Zmiany w słowniku pisowni i Ustawieniach. Windows 11 build 22623.1020 w Beta Channel

Zmiany w słowniku pisowni i Ustawieniach. Windows 11 build 22623.1020 w Beta Channel

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/29/2022, 3:00 PM

Liczba odsłon: 1588

Windows 11 2022 Update (22H2) zaliczył aktualizację KB5020035 w kanale Beta. Jak zwykle są dwa buildy: 22623.1020 z dostępnymi nowymi funkcjami i 22621.1020 bez nowych funkcji. Nowości dotyczą głównie Narratora, słownika pisowni i Ustawień. Nie zabrakło też poprawek związanych z paskiem zadań, obsługą okien, Menedżerem zadań i nie tylko.

Windows 11 22H2: nowe funkcje w buildzie 22623.1020

Obsługa nowych monitorów brajlowskich w Narratorze

Narrator zyskał obsługę nowych monitorów brajlowskich oraz języków Braille'a wejścia i wyjścia. Niektóre z nowych monitorów to APH Chameleon, APH Mantis Q40, NLS eReader i wiele innych. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji.

Windows 11 22H2: poprawki w buildzie 22623.1020

Ogólne

 • Słownik pisowni korzysta teraz z listy neutralnych wyrażeń i synchronizuje się na wszystkich urządzeniach korzystających z tego samego konta Windows (konta Microsoft i AAD). Jest teraz dostępny dla wszystkich Windows Insiderów w kanale Beta. Użytkownicy mogą przełączać tę funkcję, wybierając Ustawienia > Konta > Kopia zapasowa systemu Windows > Zapamiętaj moje preferencje > Preferencje językowe.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe w związku z zasobnikiem systemowym. Był on też przyczyną wysypywania się Explorera u niektórych Insiderów podczas wchodzenia w tryb awaryjny.
 • Rozwiązano problem z w niektórymi ikonami zewnętrznych aplikacji w zasobniku systemowym, które przestawały odpowiadać po ostatnich zmianach w tym obszarze.
 • Ikona Windows Update w zasobniku systemowym nie powinna już wyglądać na rozpikselowaną po zmianie między trybem jasnym i ciemnym.

Obsługa okien

 • Jeśli masz dwa monitory ustawione jeden na drugim, lista "Pulpity" w widoku zadań nie powinna już unosić się w środku widoku.

Menadżer zadań

 • Przeniesiono przycisk otwierania panelu nawigacji, aby znajdował się pod paskiem tytułu, gdy Menedżer zadań jest wystarczająco szeroki, aby go rozwinąć. W ten sposób rozwiązano problem uniemożliwiający przeciąganie Menedżera zadań z obszaru na pasku tytułu nad panelem nawigacji, jeśli panel nawigacji został rozwinięty.
 • Klawisz Delete powinien teraz działać w polu wyszukiwania.

Windows 11 22H2: poprawki w buildach 22623.1020 i 22621.1020

 • Windows Spotlight został połączony z Motywami na stronie Personalizacja w Ustawieniach. Ułatwia to odkrywanie i włączanie funkcji Windows Spotlight.
 • Windows 11 zapewnia teraz pełną ilość miejsca do magazynowania ze wszystkich naszych subskrypcji OneDrive. Wyświetla również całkowitą pamięć na stronie Konta w aplikacji Ustawienia.
 • Subskrybenci OneDrive mogą teraz sprawdzać alerty o magazynie na stronie System w Ustawieniach. Alerty pojawiają się, gdy miejsce w chmurze zbliża się do limitu. Z tego miejsca można też zacząć zarządzać magazynem lub wykupić dodatkowe miejsce w OneDrive w razie potrzeby.
 • Dodano nową funkcję wiadomości dla firm. Dzięki niej firmy mogą dostarczać treści swoim pracownikom bez potrzeby używania domyślnego zachowania Windowsa.
 • Rozwiązano problem z aktywacją protokołu w aplikacji Ustawienia. Aplikacja nie otwierała strony w sekcji "Konta".
 • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami, które przestawały działać, gdy użyto skrótów klawiaturowych do zmiany trybu wprowadzania w japońskim edytorze IME.
 • Rozwiązano problem z cluster name objects (CNO) lub virtual computer objects (VCO). Resetowanie hasła kończyło się niepowodzeniem i błędem "There was an error resetting the AD password... // 0x80070005".
 • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami, które przestawały odpowiadać po otwarciu okna dialogowego "Otwórz plik".
 • Rozwiązano problem z wysokim użyciem procesora przez Eksplorator plików podczas otwierania pliku.
 • Rozwiązano problem z Microsoft Defender for Endpoint. Zautomatyzowane dochodzenie blokowało dochodzenia z odpowiedziami w czasie rzeczywistym.
 • Rozwiązano problem z wzmocnieniem uwierzytelniania Distributed Component Object Model (DCOM). Automatycznie podniesiony zostanie poziom uwierzytelniania dla wszystkich nieanonimowych żądań aktywacji od klientów DCOM do RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Dzieje się tak, jeśli poziom uwierzytelniania jest niższy niż integralność pakietu.
 • Rozwiązano problem z dźwiękiem z mikrofonu przy użyciu funkcji "Nasłuchuj" do kierowania do punktu końcowego głośnika. Mikrofon przestawał działać po ponownym uruchomieniu urządzenia.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który przestawał działać po zamknięciu menu kontekstowych i elementów menu.

Znane problemy

Ogólne

 • Microsoft sprawdza doniesienia o dźwięku, który przestał działać po uaktualnieniu do najnowszych buildów.

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Pasek zadań czasami miga podczas przechodzenia między postawą desktopową a postawą tabletu.
 • Przejście paska zadań do wersji zoptymalizowanej dla dotyku może trwać dłużej.

Menedżer zadań

 • Filtrowanie według nazwy wydawcy nie dopasowuje poprawnie wyników na stronie Procesy.
 • Niektóre usługi mogą nie być wyświetlane na stronie "Usługi" po zastosowaniu filtrowania.
 • Jeśli nowy proces jest uruchamiany, gdy ustawiony jest filtr, proces ten może pojawić się na ułamek sekundy na przefiltrowanej liście.
 • Niektóre okna dialogowe mogą nie być renderowane we właściwym motywie po zastosowaniu go na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Obszar zawartości danych na stronie "Procesy" może raz zamigać po zmianie motywu na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Menedżer zadań może nie wyświetlać poprawnie jasnych i ciemnych treści, co prowadzi do nieczytelnego tekstu. Dzieje się tak, gdy w Ustawieniach > Personalizacja > Kolory ustawiony jest tryb "Niestandardowe". Problem można tymczasowo ominąć, przełączając tryb na "Jasny" lub "Ciemny".
 • Strona aplikacji autostartu nie wyświetla żadnych aplikacji u niektórych Insiderów.