Zarządzanie aplikacjami z Panelu sterowania teraz w Ustawieniach Windows 11 (build 25169 w Dev Channel)

Zarządzanie aplikacjami z Panelu sterowania teraz w Ustawieniach Windows 11 (build 25169 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/28/2022, 8:52 PM

Liczba odsłon: 2202

Microsoft wypuścił nową kompilację Windows 11 Insider Preview o numerze 25169 w kanale deweloperów. Zmiany obejmują m.in. nowy motyw pulpitu Windows Spotlight, nowy tryb kiosku z wieloma aplikacjami, ulepszenia wprowadzania, ustawień i Zabezpieczeń Windows, a także poprawki błędów. Pełna lista zmian w naszym opracowaniu poniżej.

Windows 11: nowości w kompilacji 25169 w Dev Channel

Tryb kiosku z wieloma aplikacjami

Multi-App Kiosk Mode to specjalna funkcja Windows 11, pozwalająca administratorom IT wybrać zestaw dozwolonych aplikacji do uruchamiania na urządzeniu, podczas gdy inne funkcje są zablokowane. Pozwala to tworzyć konfiguracje z różnymi aplikacjami dla różnych typów użytkowników na jednym urządzeniu. Niektóre z opcji personalizacji ograniczeń obejmują:

 • Ograniczenie dostępu do Ustawień z wyjątkiem wybranych stron.
 • Zablokowanie menu Start, aby pokazywało jedynie dozwolone aplikacje.
 • Zablokowanie powiadomień toast i wyskakujących okienek wiodących do niechcianych UI.

Tryb kiosku z wieloma aplikacjami jest idealny w scenariuszach, w których wiele osób musi używać tego samego urządzenia, np. w sytuacjach sprzedażowych, edukacyjnych i testowych.

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Opisane przy okazji poprzedniego builda zmiany dotyczące wdrażania urządzeń obowiązują w tym buildzie. Urządzenia z włączonymi danymi diagnostycznymi, połączone z dzierżawą AAD z adresem rozliczeniowym w EU lub EFTA, będą wdrażane w konfiguracji procesora danych diagnostycznych Windows.

Windows Spotlight

 • Można teraz włączyć Windows Spotlight na pulpicie dzięki nowemu motywowi Windows Spotlight w Ustawieniach > Personalizacja > Motywy. Dodatkowo można utworzyć własne motywy z obracającymi się obrazami Windows Spotlight.

Motyw Windows Spotlight

Wprowadzanie

 • Zaktualizowano model pisma odręcznego U.S. English (EN-US), aby był szybszy i bardziej dokładny.

Ustawienia

 • Ustawienia obsługują teraz zarządzanie aplikacjami, które wcześniej było dostępne jedynie w Panelu sterowania. Obejmuje to odinstalowywanie aplikacji ze współzależnościami (np. Steam i gry uruchamiane w Steam), naprawianie i modyfikowanie aplikacji Win32.

Zabezpieczenia Windows

 • Wersja aplikacji Zabezpieczenia Windows jest teraz wyświetlana w ustawieniach Zabezpieczeń Windows w Informacjach.

Poprawki błędów

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym wyświetlania wpisu menu kontekstowego Azure Information Protection o nazwie "Microsoft.Azip.RightClick" po uaktualnieniu.

Pasek zadań

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, co uniemożliwiało czasami ładowanie paska zadań podczas uruchamiania spotkań Teams.
 • Rozwiązano kilka problemów z wysypywaniem się explorer.exe, których doświadczali niektórzy Insiderzy, w związku z przepełnieniem paska zadań.

Menu Start

 • Rozwiązano problem z usuniętym przyciskiem "Więcej" w sekcji polecanych.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem występujący po użyciu przycisku ujawniania hasła w sekcji Wi-Fi w Szybkich ustawieniach — pole tekstowe mogło nieoczekiwanie tracić ostrość.

Wprowadzanie

 • Dodano niewielką poprawkę, aby poprawić częstotliwość powtarzania klawiszy dla tradycyjnego układu klawiatury dotykowej, a także domyślnego układu klawiatury dotykowej, dzięki czemu jest on bardziej responsywny. Teraz ma szybkość 20 klawiszy na sekundę (np. przy wciśniętym klawiszu Delete).

Pozostałe

 • Rozwiązano problem uważany za główną przyczynę bugchecków podczas otwierania i kopiowania plików z lokalizacji sieciowych.
 • Rozwiązano problem z desynchronizacją dźwięku podczas nagrywania gry za pomocą aplikacji Xbox Game Bar.
 • Rozwiązano problem z kodem błędu 0x80004005 podczas korzystania z narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią.
 • Wprowadzono pewne poprawki, aby rozwiązać problem z paskiem przewijania w niektórych miejscach (np. Eksplorator plików), który był nieoczekiwanie szeroki podczas korzystania ze skalowania z wysokim DPI.
 • Rozwiązano problem uważany za główną przyczynę tego, że Zabezpieczenia Windows mówiły, iż standardowe zabezpieczenia sprzętowe nie są obsługiwane na urządzeniach, na których były faktycznie obsługiwane, a także wyświetlały ostrzeżenie na pasku zadań, ale po uruchomieniu Zabezpieczeń Windows nie pokazywane były żadne problemy. Poprawka może rozpropagować się dopiero po kolejnej aktualizacji.

Znane problemy

Ogólne

 • Microsoft bada raporty o ładowaniu SQL Server Management Studio, które u niektórych Insiderów kończy się niepowodzeniem.
 • Niektóre gry używające Easy Anti-Cheat mogą wysypywać się lub prowadzić do bugchecka.

Eksplorator plików

 • Strzałka w górę jest źle wyrównana na kartach Eksploratora plików. Zostanie to naprawione w przyszłej aktualizacji.
 • Microsoft pracuje nad rozwiązaniem problemu z uruchamianiem Eksploratora plików w określony sposób podczas korzystania z trybu ciemnego (np. z wiersza poleceń), które powoduje nieoczekiwane wyświetlanie treści Eksploratora plików w trybie jasnym.

Widżety

 • Numer na licznikach powiadomień mogą być źle wyrównane na pasku zadań.
 • W niektórych przypadkach baner powiadomień dla niektórych liczników nie pojawi się na tablicy widżetów.
 • Microsoft pracuje nad rozwiązaniem problemu z nieoczekiwanym przywracaniem domyślnych ustawień widżetów (jednostek temperatury i przypiętych widżetów).
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia