Nowe menu kontekstowe, akryl i zaokrąglenia rogów w Windows 11 Insider Preview (build 22000.71)

Nowe menu kontekstowe, akryl i zaokrąglenia rogów w Windows 11 Insider Preview (build 22000.71)

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
20:03
15.07.2021
2927 wyświetleń

Microsoft udostępnił dziś trzecią już publiczną kompilację Windows 11 w wersji zapoznawczej. Kompilacja 22000.71 wprowadza parę przyjemnych zmian kosmetycznych, związanych z menu kontekstowym i miniaturą podglądu na pasku zadań. Dodany też został m.in. nowy widżet, a Microsoft poinformował o testach tworzenia plików i folderów z poziomu paska poleceń Eksploratora. Jak to często bywa w przypadku bardzo wczesnych wersji nowego systemu w kanale deweloperów, po raz kolejny nie zabrakło potężnej dawki poprawek w takich obszarach, jak m.in. pasek zadań, ustawienia, Eksplorator plików, wyszukiwanie, widżety i nie tylko. Pełną listę zmian w naszym opracowaniu możecie sprawdzić poniżej.

Co nowego w kompilacji 22000.71 w Dev Channel?

Zmiany i ulepszenia

 • Wprowadzono nowy widżet rozrywki ("entertainment"). Pozwala on zobaczyć nowości filmowe dostępne w Microsoft Store. Po wybraniu filmu zostaniemy przeniesieni do Sklepu, gdzie znajdziemy więcej szczegółów. Po otwartciu widżetów kliknij przycisk "Dodaj widżety" i wybierz widżet rozrywki.
 • Grafika

 • Nowe menu kontekstowe i inne menu używają teraz akrylu.
 • Grafika

 • Microsoft testuje użyteczność SplitButton przy tworzeniu nowych folderów i plików z paska poleceń Eksploratora plików.
 • Podgląd okien na pasku zadań (po najechaniu na ikonę aplikacji) został zaktualizowany, by odzwierciedlał nowy styl designu w Windows 11.
 • Grafika

Poprawki

 • Pasek zadań:
  • Rozwiązano problem z przeciąganiem ikon aplikacji na pasku zadań, aby zmienić ich kolejność, co sprawiało, że aplikacje otwierały się albo minimalizowały po upuszczeniu ikony.
  • Użycie dłuższego przyciśnięcia ikony aplikacji na pasku zadań za pomocą dotyku powinno teraz prawidłowo otworzyć listę szybkiego dostępu.
  • Po kliknięciu ikony Start kliknięcie gdziekolwiek indziej powinno z większą niezawodnością wyłączyć menu.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem ikony aplikacji na pasku zadań z przytrzymanym Shiftem powinno wywołać menu okna tak jak dawniej, nie zaś listę szybkiego dostępu.
  • Rozwiązano problem z wolnym poruszaniem się wskaźnika myszy po najechaniu na podgląd okien na pasku zadań.
  • Rozwiązano problem występujący przy używaniu wielu monitorów, gdzie ikona aplikacji na pasku zadań mogła wskazywać, iż wiele okien zostało otwartych, choć na danym pulpicie tak nie było.
  • Rozwiązano problem z ikoną edytora Amharic IME na pasku zadań, obok której nie powinien już się znajdować nieoczekiwany "X".
  • Rozwiązano problem nieoczekiwanym podświetleniem szybkich ustawień po kliknięciu wskaźnika wprowadzania na pasku zadań.
  • Kiedy najedziemy na Widok zadań, podgląd pulpitów nie będzie wyskakiwał ponownie po naciśnięciu Esc.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe po najechaniu na ikonę Widoku zadań.
  • Rozwiązano problem z datą wyświetlaną na pasku zadań, która nie była w synchronizacji z datą wybraną w wysuwanym menu zegara i kalendarza.
  • Rozwiązano problem z niewidocznym tekstem kalendarza księżycowego w menu kalendarza, mimo że został on włączony w Ustawieniach.
  • Rozwiązano problem z nieoczekiwaną zamianą tła paska zadań na przezroczyste.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem ikony Asystenta skupienia na pasku zadań powinno teraz pokazać menu kontekstowe.
  • Rozwiązano problem z ikonami w rogu paska zadań, które były przygniatane w górnej części.
  • Rozwiązano problem z dymkiem podpowiedzi ikony lokalizacji, który czasem był pusty.
 • Ustawienia:
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Ustawień podczas uruchamiania.
  • Korzystanie z suwaków miksera głośności w ustawieniach dźwięku powinno być teraz bardziej responsywne. Poprawiono też responsywność całej strony.
  • Rozwiązano problem z przycięciem opcji zmiany rozmiaru dysku i woluminów.
  • W ustawieniach kopii zapasowej znajdował się niedziałający link weryfikacyjny — zostało to naprawione.
  • Strona ustawień zasilania i baterii nie powinna już zgłaszać, że oszczędzanie baterii jest włączone, kiedy nie jest. Nie powinna się także zawieszać po otwarciu z szybkich ustawień.
  • Poprawiono błąd gramatyczny w tekście ustawień logowania.
  • Link "Nie pamiętam kodu PIN" nieoczekiwanie zniknął w ustawieniach logowania, gdy kod PIN został skonfigurowany. Został teraz przywrócony.
  • Rozwiązano problem z niezawodnością opcji "Przenieś" w obszarze "Aplikacje i funkcje" w Ustawieniach.
  • Rozwiązano problem z wybranymi kolorami w Ustawieniach, które nie aktualizowały się po przełączeniu między trybem ciemnym i jasnym, pozostawiając nieczytelny tekst.
  • Microsoft poprawił działanie Ustawień podczas przełączania między trybem jasnym i ciemnym.
  • Rozwiązano problem z niektórymi elementami strony "Kompozycje" w Ustawieniach, które były stłoczone, gdy rozmiar okna był mały.
  • Rozwiązano problem z menu pióra w ustawieniach paska zadań, które nie było zsynchronizowane z rzeczywistym stanem funkcji.
  • Zmiany wprowadzone w opcji odrzucania powiadomień po wskazanym czasie w ustawieniach dostępności.
  • Niektóre ikony, które można włączyć w ustawieniach paska zadań, zostały błędnie oznaczone jako Eksplorator.
  • Tekst "Connect" ("Połącz") w Szybkich ustawieniach został zmieniony na "Cast" ("Transmituj/Przesyłaj").
 • Eksplorator plików:
  • Dwukrotne kliknięcie przycisku paska poleceń powinno teraz zamknąć wszelkie rozwijane menu, które się pojawiły.
  • Nowy pasek poleceń powinien pojawić się, gdy opcja "Uruchom okna folderów w osobnych procesach" jest włączona w ustawieniach widoku Eksploratora.
  • Rozwiązano problem występujący po kliknięciu pliku prawym przyciskiem i wybraniu opcji "Otwórz za pomocą > Wybierz inną aplikację". Mogło to spowodować otwarcie pliku w aplikacji domyślnej zamiast tej wybranej.
  • Rozwiązano problem z pulpitem i menu kontekstowym Eksploratora, które przestawały się uruchamiać.
 • Wyszukiwanie:
  • Rozwiązano problem z niedziałającą opcją weryfikacji konta w wyszukiwarce.
  • Najechanie kursorem na ikonę wyszukiwania na drugim monitorze pokaże teraz wysuwane menu na właściwym monitorze.
  • Wyszukiwanie powinno teraz działać po otwarciu menu Start i rozpoczęciu pisania po przejściu do listy wszystkich aplikacji i z powrotem.
 • Widżety:
  • Podczas korzystania z klienta Outlook w połączeniu z kontem Microsoft aktualizacje kalendarza i zadań z To Do powinny szybciej synchronizować się z widżetami.
  • Rozwiązano problem z niewidocznymi widżetami na tablicy po szybkim dodaniu wielu widżetów w ustawieniach.
  • Rozwiązano problem z widżetami, które mogły utknąć w stanie ładowania (puste kwadraty w oknie).
  • Widżet ruchu drogowego powinien teraz działać zgodnie z trybem Windows (jasnym lub ciemnym).
  • Tytuł widżetu sportu nie powinien już być niezgodny z jego treścią.
 • Pozostałe poprawki:
  • Rozwiązano problem z widokiem ALT + Tab, który czasem blokował się w stanie otwartym po zwolnieniu klawiszy i wymagał ręcznego zamknięcia.
  • Rozwiązano problem z fokusem Narratora, który nie kończył się na panelu emoji po użyciu skrótu klawiszowego do jego otwarcia.
  • Zaktualizowano widok soczewki lupy, dzięki czemu ma ona teraz zaokrąglone rogi.
  • Rozwiązano problem z niezawodnością uruchamiania menu Start.
  • Zaktualizowano tekst "Najczęściej używane" na liście aplikacji w menu Start, aby nie był już przycinany.
  • Użycie semantycznego powiększenia na liście aplikacji w menu Start nie powinno już powodować przesuwania listy w dół i na prawo od krawędzi okna.
  • Rozwiązano problem występujący po naciśnięciu WIN + Z. Konieczne było naciśnięcie klawisza Tab, zanim można było użyć klawisza strzałki do poruszania się po układach przyciągania.
  • Rozwiązano problem z pozostawieniem akrylowego obszaru na ekranie po wielokrotnym przyciąganiem i odciąganiem okna za pomocą dotyku.
  • Poprawiono działanie przeciągania okien, aby zapobiec nieoczekiwanym rozbłyskiem.
  • Zaktualizowano obramowania okien, aby nieco zwiększyć ich kontrast, gdy wyłączona jest opcja pokazywania koloru akcentu na paskach tytułowych i obramowaniach okien.

