Microsoft wprowadza zmiany do Umowy o świadczenie usług

Microsoft wprowadza zmiany do Umowy o świadczenie usług

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
14:01
07.09.2020
2409 wyświetleń

Umowa o świadczenie usług firmy Microsoft, czyli Microsoft Services Agreement, to jeden z podstawowych dokumentów, który określa zasady korzystania z produktów i usług giganta. Co jakiś czas postanowienia te są aktualizowane, a o wprowadzonych zmianach użytkownicy są informowani z wyprzedzeniem.

Treść dokumentu zmieniła się także w tym roku, a kilkanaście zmian wchodzi w życie od 1 października. Microsoft udostępnił podsumowanie tej aktualizacji, które w całości dla Was cytujemy.

 1. W nagłówku zmieniono datę publikacji na 1 sierpnia 2020 oraz datę wejścia w życie na 1 października 2020.
 2. W punkcie Ochrona prywatności Użytkownika wyjaśniono, że zaakceptowanie postanowień Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft nie oznacza udzielenia firmie Microsoft zgody na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Treści i Danych Użytkownika jak opisano w Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 3. W punkcie Treści Użytkownika wyjaśniono, że Treści Użytkownika udostępnione innym osobom będą mogły być wykorzystywane do celów, do których Użytkownik je udostępnił. Usunięto także informacje na temat usługi HealthVault, ponieważ nie jest ona już oferowana jako Usługa.
 4. W punkcie Kodeks Postępowania wyjaśniono pojęcie spamu i dodano wyłudzanie informacji jako kolejny przykład szkodliwego postępowania. Spam to niepożądane, wysyłane zbiorczo wiadomości e-mail, ogłoszenia, zaproszenia do kontaktów, SMS-y (wiadomości tekstowe), wiadomości błyskawiczne lub podobne wiadomości wysyłane drogą elektroniczną. Wyłudzanie informacji to wysyłanie wiadomości e-mail lub innych wiadomości w formie elektronicznej w celu nakłonienia odbiorców w nieuczciwy lub nielegalny sposób do ujawnienia informacji osobistych lub poufnych, takich jak hasła, daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego (SSN), numery paszportów, dane kart kredytowych, informacje finansowe lub inne dane poufne, lub w celu uzyskania dostępu do kont bądź rekordów, przejęcia dokumentów lub innych informacji poufnych, dokonania płatności i/lub uzyskania korzyści finansowych.
 5. W punkcie Używanie konta przez dziecko wyjaśniono, że przez utworzenie konta Microsoft lub korzystanie z Usług Użytkownik oraz jego rodzic bądź opiekun prawny zgadzają się na związanie ich Postanowieniami, a Użytkownik oświadcza, że osiągnął wiek pełnoletności lub odpowiedzialności prawnej w znaczeniu obowiązującym w miejscu jego zamieszkania albo że rodzic lub opiekun prawny Użytkownika zgadza się związać Postanowieniami w jego imieniu.
 6. W punkcie Zamykanie konta Użytkownika usunięto zapis mówiący, że możemy tymczasowo uniemożliwić utworzenie konta powiązanego z podanym przez Użytkownika adresem e-mail.
 7. W punkcie Pomoc techniczna usunięto informacje na temat wysyłania powiadomienia do Microsoft zgodnie z procedurami opisanymi w punkcie Powiadomienia.
 8. W punkcie Podmiot zawierający umowę, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów wyjaśniono, że, jeśli Użytkownik mieszka (albo, jeśli Użytkownikiem jest przedsiębiorstwo, jego główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się) w Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub Zjednoczonym Królestwie i używa Usług bezpłatnych lub płatnych, zawiera wówczas umowę ze spółką Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia (zarejestrowaną w Irlandii w Krajowym Rejestrze Spółek pod numerem 256796, numer identyfikacji podatkowej VAT: IE 8256796 U, zarejestrowany adres: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia).
 9. W punkcie Usługi Xbox oraz w całej treści Postanowień zaktualizowano nagłówek Xbox i zmieniono określenie Xbox Live, tak aby odnosiło się do usługi Xbox online oraz wszystkich konsol Xbox, a nie tylko konsol Xbox One i Xbox 360. Zaktualizowano definicję Usług Xbox, tak aby obejmowała ona usługę Xbox online oraz gry Xbox Game Studios (w tym Mojang Games), aplikacje, usługi i treści udostępniane przez Microsoft. Ponadto wyjaśniono, jakie działania może podjąć Microsoft, jeśli Użytkownik zaloguje się na konto Usług Xbox w celu uzyskania dostępu do usługi nieoferowanej przez Microsoft (np. usługi innego niż Microsoft wydawcy gier oferującego Aplikacje i Usługi Osób Trzecich).
 10. W punkcie Funkcje rodzinne Microsoft zaktualizowano treść, dodając informacje na temat Microsoft Family Safety.
 11. W punkcie Sklep i w punkcie Usługi Office zmieniono nazwę Office 365 na Microsoft 365 oraz wyjaśniono, że korzystanie z aplikacji takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access i Publisher w ramach subskrypcji Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal i wszelkich innych Usługach subskrypcji Microsoft 365 podlega dodatkowym postanowieniom licencyjnym dostępnym pod adresem https://aka.ms/useterms oraz niniejszym Postanowieniom.
 12. W punkcie Usługi Microsoft Health usunięto informacje na temat usługi HealthVault, ponieważ nie jest ona już oferowana jako usługa.
 13. W punkcie Zawartość Cyfrowa wyjaśniono, że w ramach usług Microsoft Groove, Filmy i TV Microsoft, Store, Usługi Xbox oraz innych powiązanych lub przyszłych usług Microsoft może umożliwić Użytkownikowi uzyskiwanie, słuchanie, odtwarzanie lub czytanie (w odpowiednich przypadkach) muzyki, obrazów, filmów, tekstu, książek, gier lub innych materiałów („Zawartość Cyfrowa”), które Użytkownik może pobrać w postaci cyfrowej.
 14. W punkcie Microsoft Rewards zaktualizowano określone hiperlinki związane z otrzymywaniem nagród, dodano instrukcje dotyczące rezygnacji z programu Rewards i wyjaśniono, jakie możliwości ma Microsoft w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia warunków wymaganych do otrzymania Nagrody z powodów prawnych (takich jak przepisy eksportowe).
 15. W punkcie Azure wyjaśniono, że korzystanie z usługi Azure podlega postanowieniom dostępnym na stronie z informacjami prawnymi dotyczącymi platformy Microsoft Azure pod adresem https://aka.ms/AA7z67v.
 16. W punkcie Powiadomienia wprowadzono zmiany mające na celu ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących praw autorskich i znaków towarowych. Ponadto usunięto zapis odnoszący się do licencji dotyczących notowań akcji i danych z indeksów, wykorzystywanych uprzednio przez niektóre Usługi.
 17. W całej treści Postanowień wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie przejrzystości i poprawę gramatyki tekstu, literówek oraz innych błędów, a także identyfikację i aktualizację hiperlinków.

Jak widzimy, zmiany te mają przede wszystkim na celu wyklarowanie zasa, pozbycie się niejasności czy uwzględnienie nowych usług, takich jak aplikacja bezpieczeństwa rodzinnego Microsoft Family Safety. Zauważyliśmy też, że trend odchodzenia od Office 365 na rzecz Microsoft 365 znalazł swoje zastosowanie także w treści Umowy.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/upcoming.aspx

Polecamy również w kategorii Microsoft