Azure Developer CLI - nowe narzędzie open-source już dostępne

Azure Developer CLI - nowe narzędzie open-source już dostępne

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
18:38
13.07.2022
791 wyświetlenie

Microsoft ogłosił dostępność Azure Developer CLI w publicznej wersji zapoznawczej. To nowe narzędzie open-source, który przyspiesza czas pracy z Azure. Obsługuje ono przyjazne dla deweloperów polecenia przypisane do kluczowych etapów pracy: kodowania, kompilowania, wdrażania, monitorowania i powtarzania.

Przykładowo aby utworzyć, udostępnić i wdrożyć nową aplikację w jednym kroku, wystarczy wpisać polecenie:

azd up --template todo-nodejs-mongo

Azure Developer CLI można używać z szablonami zawierającymi wszystko, co potrzebne do postawienia aplikacji i jej uruchomienia w Azure. Szablony oferują najlepsze praktyki, kod aplikacji i infrastrukturę do ponownego użycia jako zasoby kodu. Narzędzie opiera się na doświadczeniu i podstawach z Azure CLI. W razie potrzeby obu tych narzędzi można używać równolegle, aby wspierać swoje przepływy pracy w Azure.

Azure Developer CLI

Deweloper zwykle musi odpowiedzieć sobie na pytania: jakich usług chmurowych i bibliotek użyć, jak skonfigurować lokalne środowisko programistyczne, w jaki sposób zapewnić niezbędną infrastrukturę dla aplikacji czy skąd mam wiedzieć, że stosuję najlepsze praktyki bezpieczeństwa. Azure Developer CLI pomaga na nie odpowiedzieć i zapewnia prostą ścieżkę budowania aplikacji w chmurze. Typowy przepływ pracy wygląda tak:

  • azd init: Tworzy aplikację i inicjalizuje środowisko używając przykładowego szablonu w preferowanym języku.
  • azd provision: Dostarcza niezbędne zasoby dla aplikacji w Azure.
  • azd deploy: Wdraża aplikację do Azure.
  • azd monitor: Monitoruje zachowanie i wydajność aplikacji oraz ocenia wdrożenia.
  • azd pipeline config: Tworzy i zarządza CI/CD (ciągłą integracją i ciągłym dostarczaniem).

Szablony aplikacji dostępne są obecnie w językach Python, JavaScript/TypeScript i C#. Azure Developer CLI współpracuje również z Visual Studio Code oraz Visual Studio 2022 (17.3 Preview 2 lub nowsza wersja). Do przyszłych wydań Microsoft pragnie dołączyć szablony w Javie, szablony Azure Kubernetes Service oraz wsparcie dla Azure Pipelines i Terraform.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://devblogs.microsoft.com/azure-sdk/introducing-the-azure-developer-cli-a-faster-way-to-build-apps-for-the-cloud/

Polecamy również w kategorii Microsoft Azure