Jak dodać inne osoby do współpracy w Project for the Web?

Jak dodać inne osoby do współpracy w Project for the Web?

Autor: Arkadiusz Partyka

Opublikowano: 2/14/2024, 1:23 PM

Liczba odsłon: 624

W środowisku biznesowym efektywne zarządzanie projektami jest kluczowym elementem sukcesu organizacji. Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak Project for the Web, zapewniają niezbędne środki do planowania, monitorowania postępów i koordynowania działań zespołów. Jednak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał tych platform, konieczne jest umiejętne angażowanie innych osób do współpracy.

Jak dodać inne osoby do współpracy w Project for the Web?

  1. Jeżeli nie masz utworzonego projektu, zrób to wykorzystując wskazówki, które opisaliśmy w tym poradniku.
  2. Kliknij przycisk Członkowie grupy.
  3. Kliknij pole Wprowadź nazwy, aby dodać członków.
  4. Wprowadź pierwsze litery imienia lub nazwiska.
  5. Jak dodać użytkownika do Project Web App

  6. Wybierz odpowiednią osobę z listy podpowiedzi.
  7. Jak dodać użytkownika do Project Web App

Nowa osoba zostanie automatycznie dodana do grupy i będzie miała dostęp do wybranego projektu. Od teraz będzie ona mogła wprowadzać zmiany w harmonogramie, a także będzie można ją przypisać do poszczególnych zadań.

Źródło: opracowanie własne

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia