drukarkę możemy skorzystać z kilku dodatkowych opcji, takich jak ustawienie rozmiaru papieru używanego przez drukarkę, ustawienie portu z którego korzysta drukarka, czy wybranie dostępnych sterowników zainstalowanych na naszym komputerze.

  Strona separatora

  Kiedy korzystamy z drukarki sieciowej mogą nam się przydać strony separatora. Są to strony drukowane między poszczególnymi zadaniami wydruku, które ułatwiają użytkownikowi odróżnianie własnych zadań.

  Tworzenie drukarki internetowej

  Dzięki systemowi Windows XP Professional możemy udostępnić drukarkę w Internecie lub intranecie. Komputer, do którego jest podłączona drukarka musi obsługiwać IIS (Internet Information Services).

  Łączenie się z drukarką sieciową

  W małych biurach lub domach drukarki są podłączone do komputera przeważnie za pomocą portu równoległego, USB, IEEE, albo przez port podczerwieni. W większych biurach drukarki wyposażone są w karty sieciowe. W takim przypadku drukarka nie jest instalowana w komputerze, lecz działa jako niezależne urządzenie, które łączy się z siecią jak normalny komputer.

  Udostępnianie plików

  Innym ważnym zasobem oprócz omówionych drukarek są pliki. Zasoby te przydają się zarówno w dużych środowiskach korporacyjnych ale również w małych biurach. Umożliwiają stworzenie centralnego magazynu, najczęściej używanych plików i współpracować nad większymi dokumentami. Komputery z Windows XP nie będące członkami domeny, korzystają z nowej funkcji Proste udostępnianie plików, która ułatwia zarządzanie udziałami plikowymi. Proste udostępnianie plików jest to ustawienie systemu, zapewniające bezpieczeństwo i ułatwiające użytkownikom zarządzanie uprawnieniami NTFS.

  Udostępnianie folderów

  Foldery należą do najczęściej używanych udziałów sieciowych. Wynika to z faktu, że w folderze możemy umieszczać pliki dowolnego typu. Wówczas inni użytkownicy mogą przeglądając sieć znaleźć udostępniony folder i uzyskać dostęp do danych, które zawiera. Jak udostępnić dany folder w sieci? Bardzo prosto. Jeśli folder nie jest prywatny, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, po czym wybieramy polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia. Na karcie Udostępnianie zaznaczamy opcję Udostępnij ten folder w sieci i wpisujemy nazwę folderu w polu Nazwa udziału. Folder pod tą nazwą będzie widoczny w sieci.

  Po wyborze opcji Udostępnij ten folder w sieci, uzyskamy dostęp do opcji Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików. Gdy zaznaczymy ją, użytkownicy będą mieli prawo modyfikować, a także usuwać zawartości folderów. Kończymy klikając OK.

  Udostępnianie dysków

  Analogicznie jak w przypadku udostępniania folderów przebiega procedura udostępniania dysków. W momencie tworzenia udostępniania dysku pojawi się komunikat, że nie zaleca się współdzielenia całego dysku. Jeśli jednak jesteśmy przekonani o tym, że chcemy to zrobić klikamy ten komunikat i przechodzimy dalej. Następne kroki są identyczne jak przy udostępnianiu folderów.

  Udostępnianie aplikacji

  Możemy także udostępniać niektóre aplikacje, aby dało się z nich korzystać w sieci. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie programy będą działać we współdzielonym środowisku. Dotyczy to na przykład aplikacji pracujących tylko na lokalnym komputerze, lub aplikacji z umową licencyjną. Inna sprawą jest to, czy mamy dostatecznie szybkie łącze, aby dana aplikacja mogła płynnie działać.

  Foldery prywatne

  Jeśli pracujemy z poufnymi danymi, do których jedynie my powinniśmy mieć dostęp, to możemy uczynić dany folder prywatnym. Jeżeli to zrobimy oraz używamy systemu plików NTFS, wówczas grupa Administratorzy i wbudowane konto System, są usuwane z listy kontroli dostępu zasobu co powoduje, że tylko my mamy nadzór nad folderem i możemy przeglądać lub zmieniać jego zawartość.

  Folder Dokumenty udostępnione

  Folder ten jest dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających konto w komputerze. Nadzór nad tym folderem w pełni sprawuje administrator. Użytkownicy z kontami ograniczonymi mogą przeglądać oraz czytać dane. Nie mogą natomiast tworzyć nowych folderów i plików. Folder Dokumenty udostępnione, jest przydatny administratorom, w celu udostępniania wspólnych dokumentów i plików dla wszystkich użytkowników stacji roboczej.

  Zarządzanie uprawnieniami po wyłączeniu Prostego udostępniania plików

  Wyłączanie Prostego udostępniania plików jest przydatne, gdy sami chcemy skonfigurować i określić ustawienia udostępnionych zasobów. Konfiguracji takiej dokonujemy głównie ze względów bezpieczeństwa przed hakerami i wirusami internetowymi.

  Wyłączanie Prostego udostępniania plików

  W Windows XP Professional wyłączanie Prostego udostępniania plików, wiąże się ze zmianą jednego ustawienia. Po tej operacji, uzyskasz dostęp do pełnej gamy uprawnień i zabezpieczeń systemu plików NTFS. W celu wyłączenia omawianego zagadnienia, wybieramy polecenie Start z głównego paska zadań, po czym przechodzimy do Panelu Sterowania i otwieramy okno Opcje folderów. W tym oknie przechodzimy do zakładki Widok. Przewijamy w dół listę Ustawiania zaawansowane i odznaczamy opcję Użyj prostego udostępniania plików (zalecane). Klikamy OK.

  Przyznawanie praw dostępu do udziałów i plików NTFS

  Po wyłączeniu Prostego udostępniania, zauważymy kilka istotnych zmian w modułach właściwości folderów, dysków lub aplikacji, które chcemy udostępniać. Zniknie opcja Prostego udostępniania, a zamiast niej pojawi się nowe okno podobne do tego z Windows 2000. Ponadto pojawi się nowa karta Zabezpieczenia, którą stosujemy do przyznawania uprawnień NTFS.

  Ustawienie praw dostępu do udziałów sieciowych

  Prawa te określa się podobnie jak w przypadku udziałów drukarek. Prawa dostępu do udziałów sieciowych dotyczą tylko użytkowników, uzyskujących dostęp do nich poprzez sieć, a nie użytkowników zalogowanych lokalnie na komputerze. Ponadto uprawnienia NTFS dotyczą zarówno użytkowników sieciowych, tak samo jak użytkowników komputera.

  Zarządzanie udziałami za pomocą narzędzi sieciowych

  Po skonfigurowaniu udziału sieciowego i przyznaniu odpowiednich uprawnień NTFS, zarządzanie udziałami będzie dość proste. Kiedy udostępnimy udziały będziemy musieli wykonywać następujące czynności:

  • Modyfikowanie zawartości udziału sieciowego. Od czasu do czasu we współdzielonym folderze będziemy musieli zmieniać udostępnione elementy, dodając lub usuwając pliki lub foldery.
  • Modyfikowanie praw dostępu do udziału sieciowego. Zawartość udziału sieciowego zapewne będzie się zmieniać w czasie, co może powodować potrzebę modyfikacji praw dostępu do współdzielonego folderu.
  • Monitorowanie udziału sieciowego. Czasami możemy potrzebowali monitorować udział. Dokonać można tego za pomocą konsoli Zarządzanie komputerem, którą znajdziemy wśród Narzędzi administracyjnych.

  Net Use

  Dzięki temu poleceniu jesteśmy w stanie połączyć się z udostępnionym zasobem, znajdującym się na innym komputerze lub przeglądać zasoby, do których jesteśmy podłączeni. Aby sprawdzić aktywne połączenia wpisujemy w wierszu poleceń net use. W nawiązaniu połączenia należy wpisać net use \\ nazwa komputera.

  Net Share

  Polecenie to działa jak konsola Foldery udostępnione, ponieważ pozwala przeglądać, tworzyć, modyfikować oraz usuwać współdzielone zasoby na komputerze. Wpisując net share w wierszu poleceń, uzyskamy listę udostępnionych zasobów. Gdy na przykład wpiszemy polecenie net share SharedDocs, dostaniemy informacje o udziale. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o działaniu tego polecenia, wystarczy wpisać net help share w wierszu poleceń.

  Net Session

  Aby zobaczyć listę aktywnych sesji, wpisujemy net session w wierszu poleceń. Jeśli chcemy rozłączyć wszystkie połączenia wystarczy wpisać net session /delete. Jeśli natomiast chcemy rozłączyć jeden komputer, wpisujemy net session \\ nazwakomputera / delete.

  Net File

  Pozwala przejrzeć pliki otwarte w udziałach sieciowych, a w razie potrzeby je zamknąć. Tak jak poprzednio w wierszu poleceń podajemy komendę net file i otrzymujemy listę otwartych plików. Obok każdego otwartego pliku widnieje numer identyfikacyjny. Jeśli chcemy zamknąć jakiś plik wpisujemy net file numerID /close.

  Konfigurowanie uprawnień NTFS

  Każdy plik i folder na woluminie NTFS zawiera deskryptor zabezpieczeń. Dzięki niemu posiadamy informacje o użytkownikach, którzy tworzą pliki, są ich właścicielami lub po prostu mają do nich dostęp. Deskryptor zabezpieczeń posiada dwie listy kontroli dostępu (ACL). Należą do nich lista uznaniowa kontroli dostępu oraz lista systemowa kontroli dostępu. Pierwsza wymienia konta użytkowników, którzy mają dostęp do danego pliku lub folderu. Z kolei druga określa jakie typy dostępu do systemu plików będą monitorowane przez system operacyjny. Pliki i foldery przechowywane na woluminie NTFS są związane z sześcioma podstawowymi i kilkoma dodatkowymi, tak zwanymi specjalnymi uprawnieniami. Ale może od teorii przejdźmy do praktyki. Kliknijmy prawym przyciskiem myszy plik lub folder na woluminie NTFS i wybierzmy Właściwości, lub Udostępnianie i zabezpieczenia. Wówczas pojawi się nam moduł właściwości z panelami Udostępnienie do tworzenia udziałów sieciowych oraz Zabezpieczenia do konfiguracji uprawnień NTFS.

  Aby przydzielić prawa dostępu do pliku, lub folderu innym osobom, musimy wykonać kilka kroków. Zacznijmy od wybrania polecenia Właściwości, klikając prawym przyciskiem myszy na pliki, lub foldery. Następnie przejdźmy na kartę Zabezpieczenia i użyjmy Dodaj. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy klikamy na Zaawansowane. Wówczas na ekranie ujrzymy, większe okno dialogowe o tej samej nazwie. Najedziemy kursorem myszy na przycisk Znajdź teraz, by rozwinąć listę wszystkich użytkowników i grup znajdujących się w komputerze.

  Aby skonfigurować uprawnienia wystarczy, że zaznaczymy użytkownika lub grupę, w której chcemy dokonać zmian. Zatwierdzamy oczywiście kontrolką OK i wracamy na kartę Zabezpieczenia, na której widnieje już wybrany użytkownik. Z górnego okna wybieramy użytkownika, a w dolnym ustawiamy jego uprawnienia.

  Kiedy planujemy i ustawiamy uprawnienia NTFS, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim powinniśmy przyznawać prawa dostępu do współdzielonego zasobu grupom, na przykład Użytkownikom, a nie indywidualnym kontom. Dzięki temu będziemy mogli przydzielić standardowe uprawnienia wszystkim odbiorcom z konfigurowanej grupy, a inne na przykład członkom grupy Administratorzy. W ten sposób ułatwimy sobie zarządzanie prawami dostępu do zasobów. Poza tym musimy pamiętać, że uprawnienia NTFS się kumulują. Oznacza to, że jeśli użytkownik należy do dwóch grup odczytu i zapisu to będzie miał prawo do korzystania z obydwu. Wyjątkiem są uprawnienia Odmów, które mają pierwszeństwo przed odpowiednimi uprawnieniami Zezwalaj. I tak na przykład, jeśli użytkownik ma uprawnienie Zezwalaj w jednej grupie, a w innej ma uprawnienie Odmów, to nie będzie posiadał prawa do zapisu, mimo że przyznano je pierwszej grupie. Ponieważ uprawnienie Odmów narusza zasadę kumulacji, najlepsze dla nas będzie unikanie go.

  Ustawienie zaawansowanych uprawnień NTFS

  W miarę naszych wymagań i potrzeb, możemy również ustawić zaawansowane prawa dostępu do plików i folderów. Aby osiągnąć zamierzony efekt, musimy wykonać następujące czynności. Podobnie jak przy standardowych ustawieniach, prawym przyciskiem myszy, klikamy na plik lub folder i zaznaczmy Właściwości. Na karcie Zabezpieczenia wybieramy Zaawansowane. Wyświetli się moduł Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń. Z poniższej listy Wpisy uprawnienia, odznaczamy użytkownika, którego uprawnienia chcemy skonfigurować i klikamy Edytuj. Następnie, w celu modyfikacji uprawnień zaznaczamy opcję Zezwalaj lub Odmów, a zmiany akceptujemy OK.

  Sprawdzanie efektywnych uprawnień konta

  Jest to nowa funkcja, która pozwala poznać konsekwencje dokonanych modyfikacji, zwłaszcza wtedy, gdy konto należy do kilku grup. Aby przekonać się jak ta opcja działa, powinniśmy wykonać następujące czynności. Otwieramy okno właściwości zasobu i prawym przyciskiem myszy wybieramy Właściwości. Następnie poprzez Zaawansowane przechodzimy na kartę Czynne uprawnienia. Tam zauważymy, że pole Nazwa grupy lub użytkownika jest puste, ale i tak, nie możemy w nim bezpośrednio pisać. Klikamy kontrolkę Wybierz, później w nowo otwartym module Zaawansowane oraz polecenie Znajdź w następnym. W oknie Wybieranie: Użytkownicy lub grupy zostaną wyświetlone wszystkie ich konta. Zaznaczamy przekształcone konta i zatwierdzamy OK. Wówczas ponownie pojawi się karta Czynne uprawnienia, wybrane konto znajdzie się w polu Nazwa grupy lub użytkownika, a jego efektywne uprawnienia na liście Czynne uprawnienia.

  Na woluminach NTFS jest dostępnych sześć podstawowych uprawnień. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tym funkcjom. Zacznijmy od Pełnej kontroli. Dzięki tej opcji użytkownik może zmienić prawa dostępu do obiektu, listę ACL obiektu, poza tym przeglądać, tworzyć, modyfikować oraz usuwać pliki i foldery. Zmiana pozwala użytkownikowi dokonać modyfikacji w pliku lub folderze, lecz nie zezwala na zmiany dostępu do zasobu. Z kolei Odczyt i wykonanie daje prawo do odczytu zawartości pliku i folderu. Wraz z tą funkcją zostaną zaznaczone także uprawnienia Wyświetlanie zawartości folderu i Odczyt. Kolejną opcją jest właśnie Wyświetlanie zawartości folderu, dzięki której użytkownik może swobodnie przeglądać zawartość folderów. Odczyt natomiast służy, jak sama nazwa wskazuje, do odczytu pliku i folderu. Ostatnim uprawnieniem, na woluminie jest Zapis. Dzięki niemu użytkownik może tworzyć i przekształcać nowe i istniejące pliki lub foldery. Istnieją jeszcze tak zwane Uprawnienia specjalne, które przyznają złożone i specyficzne przywileje użytkownikowi, lub grupie. Aby uzyskać dostęp do atrybutów specjalnych, musimy wykonać następujące kroki. Najpierw klikamy prawym przyciskiem myszy plik, lub folder i wybieramy polecenie Właściwości z podręcznego menu. Następnie przechodzimy na zakładkę Zabezpieczenia i zaznaczamy Zaawansowane. Po wyborze nazwy użytkownika lub grupy klikamy Edytuj. Wtedy okno dialogowe Wpis uprawnienia rozwinie listę uprawnień specjalnych.

  Przypuśćmy, że pewien użytkownik powinien mieć większość praw składających się na uprawnienie Pełna kontrola, a nie chcemy, żeby mógł zmieniać uprawnienia listy ACL, lub przejmować pliki na własność. W tym celu musimy skonfigurować dwie pozycje na liście Uprawnienia: Zmiana uprawnień oraz Przejęcie na własność. Wystarczy, że usuniemy zaznaczenia z pól wyboru Zezwalaj lub zaznaczając pola Odmów. Wynik naszego działania sprawdzamy na karcie Czynne uprawnienia. Tam zauważymy brak zaznaczenia w polu Przejście i Pełna kontrola.

  Kreator tworzenia folderu udostępnionego

  Jeżeli potrzebujemy pomocy przy udostępnianiu folderu, warto skorzystać z kreatora tworzenia folderu udostępnionego, gdyż za jego pomocą, możemy udostępnić folder i skonfigurować uprawnienia NTFS. Uruchamiamy go z konsoli Zarządzanie komputerem w Narzędziach administracyjnych. Następnie rozwijamy pozycję Narzędzia systemowe oraz Foldery udostępnione i wybieramy prawym przyciskiem myszy pozycję Udziały, a z menu polecenie - Nowy udział pliku. Możemy również uruchomić kreator bezpośrednio, wpisując w wierszu poleceń shrpubw.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Sieci w Windows XP