Znane problemy

 • [PRZYPOMNIENIE] Po aktualizacji z Windows 10 do Windows 11 niektóre funkcje mogą być uznane za przestarzałe lub usunięte.
 • Menu Start:
  • W niektórych przypadkach może nie być możliwe wprowadzanie tekstu w celu wyszukiwania, zaczynając w menu Start lub na pasku zadań. Tymczasowe rozwiązanie polega na naciśnięciu skrótu WIN + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, a następnie jego zamknięciu.
  • W oparciu o feedback Microsoft pracuje nad dodaniem klawiszy dostępu dla WIN + X, aby można było używać np. "WIN + X M" do otwierania Menedżera urządzeń. Funkcjonalność można zobaczyć w tym buildzie, niemniej jednak są z nią pewne problemy.
 • Pasek zadań:
  • Explorer.exe wysypuje się po kliknięciu przycisku zegara i kalendarza na pasku zadań.
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
  • Podgląd okien może znajdować się częściowo poza ekranem.
 • Ustawienia:
  • Podczas uruchamiania aplikacji Ustawienia może pojawić się krótki zielony błysk.
  • Podczas używania szybkich ustawień do modyfikowania ustawień dostępności interfejs ustawień może nie zapisać wybranego stanu.
  • Przycisk zmiany nazwy PC nie działa w tym buildzie. Zamiast tego można użyć "sysdm.cpl".
  • Ustawienia wysypują się po kliknięciu opcji rozpoznawania twarzy w ustawieniach logowania, jeśli Windows Hello jest już skonfigurowany.
  • Przyciski resetowania komputera do stanu początkowego i przywracania nie działają.
 • Eksplorator plików:
  • Explorer.exe wysypuje się u Insiderów korzystających z tureckiego języka wyświetlania, gdy poziom naładowania baterii wynosi 100%.
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pulpitu lub Eksploratora plików menu kontekstowe i jego podmenu mogą otworzyć się częściowo poza ekranem.
  • Kliknięcie ikony pulpitu lub elementu menu kontekstowego może zaznaczyć niewłaściwy element.
 • Wyszukiwanie:
  • Po kliknięciu ikony wyszukiwania na pasku zadań panel wyszukiwania może się nie otworzyć. Tymczasowe rozwiązanie polega na ponownym uruchomieniu procesu Windows Explorer i ponownym otwarciu panelu wyszukiwania.
  • Po najechaniu myszą na ikonę wyszukiwania na pasku zadań ostatnie wyszukiwania mogą nie być pokazywane. Tymczasowe rozwiązanie polega na ponownym uruchomieniu komputera.
  • Panel wyszukiwania może być czarny i nie wyświetlać żadnej zawartości poniżej pola wyszukiwania.
 • Widżety:
  • Tablica widżetów może wyglądać na pustą. Tymczasowe rozwiązanie polega na wylogowaniu się, a następnie ponownym zalogowaniu.
  • Otwieranie linków z tablicy widżetów może nie przenosić aplikacji na pierwszy plan.
  • Widżety mogą być wyświetlane w niewłaściwym rozmiarze na zewnętrznych monitorach. Tymczasowe rozwiązanie polega na otwarciu widżetów za pomocą dotyku lub skrótu WIN + W na głównym ekranie, a dopiero następnie na kolejnych monitorach.
 • Microsoft Store:
  • Przycisk instalacji może jeszcze nie działać w niektórych scenariuszach z ograniczeniami.
  • W przypadku niektórych aplikacji oceny i recenzje nie są dostępne.
 • Zabezpieczenia Windows:
  • Zabezpieczenia urządzenia mogą wyświetlać nieoczekiwanie, że "Standardowe zabezpieczenia sprzętowe nie są obsługiwane" nawet w przypadku obsługiwanego sprzętu.
  • Automatyczne przesyłanie próbek może być nieoczekiwanie wyłączane po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Lokalizacja
  • Istnieje problem z brakującymi tłumaczeniami w niektórych językach.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/07/15/announcing-windows-11-insider-preview-build-22000-71/

Polecamy również w kategorii Windows Insider