Menu kategorii
 • Poprawki w aktualizacjach opcjonalnych Windows 10 1909 i 1809

  Poprawki w aktualizacjach opcjonalnych Windows 10 1909 i 1809

   Krzysztof Sulikowski
  Krzysztof Sulikowski
  18:25
  17.02.2021
  2575 wyświetleń

  Zaledwie tydzień po lutowym Patch Tuesday Microsoft wypuścił pierwsze aktualizacje opcjonalne Dziesiątki w ramach drugiej tury. Standardowo są to poprawki niezwiązane z bezpieczeństwem, a aktualizacje zbiorcze Preview są nieobowiązkowe. Póki co podano tylko dwie listy zmian — dla November 2019 Update (1909) i October 2018 Update (1809).

  Windows 10 1909: najważniejsze zmiany w aktualizacji KB4601380 (OS Build 18363.1411)

  • Zaktualizowano domyślne wartości kluczy rejestru Internet Explorera: svcKBFWLink (pusty ciąg), svcKBNumber (pusty ciąg) i svcUpdateVersion (11.0.1000). Wartości te nie będą już aktualizowane automatycznie.
  • Rozwiązano problem z wyciekiem pamięci w Internet Explorer 11 podczas używania chińskiego pakietu językowego.
  • Rozwiązano problem z niektórymi zasadami wywoływania COM+, które powodowały zakleszczenie w niektórych aplikacjach.
  • Rozwiązano problem z nieprawidłowym renderowaniem fontów.
  • Rozwiązano problem, który czasem uniemożliwiał wprowadzanie ciągów znaków do Input Method Editor (IME).
  • Rozwiązano problem z API SetWindowRgn, które niewłaściwie ustawiało koordynaty położenia okna w powiązaniu z obszarem klienta zamiast z lewym górnym rogiem okna. W efekcie nie można było maksymalizować, minimalizować ani zamykać okna.
  • Rozwiązano problem z błędem zatrzymania występującym podczas rozruchu.
  • Usunięto historię poprzednio używanych obrazów profilu z konta użytkownika.
  • Rozwiązano problem z opóźnieniami wdrażania certyfikatów dla Windows Hello for Business (WHfB).
  • Rozwiązano problem z procesem hosta Windows Remote Management (WinRM), który przestawał działać, gdy formatował wiadomości z wtyczki PowerShell.
  • Rozwiązano problem z usługą Windows Management Instrumentation (WMI).
  • Rozwiązano problem z renderowaniem po otwarciu gier w niektórych konfiguracjach sprzętowych.
  • Poprawiono czas uruchamiania aplikacji z ustawieniami roamingu, przy włączonej User Experience Virtualization (UE-V).
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający uruchomienie Trusted Platform Module (TPM). W rezultacie nie działały scenariusze oparte na TPM.
  • Rozwiązano problem z nadmiernym użyciem CPU przez Microsoft Defender for Endpoint.
  • Dodano wsparcie dla użycia nowego Edge Chromium jako pojedynczej aplikacji trybu kiosku z przypisanym dostępem.
  • Rozwiązano problem z synchronizacją folderu roboczego, która kończyła się niepowodzeniem i towarzyszył temu błąd 0x8007017c, gdy włączony był dostęp do plików na żądanie.

  Na liście zmian odnotowano ten sam znany problem z możliwą utratą certyfikatów, który towarzyszy Dziesiątce już od kilku miesięcy. Analogiczną aktualizację zbiorczą dostał też wczoraj Windows 10 1809: KB4601383 (OS Build 17763.1790).


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/february-16-2021-kb4601380-os-build-18363-1411-preview-2e3c38e1-a947-1033-8006-a30f3806da18

  Polecamy również w kategorii Windows 10