Menu kategorii
 • Sieci bezprzewodowe

  Sieci bezprzewodowe

   Radosław Zalewski
  Radosław Zalewski
  00:00
  11.07.2007
  75356 wyświetleń

  Ostatnie lata wiążą się nierozerwalnie z powstawaniem społeczeństwa informacyjnego. Błyskawiczny rozwój Internetu i usług dostarczanych przez sieć, świadczą przede wszystkim o korzyściach, jakie daje dostęp do informacji. Jednym z takich udoskonaleń są sieci bezprzewodowe, które pozwalają użytkownikom bez większych kosztów i komplikacji korzystać z bogatych zasobów internetowych. Cieszą się one dużą popularnością w wielu dziedzinach, w tym medycynie, handlu, produkcji czy nauce, a ich użytkownicy zyskują przede wszystkim na wydajności, korzystając z przenośnych terminali i komputerów. Współczesne sieci bezprzewodowe są postrzegane, jako doskonała alternatywna technologia dla szerokiego wachlarza zastosowań.

  Zalety sieci bezprzewodowych

  Sieci bezprzewodowe oferują przede wszystkim wydajność, wygodę, swobodę, a także obniżenie kosztów w stosunku do tradycyjnej sieci kablowej. Przenośność z kolei umożliwia dostęp do aktualnych danych bez względu na lokalizację. Jest to szczególnie przydatne w sieci domowej. Możemy używać laptopa z kartą bezprzewodową i jednocześnie przechodzić z pokoju do pokoju. Kolejnym plusem tych sieci jest niewątpliwie szybkość i prostota instalacji, poprzez wyeliminowanie układania kabli czy robienia przepustów przez ściany. Jednak zdecydowanie najważniejszą dogodnością technologii bezprzewodowej jest zbudowanie sieci tam, gdzie nie można położyć kabli. Załóżmy, że chcemy połączyć dwa budynki, ale przeszkodą jest brak pozwolenia administratorów na położenie okablowania. Wówczas możemy na przykład zastosować łącza radiowego. Zabieg ten zdecydowanie obniży koszty dostępu do Internetu, a nawet zwiększy przepustowość łącza.

  Typy sieci bezprzewodowych

  Wyróżniamy kilka technologii łączności bezprzewodowej. Są to między innymi podczerwień, bezprzewodowe sieci osobiste, lokalne, miejskie oraz rozległe. Zacznijmy od omówienia Podczerwieni. Łączność sieciowa w podczerwieni opiera się na transmisji danych za pośrednictwem światła podczerwonego. Działa na krótkie odległości, kiedy dwa urządzenia znajdują się w bliskim sąsiedztwie. Port podczerwieni w komputerze pozwala na przykład odbierać dane od bezprzewodowych klawiatur, myszy, drukarek. Z kolei Bezprzewodowe sieci osobiste (WPAN- Wireless Personal Area Network) nadają się do komunikacji w jednym pomieszczeniu oraz zapewniają łączność między telefonami komórkowymi czy laptopami. Poza tym sieci WPAN mogą stosować połączenia podczerwieni lub technologii radiowych takich jak Bluetooth. Przejdźmy teraz do Bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN- Wireless Local Area Network). Korzystają one z pasma radiowego, w celu umożliwienia komunikacji między komputerami znajdującymi się w zasięgu sieci. Bezprzewodowe sieci miejskie (WMAN- Wireless Metropolitan Area Network) obejmują swoim zasięgiem obszar całego miasta. Transmisja danych w sieciach WMAN może odbywać się za pośrednictwem zarówno fal radiowych jak i podczerwieni czy laserów. Ostatnim typem sieci bezprzewodowych są Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN- Wireless Wide Area Network), które łączą odległe geograficznie sieci WLAN. Za przykład może posłużyć firma, która ma swoje oddziały rozmieszczone po całym terytorium Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk). Dzięki sieciom WWAN możliwe jest bezprzewodowe połączenie wszystkich segmentów sieci rozległej. Technologia ta wykorzystuje łącza operatorów satelitarnych czy technologie znane z telefonów komórkowych takie jak GSM.

  Sieci bezprzewodowe w Windows XP

  System Microsoft Windows XP zdecydowanie ułatwia konfigurowanie i obsługę sieci bezprzewodowych. Obsługuje łączność w Podczerwieni, a także Wi-Fi. Jak już wcześniej wspominaliśmy podczerwień opiera się na transmisji danych za pomocą wiązki światła podczerwonego. W momencie odpowiedniego ustawienia dwóch portów i usunięcia ewentualnych przeszkód, komputery rozpoczynają wymianę informacji. Przyjrzyjmy się teraz, jak to wygląda z Wi-Fi. Sieci te mogą działać w dwóch trybach: infrastruktury i ad hoc. Jeżeli chodzi o Topologie infrastruktury, to sieci buduje się z bezprzewodowym punktem dostępowym, z którym komunikują się inne urządzenia bezprzewodowe. Punkt dostępowy łączy się z siecią przewodową, z kolei komputery z sieci przewodowej łączą się z urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem tego punktu. Innymi słowy, punkt dostępowy pełni funkcje mostka scalającego sieć przewodową z bezprzewodową.

  Natomiast Tryb ad hoc umożliwia użytkownikom łączyć się bezpośrednio, bez stosowania punktu dostępowego.

  Sprzęt bezprzewodowy

  Jeśli chcemy założyć sieć bezprzewodową, w pierwszej kolejności, musimy zainstalować odpowiednie karty. Natomiast kiedy będziemy pracować w trybie infrastrukturalnym musimy podłączyć punkt dostępowy. Bezprzewodowe karty sieciowe są wyposażone w miniaturowe anteny do odbierania i nadawania danych. Większość laptopów ma wbudowane karty bezprzewodowe. Do nas należy tylko upewnienie się, że są one zgodne ze standardem, którego chcemy używać: 802.11a, 802.11b, 802.11g albo 802.11n. Bezprzewodowy punkt dostępowy może być samodzielny albo wbudowany w urządzenia. Niektóre zawierają wbudowaną kartę bezprzewodową i antenę, a inne gniazdo PCMCIA, w które wkłada się bezprzewodową kartę PC Card. Dość często mają też porty, do których podłącza się zewnętrzną antenę.

  Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

  Kilka słów o bezpieczeństwie sieci bezprzewodowej. Jak powszechnie wiadomo zabezpieczenie sieci nigdy nie jest łatwe, a szczególnie jest to skomplikowane w przypadku sieci bezprzewodowych. Na szczęście dzięki rozwojowi technologii i nowym standardom, możemy być spokojni. Wired Equivalent Privacy- WEP to system szyfrowania, który jest częścią standardu IEEE 802.11. Jest on powszechnie używany i obsługiwany przez urządzenia bezprzewodowe. Standard szyfrowania uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do sieci oraz do przesyłanych danych. Poza tym korzysta z 40- lub 104-bitowych współdzielonych kluczy szyfrowania ze standardowym, 24-bitowym wektorem inicjacyjnym, który z kolei uzupełnia współdzielone klucze.

  Zakładanie sieci bezprzewodowej

  Kiedy przeanalizujemy dostępne opcje i ustalimy układ sieci, możemy przejść do jej założenia. Najpierw skupimy się i bardziej szczegółowo opiszemy bezprzewodową sieć na podczerwień. Większość laptopów jest wyposażona w port podczerwieni, natomiast w przypadku PC najczęściej trzeba zakupić zewnętrzne urządzenie na podczerwień, podłączone do portu szeregowego lub USB. Po zainstalowaniu portu w Panelu sterowania pojawi się Łącze bezprzewodowe.

  W celu pełnego wykorzystania portu podczerwieni, Windows XP używa kilku protokołów.
  Wireless Link File Transfer- pozwala przesyłać dane przez port bezprzewodowy.
  Infrared Printing (IrLPT)- pozwala korzystać z bezprzewodowych drukarek, wyposażonych w port podczerwieni.
  Infrared Image Transfer Protocol (IrTran-P)-
  służy do przesyłania fotografii z aparatu cyfrowego do komputera.
  Infrared Networking (IrNET i IrComm)- pozwala na komunikację z innymi komputerami z wykorzystaniem podczerwieni.

  Konfigurowanie połączenia na podczerwień

  Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę Łącze bezprzewodowe w Panelu sterownia, możemy z łatwością skonfigurować funkcje związane z portem.

  W karcie Podczerwień okna dialogowego Łącze bezprzewodowe dostępnych jest kilka opcji. Pierwszą jest Wyświetl na pasku zadań ikonę wskazującą aktywność podczerwieni. Dzięki temu widzimy, czy jesteśmy połączeni w podczerwieni i czy w zasięgu jest inny komputer. Funkcja Odtwórz dźwięk, gdy w pobliżu znajdzie się urządzenie podczerwieni umożliwia odtworzenie dźwięku, gdy jakieś urządzenie na podczerwień znajduje się po raz pierwszy w zasięgu portu. Kolejne polecenie to Zezwalaj innym na wysyłanie plików do tego komputera za pomocą komunikacji w podczerwieni. Zaznaczamy ten wiersz jeśli chcemy, aby inne urządzenia mogły przesyłać pliki do komputera, oczywiście przez port podczerwieni. Powiadom mnie podczas odbierania plików służy do informowania użytkowników o stanie transmisji. Ostatnia opcja to Domyślna lokalizacja dla odebranych plików. Jeśli zgodzimy się przyjmować pliki, możemy określić domyślny folder, w którym będą one zapisywane. Klikając kontrolkę Przeglądaj, wybieramy lokalizacje. Na drugiej karcie Transfer obrazu, określamy czy chcemy używać łącza bezprzewodowego do odbierania fotografii z aparatu cyfrowego.

  W tym celu zaznaczamy pierwszą opcję, a następnie wybieramy lokalizację przechowywania zdjęć. Jeśli zaznaczymy drugą opcję Eksportuj lokalizację po odebraniu obrazów. Wówczas folder z fotografiami otworzy się automatycznie po odebraniu plików. Na ostatniej karcie Sprzęt, znajdują się informacje dotyczącą zainstalowanych urządzeń bezprzewodowych.

  Konfigurowanie sieci Wi-Fi

  Połączenia w podczerwieni doskonale się sprawdzają, kiedy musimy szybko przenieść pliki. Jeśli jednak chcemy założyć prawdziwą sieć bezprzewodową, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest Wi-Fi. Zanim jednak przejdziemy do konfiguracji, powinniśmy sprawdzić czy sprzęt bezprzewodowy spełnia wszystkie zalecenia standardu Wi-Fi, jest zgodny z Windows XP i czy zawiera sterownik obsługujący usługę Windows XP Wireless Zero Configuration. Usługa ta domyślnie próbuje skontaktować się z siecią bezprzewodową działającą w trybie infrastrukturalnym. Jeśli nie znajdzie tej sieci, to próbuje połączyć się z siecią ad hoc. Wówczas na ekranie pojawia się okno Połączenie sieci bezprzewodowej.

  Kiedy w pobliżu jest więcej sieci, wybieramy tą, która najbardziej nam odpowiada. Jeżeli sieć wymaga użycia WEP, to wpisujemy klucz WEP w polu Klucz sieciowy. Przejdźmy teraz do omówienia okna dialogowego Właściwości: połączenie sieci bezprzewodowej. W tym celu musimy otworzyć okno Połączenia sieciowe i wybrać Właściwości. Na karcie Sieci bezprzewodowe, możemy ręcznie zmieniać ustawienia, które są automatycznie konfigurowane przez system Windows.

  Jeśli zdecydujemy się skonfigurować jedną z dostępnych sieci, zaznaczamy przycisk Konfiguruj. Wtedy też ukaże się okno dialogowe Właściwości: Sieć bezprzewodowa. Domyślnie też, włączone jest szyfrowanie danych i uwierzytelnienie dostępu do sieci. Gdy jest potrzebne ręczne wpisanie klucza, możemy to zrobić także w tym oknie. Musimy tylko wcześniej usunąć zaznaczenie z pola Otrzymuję klucz automatycznie. Następnie zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

  Obecnie na rynku są dostępne nowe technologie takie jak WiMax i MIMO, które umożliwiają transfer nawet do 100Mb/s. Rozwój tych sieci jest bardzo szybki i intensywny.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Sieci w Windows XP