Insiderzy! Czeka na Was kolejna kompilacja Windows 11 (build 22000.100)

Insiderzy! Czeka na Was kolejna kompilacja Windows 11 (build 22000.100)

 Mateusz Miciński
Mateusz Miciński
10:23
23.07.2021
3620 wyświetleń

Czas na kolejną kompilację Windows 11 w kanale Dev. To już czwarta publiczna kompilacja systemu w wersji zapoznawczej. Kompilacja 22000.100 wprowadza parę przyjemnych zmian kosmetycznych, związanych z wysuwanym menu dodatkowych ikon w zasobniku. Ponadto rozwiązano pokaźną liczbę problemów, w tym najbardziej frustrujący, związany z wysypywaniem się procesu explorer.exe po kliknięciu godziny i daty w zasobniku systemowym. Oczywiście nie zabrakło także sporej listy znanych błędów. Zanim zdecydujecie się na instalację tej kompilacji, sprawdźcie koniecznie znane problemy. Pełną listę zmian w naszym opracowaniu możecie sprawdzić poniżej.

Co nowego w kompilacji 22000.100 w Dev Channel?

Zmiany i ulepszenia

 • Microsoft rozpoczął udostępnianie czatu z Microsoft Teams do niejawnych testerów w kanale deweloperskim. Warto mieć na uwadze, że jeszcze nie wszyscy będą widzieć nową funkcję. Warto raz na jakiś czas ponownie uruchomić komputer.
 • Windows 11 kompilacja 22000

 • Menu wysuwane ukrytych ikon w prawym dolnym rogu paska zadań zostało zaktualizowane, aby pasowało do nowych elementów wizualnych systemu Windows 11. (Uwaga - jeżeli menu wysuwane nie wygląda poprawnie, warto przełączyć się pomiędzy motywami).
 • Windows 11 kompilacja 22000

 • Dodano możliwość szybkiego dostępu do ustawień Skupienia bezpośrednio z Centrum powiadomień.
 • Windows 11 kompilacja 22000

 • Gdy aktywność aplikacji w tle wymaga uwagi, ikona aplikacji będzie migać na pasku zadań, aby zwrócić Twoją uwagę. Subtelne miganie w końcu ustaje, a pod ikoną aplikacji zobaczysz czerwony znacznik, nadal zauważając, że aktywność w tle wymaga Twojej uwagi.
 • Windows 11 kompilacja 22000

 • Ikona klawiatury dotykowej na pasku zadań została dostosowana, aby była bardziej spójna z rozmiarem innych ikon w rogu paska zadań.
 • Menu wysuwane Kalendarza na pasku zadań będzie się teraz całkowicie zwijać po kliknięciu strzałki w górnym rogu, aby zapewnić więcej miejsca na powiadomienia.
 • Windows 11 kompilacja 22000

 • W najnowszej aktualizacji Microsoft Store udostępnionej niejawnym testerom sprawiono, że nawigacja w Microsoft Store jest szybka i przyjemna. Gdy wybierzesz interesującą Cię aplikację lub film, możesz zauważyć animacje, które pomogą Ci śledzić to, co przeglądasz.

Poprawki

 • Pasek zadań:
  • Rozwiązano problem z awarią procesu Explorer.exe po kliknięciu przycisku daty i godziny na pasku zadań w celu uzyskania dostępu do nowych powiadomień przy wyłączonej funkcji Skupienia.
  • Dodano brakujące ikony ustawień w menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy sieci, głośności i baterii na pasku zadań.
  • Naprawiono problem, który powodował, że zegar na pasku zadań zacinał się i nie był zsynchronizowany.
  • Rozwiązano problem z awarią procesu Explorer.exe, która mogła wystąpić po wznowieniu pracy ze stanu wstrzymania, związaną z ikoną głośności na pasku zadań.
  • Rozwiązano problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach pasek postępu pod ikonami aplikacji na pasku zadań nie był wyświetlany.
  • Kliknięcie paska zadań, gdy otwarte jest menu Start lub Wyszukiwanie, spowoduje teraz ich ukrycie.
  • Jeśli dotkniesz ikon na pasku zadań za pomocą dotyku, powinieneś teraz zobaczyć tę samą animację ikony, która była widoczna podczas używania myszy.
  • Tekst kalendarza księżycowego (jeśli jest włączony) nie powinien już nakładać się na liczby w menu rozwijanym Kalendarz na pasku zadań.
  • Menu wysuwane Kalendarza powinno teraz pokazywać prawidłowy miesiąc w stanie zwiniętym.
  • Data u góry menu wysuwanego Kalendarza powinna być teraz zgodna z preferowanym formatem, a nie formatem odpowiadającym Twojemu językowi wyświetlania.
  • Jeśli menu Start jest otwarte, po najechaniu kursorem na Widok zadań okno pojawi się teraz nad menu Start, a nie za nim.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Widok zadań spowoduje teraz zamknięcie okna podglądu, dzięki czemu można faktycznie korzystać z menu kontekstowego.
  • Naprawiono problem polegający na tym, że jeśli klikniesz grupę przyciągania na pasku zadań, może nie wyświetlić wszystkich okien aplikacji po zadokowaniu i oddokowaniu.
  • Ikony używane do wskaźników włączania/wyłączania na pasku zadań w edytorze IME Pinyin mają teraz stały rozmiar.
  • Wylogowanie i ponowne zalogowanie się, gdy działa oszczędzanie baterii, nie powinno już powodować przeźroczystości paska zadań.
  • Złagodzono problem powodujący, że ikona sieci czasami nieoczekiwanie nie wyświetlała się na pasku zadań.
  • Podglądy okien na pasku zadań nie będą już wyświetlać się poza ekranem po aktualizacji do tej wersji.
 • Ustawienia:
  • Rozwiązano problem z wieloma przyciskami i opcjami w Ustawieniach, które nie działały w poprzedniej kompilacji, w tym Wróć i Zresetuj komputer w trybie odzyskiwania, włączenie trybu programisty, zmiana nazwy komputera i włączenie pulpitu zdalnego.
  • Tytuły stron w Ustawieniach nie powinny już wyświetlać się zbyt wysoko lub poza ekranem.
  • Wyszukiwanie programów do dodawania i usuwania w Ustawieniach powinno teraz zwrócić oczekiwaną stronę Ustawienia.
  • Wykonano trochę pracy, aby przyspieszyć inicjowanie wyszukiwania w Ustawieniach.
  • Rozwiązano problem powodujący awarie w Ustawieniach podczas interakcji z sekcją niejawnego programu testów systemu Windows.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię ustawień podczas uruchamiania.
  • Naprawiono problem z renderowaniem ikon w ustawieniach zasilania i baterii.
  • Naprawiono pewne problemy z niezawodnością strony Język i region w Ustawieniach.
  • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że podgląd w Ustawieniach personalizacji czasami nieoczekiwanie pokazywał, że używasz czarnej tapety, gdy jej nie było.
  • Czcionka używana w podglądzie ustawień ekranu blokady powinna teraz odpowiadać rzeczywistemu ekranowi blokady.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że wszystkie ikony w Szybkich ustawieniach były nieoczekiwanie odwrócone dla niejawnych użytkowników korzystających z arabskiego języka wyświetlania.
  • Użycie suwaka jasności w Szybkich ustawieniach powinno teraz pokazywać liczbę podczas dostosowywania, podobnie jak w przypadku głośności.
 • Eksplorator plików:
  • Użycie myszy do otwarcia menu kontekstowego w Eksploratorze plików i na pulpicie nie powinno już wyświetlać prostokąta fokusu klawiatury przy pierwszym uruchomieniu (dopóki nie zaczniesz używać klawiatury do poruszania się po nim).
  • Poprawiono menu kontekstowe, aby uwzględnić opinie, że czasami podmenu nieoczekiwanie zamykały się, gdy próbowałeś ich użyć.
  • Naprawiono migotanie, występujące w menu kontekstowym, w którym można było zobaczyć nową pozycję Nowy.
  • Wykonano trochę pracy nad logiką pozycjonowania menu kontekstowego, aby podmenu nie pojawiały się już częściowo poza ekranem lub nieoczekiwanie daleko.
  • Rozwiązano dwa problemy mające wpływ na niezawodność procesu Explorer.exe podczas otwierania menu kontekstowego, w tym w szczególności podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszy pliku zip.
  • Rozwiązano problem powodujący, że opcja „Odepnij od początku” po kliknięciu prawym przyciskiem aplikacji nie działała.
 • Wyszukiwarka:
  • Naprawiono problem powodujący, że cień Wyszukiwarki wyglądał prostokątnie.
  • Dostosowano położenie okna wyszukiwania, gdy pasek zadań jest wyrównany do lewej, tak aby pasował do menu Start.
  • Rozwiązano problem polegający na tym, że elementy wyświetlane po najechaniu kursorem na ikonę wyszukiwania na pasku zadań nie były zsynchronizowane z tym, co faktycznie uruchamiało się po kliknięciu jednego z wpisów.
  • Jeśli uruchomiłeś witryny internetowe za pomocą wyszukiwania, powinny one być teraz poprawnie wyświetlane w ostatnich wyszukiwaniach po najechaniu kursorem myszy na ikonę wyszukiwania na pasku zadań.
  • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że niektórzy niejawni testerzy nieoczekiwanie nie widzieli suwaka jasności w Szybkich ustawieniach po uaktualnieniu.
 • Widżety:
  • Rozwiązano problem z zapisywaniem i nieoczekiwanym resetowaniem konfiguracji widżetów.
  • Tablica widżetów i zawartość powinny być teraz dopasowane do prawidłowego ekranu przy korzystaniu z wielu monitorów.
  • Rozwiązano problem polegający na tym, że logowanie nie działało w przypadku widżetów w niektórych scenariuszach z powodu zawieszania się uwierzytelniania.
  • Wprowadzono kolejną poprawkę, aby rozwiązać problem z zegarem na tablicy widżetów, który nie jest zgodny z preferowanym formatem.
 • Inne:
  • Funkcja Device Security nie powinna już wyświetlać Standardowe zabezpieczenia sprzętowe nie są obsługiwane w przypadku niejawnych testerów z obsługiwanym sprzętem.
  • Dzięki tej kompilacji klawisze dostępu dla Win + X (abyś mógł wykonywać takie czynności, jak „WIN + XM”, aby uruchomić Menedżera urządzeń) powinny teraz pojawiać się konsekwentnie.
  • Logowanie odciskiem palca nie powinno już przestać działać po ponownym uruchomieniu komputera.
  • Rozwiązano problem z ułatwieniami dostępu, w wyniku którego fokus klawiatury znikał z menu Start po naciśnięciu klawisza Tab, a następnie Shift + Tab.
  • Naprawiono błąd powodujący, że wyskakujące okienka informacyjne podczas pisania głosowego nie zamykały się po kliknięciu.
  • Naprawiono nieskończoną pętlę, przez którą niektóre urządzenia Insidera zawieszały się podczas wyłączania.
  • Wprowadzono korektę, aby rozwiązać problem powodujący nieprawidłowe renderowanie paska tytułu w niektórych aplikacjach.
  • Naprawiono blokowanie migania tapety podczas przełączania między komputerami.
  • Zaktualizowano okno układów przyciągania, aby używało teraz domyślnej animacji dla wysuwanych przycisków, zamiast po prostu pojawiać się w nich.
  • Rozwiązano problem, który powodował czasami awarię programu Sticky Notes i Microsoft To Do podczas uruchamiania.
  • Naprawiono wyciek pamięci DWM, który występował podczas obracania urządzenia tam i z powrotem między trybem poziomym i pionowym.
  • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem polegający na tym, że tekst mógł zostać obcięty w oknie dialogowym wiadomości z witryny Windows Update informującej o gotowości aktualizacji.
  • Obramowania okien powinny być teraz wyświetlane poprawnie podczas korzystania z wysokiego kontrastu.
  • Wyłączenie opcji Pokaż cienie pod oknami w opcjach wydajności powinno teraz faktycznie wyłączyć cienie pod oknami.
  • Wprowadzono kilka poprawek, aby naprawić problem polegający na tym, że menu kontekstowe i podpowiedzi pojawiały się daleko od myszy podczas korzystania z systemu Windows z arabskim językiem wyświetlania.
  • Rozwiązano problem polegający na tym, że ikony sieci na ekranie blokady i ekranie logowania nie były spójne.

Znane problemy

 • Start:
  • W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie wprowadzić tekstu podczas korzystania z wyszukiwania w menu Start lub na pasku zadań. Jeśli wystąpi problem, naciśnij klawisze Win + R na klawiaturze, aby uruchomić okno dialogowe Uruchom, a następnie zamknij je.
  • Brak pozycji System i Windows Terminal po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku Start (Win + X).
 • Pasek zadań:
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
 • Ustawienia:
  • Podczas uruchamiania aplikacji Ustawienia może pojawić się krótki zielony błysk.
  • Podczas używania Szybkich ustawień do modyfikowania ułatwień dostępu interfejs ustawień może nie zapisać wybranego stanu.
  • Ustawienia ulegną awarii po kliknięciu opcji Rozpoznawanie twarzy (Windows Hello) w obszarze Ustawienia logowania, jeśli funkcja Windows Hello jest już skonfigurowana.
 • Eksplorator plików:
  • Proces Explorer.exe ulega awarii w pętli dla niejawnych testerów korzystających z tureckiego języka wyświetlania, gdy poziom naładowania baterii wynosi 100%.
  • Menu kontekstowe czasami nie renderuje się całkowicie i kończy się obcięciem.
  • Kliknięcie ikony na pulpicie lub pozycji menu kontekstowego może spowodować wybranie niewłaściwego elementu.
 • Szukaj:
  • Po kliknięciu ikony Szukaj na pasku zadań panel wyszukiwarki może się nie otworzyć. W takim przypadku uruchom ponownie proces Eksploratora Windows i ponownie otwórz panel wyszukiwania.
  • Po najechaniu myszą na ikonę Szukaj na pasku zadań ostatnie wyszukiwania mogą nie być wyświetlane. Aby obejść ten problem, uruchom ponownie komputer.
  • Panel wyszukiwania może być czarny i nie wyświetlać żadnej zawartości poniżej pola wyszukiwania.
 • Widżety:
  • Tablica widżetów może wyglądać na pustą. Aby obejść ten problem, możesz się wylogować, a następnie zalogować ponownie.
  • Uruchamianie linków z tablicy widżetów może nie wywoływać aplikacji na pierwszy plan.
  • Widżety mogą być wyświetlane w złym rozmiarze na monitorach zewnętrznych. Jeśli to napotkasz, możesz najpierw uruchomić widżety za pomocą dotyku lub skrótu Win + W na rzeczywistym ekranie komputera, a następnie uruchomić na monitorach pomocniczych.
 • Sklep:
  • Microsoft pracuje nad poprawą trafności wyszukiwania w Sklepie, w tym nad rozwiązaniem problemu, w którym w niektórych przypadkach kolejność wyników wyszukiwania jest niedokładna.
  • Przycisk instalacji może jeszcze nie działać w niektórych ograniczonych scenariuszach.
  • W przypadku niektórych aplikacji oceny i recenzje nie są dostępne.
 • Bezpieczeństwo systemu Windows:
  • „Automatyczne przesyłanie próbek” jest nieoczekiwanie wyłączane po ponownym uruchomieniu komputera.
  • Windows Hello może wyświetlać komunikat o błędzie „Coś poszło nie tak” podczas próby zalogowania się po aktualizacji. Aby obejść ten problem, zaloguj się przy użyciu hasła lub kodu PIN i:
   • Otwórz Menedżera urządzeń.
   • Odinstaluj „Windows Hello Face Software Device” w sekcji „Urządzenia biometryczne”.
 • Lokalizacja:
  • Występuje problem polegający na tym, że niektórzy niejawni testerzy mogą mieć brakujące tłumaczenia z ich środowiska użytkownika dla małego podzbioru języków z najnowszymi wersjami Insider Preview.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/07/22/announcing-windows-11-insider-preview-build-22000-100/

Polecamy również w kategorii Windows Insider