Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania

 Autor nieznany
Autor nieznany
00:00
10.12.2008
5102 wyświetlenia

Kategoria Projektowanie Oprogramowania rzuca wyzwanie studentom do odkrycia ich własnej kreatywności i stawienia czoła najtrudniejszym problemom, z jakimi boryka się ludzkość. Konkurs motywuje uczestników stworzenia innowacyjnego projektu, które pozytywnie wpłynie na nasze życie. Korzystając z narzędzi Microsoft zawodnicy mogą uwolnić swoje pomysły, wykorzystać własną ciekawość oraz talenty by stworzyć oprogramowanie, które zmieni świat. Mając do dyspozycji między innymi .Net Framework, Windows, Windows Mobile możliwości są nieograniczone! Udział w konkursie daje niesamowite doświadczenie, umożliwia przekształcenie konkursowego projektu w rynkowy produkt, otwiera drogę do własnego biznesu bądź wielkich korporacji. A wygrywając finały krajowe masz szansę przeżyć niesamowitą przygodę w Kairze!

Uwaga, nastąpiły niewielkie zmiany w poniższym opisie:

 • urządzenie mobilne jest elementem opcjonalnym
 • dodana została informacja o dodatkowym wyróżnieniu
 • dodana została informacja o możliwości współpracy z projektantem interfejsu
 • zostały dodane szablony dokumentów streszczenia i specyfikacji

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2008

Projektowanie Oprogramowania

Witamy w Imagine Cup 2009!

W tym roku motto przewodnie konkursu brzmi: "Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości". Organizacja Narodów Zjednoczonych zidentyfikowała niektóre z najtrudniejszych wyzwań stojących przed światem w Milenijnych Celach Rozwoju. W tej edycji konkursu staramy się wskazać te wyzwania jako inspiracje dla uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej o Milenijnych Celach Rozwoju.
Wierzymy, że jesteś gotowy podjąć to ekscytujące wyzwanie. Czekamy na Ciebie!

Zasady konkursu

TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy się w lipcu 2009. Kategoria Projektowanie Systemów Wbudowanych składa się z trzech Rund opisanych poniżej. Aby zostać poddanym ocenie sędziów, należy spełnić wszystkie wymagania ramach każdej Rundy.
Podczas drugiej rundy zostanie wytypowanych dwadzieścia najlepszych zespołów, które będą rywalizować w trzeciej rundzie podczas finału światowego konkursu Imagine Cup w Kairze w Egipcie w lipcu 2009.

RUNDA DATA ROZPOCZĘCIA (wszystkie czasy 00:01 GMT) DATA ZAKOŃCZENIA (wszystkie czasy 23:59 GMT)
Runda 1 29 sierpnia 2008 19 stycznia 2009
Runda 2 2 lutego 2009 8 kwietnia 2009
Finały krajowe 12 maja 2009 13 maja 2009
Finały światowe lipiec 2009 lipiec 2009

Podsumowanie terminów

 • 29 sierpnia 2008 – Rozpoczęcie rejestracji
 • 19 stycznia 2009 - Zakończenie rejestracji i oddanie opisów (jednostronicowe streszczenie po polsku powinno zostać przesłane na adres icpoland@microsoft.com)
 • 2 lutego 2009 – Wyłonienie 50 najlepszych projektów (informacja zostanie podana do godziny 17:00)
 • 8 kwietnia 2009 - Oddanie prac konkursowych (praca musi być dostarczona do godziny 16:00 do siedziby Microsoft Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195a, 02-222, Warszawa; praca może być wysłana pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście jednakże o przyjęciu decyduje data dostarczenia, a nie nadania)
 • 28 kwietnia 2009 - Ogłoszenie finalistów
 • 12-13 maja 2009 - Finały krajowe
 • lipiec 2009 - Finały światowe w Egipcie

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Jeżeli chcesz wystartować w kategorii Projektowanie Oprogramowania musisz się zarejestrować na portalu www.imaginecup.com. Jeśli nikt z Twojej drużyny nie zarejestrował się jeszcze, musisz również stworzyć drużynę i dołączyć do niej. Jeśli Twój zespół został już wcześniej utworzony, w trakcie rejestracji podaj jego nazwę. Po zakończeniu etapu rejestracji nie można zmienić, odejść bądź usunąć żadnego z członków drużyny.

