Koniec fake newsów? Microsoft, Adobe, BBC i inni chcą położyć kres dezinformacji

Koniec fake newsów? Microsoft, Adobe, BBC i inni chcą położyć kres dezinformacji

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
18:40
22.02.2021
971 wyświetlenie

Microsoft znalazł się w grupie wpływowych firm technologicznych i medialnych, które wspólnie utworzyły Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), projekt stanowiący odpowiedź na rozpowszechnianie się dezinformacji, błędnych informacji i oszustw związanych z treściami online. Koalicja będzie rozwijać standardy techniczne służące certyfikowaniu źródeł i obsłudze historii pochodzenia treści medialnych. Członkowie-założyciele — Adobe, Arm, BBC, Intel, Microsoft i Truepic — zamierzają ustanowić standardowe rozwiązanie proweniencyjne z celem zwalczania wprowadzających w błąd treści.

Członkowie projektu będą współpracować nad specyfikacjami obsługi pochodzenia powszechnych typów i formatów zasobów, aby umożliwić wydawcom, twórcom i konsumentom prześledzenie pochodzenia i ewolucji danej treści, wliczając w to obrazy, wideo, dźwięk i dokumenty. Specyfikacje te będą obejmowały definicje, jakie informacje są powiązane z jakimi typami zasobów, jak te informacje są prezentowane i przechowywane oraz jak w jaki sposób dowód na manipulację może zostać zidentyfikowany. Otwarty standard C2PA będzie mógł zostać zaadoptowany przez każdą platformę online.

Utworzenie C2PA łączy członków założycielskich Content Authenticity Initiative (CAI) prowadzonej przez Adobe oraz Project Origin prowadzonego przez Microsoft i BBC, unifikując specyfikacje techniczne w jednym podmiocie. CAI tworzy system do zapewniania informacji o pochodzeniu i historii mediów cyfrowych, dając twórcom narzędzie do dochodzenia autorstwa i wspomagając konsumentów w ocenianiu, czy to, co widzą, jest godne zaufania.
— Microsoft News Center

Niektóre z ostatnich osiągnięć członków koalicji to prace nad rozwojem przepływu osbługującego sygnalizowanie, certyfikowanie i śledzenie historii wiadomości w ramach Project Origin, przeprowadzona przez CAI pierwsza demonstracja end-to-end sprawdzania pochodzenia przechwyconej zawartości multimedialnej online czy rozwój pierwszej natywnej integracji technologii zabezpieczającej sprzętowo wykonywane na smartfonie zdjęcia przez Truepic.

O dwóch częściach składowych projektu pisaliśmy już szerzej w zeszłym roku. Pierwszą z nich jest narzędzie Microsoft Video Authenticator służące do wykrywania deepfake'ów, które napędza m.in. Project Origin. Druga część to inicjatywa Adobe, która pozwoli śledzić wyfotoszopowane zmiany w zdjęciach, a przez to identyfikować fałszerstwa. Sukces tych narzędzi, jak i całego standardu C2PA, będzie zależał od adaptacji przez wydawców i właścicieli portali. Partnerzy przygotowują się już do jego wdrożenia na szeroką skalę. Kto wie, być może dzięki C2PA za jakiś czas zakończy się plaga fake newsów i ukrywania retuszu, która przez ostatnie lata przybierała na sile.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://news.microsoft.com/2021/02/22/technology-and-media-entities-join-forces-to-create-standards-group-aimed-at-building-trust-in-online-content/

Polecamy również w kategorii Oprogramowanie