DevCon

DevCon

 Mateusz Miciński
Mateusz Miciński
00:00
05.06.2009
13351 wyświetlenie

DevCon jest aplikacją, która stanowi alternatywę dla standardowego Menedżera urządzeń, przy czym działa ona w trybie konsolowym. Dzięki DevCon możemy usuwać, aktualizować, włączać czy też wyłączać poszczególne urządzenia, a także grupy tych urządzeń. Dodatkowo w DevCon odnajdziemy informacje dotyczące sterowników jakich sam Menedżer urządzeń nie jest w stanie ukazać.

Narzędzie DevCon jest bezpłatną aplikacją, o otwartym kodzie źródłowym, dzięki czemu każdy użytkownik może ją zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb. Narzędzie to można pobrać z działu Download.

DevCon w praktyce

Po pobraniu i rozpakowaniu narzędzia, musimy skorzystać z Wiersza polecenia w celu jego uruchomienia. Kiedy już wpiszemy poprawnie ścieżkę dostępu do devcon.exe, będziemy mogli uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą listy poleceń, z których można skorzystać. Aby to zrobić musimy wpisać komendę devcon help. Niektóre funkcje zawarte w programie DevCon pozwalają również na określenie zdalnego komputera docelowego.

Przykłady zastosowania poleceń DevCon:

 • devcon -m:\\przykład find pci\* - ukazuje listę znanych urządzeń na komputerze o nazwie przykład,
 • devcon findall =porty - wyświetla wszystkie urządzenia jakie są, bądź już nie istnieją w klasie instalatora porty, oraz urządzenia jakie zostały usunięte lub przeniesione do innego gniazda,
 • devcon classes - wyświetla listę klas przypisanych instalatorowi. Dane te posiadają niezlokalizowane nazwy np. Stacje Dysków,
 • devcon classfilter upper !filtr_przykładowy !filtr_przykładowy2 !filtr_przykładowy3 - usuwa trzy ściśle określone filtry,
 • devcon classfilter lower !filtr_przykładowy +filtr_przykładowy2 - filtr_przykładowy zostaje zastąpiony przez filtr_przykładowy2,
 • devcon disable *test - wyłącza wszystkie urządzenia, których nazwa identyfikacyjna kończy się ciągiem test,

 • devcon find pci\* - pokazuje listę wszystkich urządzeń PCI, które znajdują się na komputerze, przy czym, jeśli identyfikator urządzenia jest poprzedzony prefiksem np. PCI\, urządzenie to również zostanie uznane za komponent PCI,
 • devcon listclass Processor - zostaje wyświetlona lista wszystkich urządzeń przypisanych do konkretnej klasy jak np. processor,
 • devcon hwids=monitor - wyświetla listę wszystkich urządzeń o identyfikatorze sprzętu typu monitor,
 • devcon status @acpi\*- wyświetla listę dotyczącą stanu wszystkich urządzeń posiadających ciąg liter w identyfikatorze zaczynających się od acpi\,
 • devcon devcon status *PNP05* - pokazuje stan portów COM,
 • devcon status @ACPI\PNP0501\1 - ukazuje stan w jakim występuje dane urządzenie np. portu szeregowego ACPI,
 • devcon sethwid @ROOT\LEGACY_BEEP\0000 := beep - danemu urządzeniu zostaje przypisany konkretny identyfikator sygnałowy,
 • devcon rescan - rozpoczyna skanowanie systemu w celu znalezienia nowych urządzeń Plug and Play,

 • devcon remove @printer\* - powoduje usunięcie danego urządzenia (w tym wypadku drukarki), oraz wyświetla aktualny stan usuniętych urządzeń,
 • devcon status @pci\* - wyświetla stan każdego obecnego urządzenia, którego identyfikator sprzętu zaczyna się ciągiem pci\,
 • devcon status @root\rdp_mou\0000 - pokazuje informacje dotyczące sterownika myszy,
 • devcon find * - wyświetlana listę wszystkich urządzeń jakie są obecne w komputerze,
 • devcon find =porty @root\* - zostaje wyświetlona lista urządzeń należących do klasy porty i znajdujących się w katalogu głównym drzewa wyliczeń. Dodatkową funkcją jest możliwość określenia sprzętu poprzez sprawdzenie bitów stanu urządzenia,
 • devcon resources =porty - pokazuje aktualną listę zasobów używanych przez urządzenia z klasy instalatora porty,
 • devcon update mydev.inf *pnp0501 - rozpoczyna aktualizację sterowników przypisanych do identyfikatora danego sprzętu np. *pnp0501, po to żeby sprzęt korzystał z jak najlepszego sterownika, jaki jest wymieniony w pliku Mydev.inf. Jednakże aktualizacja ta sprawia, że urządzenie musi używać sterownika zawartego w pliku Mydev.inf mimo, iż w systemie znajduje się lepszy sterownik. I dotyczy ona tylko urządzeń, które pasują do konkretnego identyfikatora sprzętu.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii DevCon