Windows w górę, Surface w dół. Raport finansowy Microsoftu za FY22 Q1

Windows w górę, Surface w dół. Raport finansowy Microsoftu za FY22 Q1

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 10/27/2021, 3:38 PM

Liczba odsłon: 2802

Microsoft udostępnił najnowsze wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2022 (trzeci kwartał roku kalendarzowego 2021, zakończony 30 września). Firma zgłosiła całkowite przychody sięgające 45,3 mld USD, czyli o 0,9 mld niższe niż w poprzednim kwartale, i o 22% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Co się złożyło na tę sumę i jak wygląda kondycja poszczególnych działów? O tym w raporcie.

Przychody wygenerowane przez Productivity and Business Processes wyniosły w ostatnim kwartale 15,0 mld USD, zaliczając wzrost rzędu 22% (rok do roku). Na tę gałąź składają się:

 • Przychody z produktów komercyjnych Office i usług w chmurze, które zaliczyły wzrost o 18%. Microsoft wyjaśnia to wzrostem przychodów z tytułu licencji komercyjnych Office 365 o 23%.
 • Przychody z produktów konsumenckich Office i usług w chmurze, które zaliczyły wzrost o 10%. Liczba subskrybentów Microsoft 365 wśród konsumentów wzrosła do 54,1 miliona (z 51,9 mln w zeszłym kwartale).
 • Przychody z LinkedIn, które zaliczyły wzrost o 42%. Microsoft tłumaczy to wzrostem segmentu Marketing Solutions o 61%.
 • Przychody z produktów i usług chmurowych Dynamics, które zaliczyły wzrost o 31%, głównie dzięki wzrostowi przychodów z Dynamics 365 o 48%.

Przychody wygenerowane przez Intelligent Cloud w ostatnim kwartale wyniosły 17,0 mld USD, zaliczając wzrost o 31%.

 • Przychody z produktów Server i usług w chmurze wzrosły o 35%, co zawdzięcza się wzrostowi przychodów z Azure i innych usług chmurowych o 50%.

Przychody z gałęzi More Personal Computing wyniosły w ostatnim kwartale 13,3 mld USD i zaliczyły wzrost o 12%. Na gałąź tę składają się:

 • Przychody z tytułu Windows OEM, które wzrosły o 12%.
 • Przychody z komercyjnych produktów Windows i usług w chmurze, które zaliczyły wzrost rzędu 2%.
 • Przychody z segmentu Xbox (zawartość i usługi), które wzrosły o 2%.
 • Przychody z reklam w wyszukiwarce, z wyłączeniem kosztów pozyskania ruchu, które wzrosły o 40%.
 • Przychody z tytułu Surface, które zmniejszyły się o 17%.

Microsoft przedstawił też podsumowanie całego minionego kwartału:

 • Przychód wyniósł 45,3 mld USD i wzrósł o 22% (YoY).
 • Przychód operacyjny wyniósł 20,2 mld USD i wzrósł o 27%.
 • Dochód netto wyniósł 20,5 mld USD i wzrósł o 48%.
 • Zysk rozwodniony na jedną akcję wyniósł 2,71 USD i wzrósł o 49%.