Drużyna może się składać z maksymalnie czterech studentów, niekoniecznie z tej samej uczelni bądź kraju. Niemniej jednak drużyna może reprezentować tylko jedną uczelnię i jeden kraj. Zaleca się by drużyna posiadała maksymalnie jednego mentora, choć nie jest on wymagany. Drużyna może współpracować także z projektantem interfejsu. Jest to dodatkowa studiująca na kierunku: wzornictwo, komunikacja wizualna, grafika użytkowa lub na kierunku pokrewnym. Projektant interfejsu może wspomagać zespół w przygotowaniu interfejsu i grafiki, niemniej nie może brać udziału w prezentacji projektu podczas finałów konkursu.

Startujący w kategorii Software Design zobowiązują się do przestrzegania:

WYMAGANIA

Każda z rund posiada wymagania, opisane poniżej. Wszystkie niezbędne elementy muszą być dostarczone podczas trwania odpowiedniej rundy, aby mogły zostać ocenione.

Runda 1 - Kwalifikacje
Do końca trwania rundy drużyna musi:

Runda 2 – Półfinały
50 najlepszych zespołów, które zakwalifikuje się do drugiej rundy będzie musiało do jej zakończenia dostarczyć:

 • projekt w formie wykonywalnej (pliki *.exe, *.dll…), który został opisany w streszczeniu dostarczonym w rudzie pierwszej oraz plik readme, opisujący uruchomienie projektu.
 • specyfikację projektu (nie dłuższą niż 5 stron) zgodnie z szablonem: IC09 - project specification.docx lub IC09 - project specification.doc. W między czasie warto zapoznać się z szablonami dokumentów z poprzedniej edycji Imagine Cup.
 • screencast działającej aplikacji (nie dłuższy niż 20 min, nie większy niż 100MB) w formacie WMV w języku angielskim. Screencast może być stworzony np. przy użyciu programu Windows Media Encoder: Jak robić screencasty;
 • wizualną prezentację architektury systemu; może być ona zawarta w specyfikacji lub dostarczona w formie pliku graficznego (GIF, JPEG lub PNG).
 • stronę internetową projektu, która będzie umieszczona w ramach www.studentlive.pl. Link do strony musi być umieszczony w specyfikacji projektu. Kody umożliwiające rejestrację będą dostarczone wszystkim drużynom, które oddadzą jednostronicowe streszczenie. Będzie dostępny szablon, który może być wykorzystany do zrobienia strony w ciągu kilku minut, natomiast drużyny nie będą musiały z niego korzystać.

10 najlepszych drużyn wyłonionych po zakończeniu drugiej rundy zmierzy się w finałach krajowych. Odbędą się one w dn. 12-13 maja w Warszawie. Dokładny harmonogram finałów zostanie zaprezentowany w późniejszym terminie. Podczas finałów drużyny będą oceniane w ramach dwóch etapów:

 • Sesja plakatowa: Pierwszego dnia finałów odbędzie się sesja plakatowa, podczas której dziesięć najlepszych drużyn zaprezentuje swoje rozwiązania Jury konkursu oraz odpowie na pytania sędziów.
 • Prezentacja przed publicznością: Drugiego dnia finałów pięć najlepszych drużyn wyłonionych po pierwszym dniu zaprezentuje swoje rozwiązania na scenie przed publicznością i odpowie na kolejne pytania sędziów. Każda drużyna będzie miała do dyspozycji 20 minut na swoją prezentację, a po której będzie czas na pytania od sędziów. Prezentacje muszą być przygotowane i przedstawione w języku angielskim.

Finały Światowe
Będą miały miejsce w Kairze, w Egipcie w lipcu 2009. Drużyny z całego świata będą miały możliwość w ciągu 20 minut zaprezentować swój projekt dwóm składom sędziowskim. Następnie jurorzy wytypują 12 najlepszych zespołów, które przedstawią swoje rozwiązania kolejnemu składowi sędziowskiemu. Jury wybierze 6 najlepszych zespołów, które w ciągu 20 minut zaprezentują swój projekt przed publicznością. Następnie decyzją sędziów zostaną przyznane miejsca: pierwsze, drugie i trzecie.

ZAWARTOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE
Elementy wymagane
Obok unikalnych wymagań zgłoszeniowych każdej Rundy opisanych powyżej, podczas wszystkich Rund, twoje materiały muszą być zgodne zawartością i wymaganiami technicznymi z poniższym:

 • Prezentowane rozwiązanie musi nawiązywać do motta konkursu.
 • Składane dokumenty oraz prezentacje muszą być w języku angielskim. Wyjątkiem jest jednostronicowe streszczenie, które należy wysłać do końca pierwszej rundy.
 • Rozwiązanie musi:
  • być zbudowane w oparciu o .NET Framework 2.0 bądź wyższy
  • implementować bądź konsumować Web Service (usługę sieciową)
  • być rozwijane z wykorzystaniem produktu z rodziny Visual Studio (Express, Standard, Professional, lub Team System)
  • korzystać z przynajmniej jednej technologii z listy elementów opcjonalnych (poniżej)

Elementy opcjonalne

OCENIANIE

Kryteria oceny

 • 10% Definicja problemu - Jak trudny jest rozwiązywany problem? Jak dobrze jest zdefiniowany?
 • 10% Spójność z mottem konkursu – W jakim stopniu aplikacja jest związana z tematyką zawartą w motcie konkursu?
 • 10% Innowacyjność — Czy aplikacja dostrzega i rozwiązuje nowy problem lub podchodzi do starego problemu w nowy sposób?
 • 10% Wpływ — W jakim stopniu aplikacja wpływa na ogólne życie wielu osób, albo w znaczący sposób wpływa na życie mniejszej grupy osób?
 • 10% Skuteczność — W jakim stopniu aplikacja faktycznie rozwiązuje zadany problem?
 • 10% Interfejs użytkownika - W jakim stopniu interfejs jest intuicyjny, wydajny oraz przyjazny dla użytkownika?
 • 10% Skalowalność - Czy architektura aplikacji umożliwia dalszą rozbudowę?
 • 10% Zarządzanie kompleksowością - Jak dobrze zostały wykorzystane i połączone ze sobą różne technologie i techniki w ramach aplikacji, by rozwiązać dany problem?
 • 10% Dojrzałość funkcjonalna – Czy rozwiązanie jest prototypem, wersją roboczą, czy finalną? Czy nadaje się do prezentowania i użycia?
 • 10% Prezentacja - Jurorzy będą zwracać szczególną uwagę na sposób prezentacji ustnej — naświetlenie tła problemu i kontekstu projektu, wyjaśnienie, dlaczego rozwiązywany problem jest interesujący, wyjaśnienie działania systemu i wyczerpująca demonstracja systemu. Zespoły będą także oceniane pod kątem umiejętności odpowiadania na pytania zadawane przez jurorów

NAGRODY

Runda 1:
Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do rundy drugiej, otrzymają:

 • 6-miesięczną prenumeratę E-Reference Developer Library (o wartości ok. $75 USD). Prenumerata ta musi zostać wykorzystana w okresie Luty – Czerwiec 2009.
 • Zaproszenie do udziału w pierwszej części cyklu szkoleń biznesowych
 • Dostęp do wybranych szkoleń e-learningowych.

Runda 2:

 • Wszystkie zespoły, które złożą w terminie pracę konkursową spełniającą wymagania konkursu otrzymają zaproszenie do udziału w drugiej części cyklu szkoleń biznesowych.
 • Dziesięć najlepszych zespołów, które zakwalifikują się do finałów krajowych, zostanie zaproszonych do udziału w trzeciej części cyklu szkoleń biznesowych.

Finały krajowe:
Nagrody dla finalistów:

 • Dyplomy dla każdego zespołu, który zakwalifikował się do finałów krajowych

Nagrody dla trzech najlepszych zespołów:

 • Pierwsze Miejsce:
  • Udział w finałach światowych konkursu, w tym wyjazd na finały światowe konkursu, do Egiptu, dla każdego członka zespołu oraz mentora na koszt Microsoft.
  • Zestaw nagród dla każdego członka zespołu oraz mentora składający się z poniższych produktów:
   • Microsoft Windows Vista Ultimate
   • Microsoft Visual Studio 2008 Professional
 • Drugie Miejsce: Zestaw nagród dla każdego członka zespołu oraz mentora składający się z poniższych produktów:
  • Microsoft Windows Vista Ultimate
  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard
 • Trzecie Miejsce: Nagroda dla każdego członka zespołu oraz mentora:
  • Microsoft Windows Vista Ultimate
 • Wyróżnienie za interoperacyjność: Nagroda specjalna dla drużyny, która najlepiej pokaże współpracę technologii Microsoft oraz innych technologii.

Finały światowe:

 • Pierwsze Miejsce: $25.000 USD, do podziału dla członków zespołu
 • Drugie Miejsce: $10.000 USD do podziału dla członków zespołu
 • Trzecie Miejsce: $5.000 USD do podziału dla członków zespołu

WIĘCEJ INFORMACJI
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przeczytaj zasady konkursu lub zadaj pytanie na forum.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Kategorie konkursowe