Windows Subsystem for Linux ogólnodostępny w Microsoft Store

Windows Subsystem for Linux ogólnodostępny w Microsoft Store

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/23/2022, 2:37 PM

Liczba odsłon: 2413

Nieco ponad rok temu Windows Subsystem for Linux na Windows 11 został wydany w Microsoft Store w wersji zapoznawczej. Sama platforma debiutowała na Windows 10 w 2017 roku, umożliwiając otwieranie środowisk GNU/Linux bezpośrednio na Windows bez udziału VM czy konfiguracji dual-boot. Teraz WSL przeszedł na ogólną dostępność i z Microsoft Store można go pobrać na Windows 11 i Windows 10.

Wraz z wydaniem WSL 1.0.0 została usunięta etykieta "Preview", a wariant ten stał się domyślnym doświadczeniem dla osób uruchamiających polecenia wsl --install albo wsl --update. Microsoft wspomina też o korzyściach z instalowania sklepowej wersji Podsystemu. To między innymi szybsze aktualizacje, lepsze zwracanie błędów, WSLg i WSL w pojedynczym pakiecie czy możliwość korzystania z obsługi systemd. Co jeszcze wiadomo o wersji ze Sklepu?

 • wsl.exe --install automatycznie zainstaluje teraz wersję WSL z Microsoft Store i nie będzie już włączać składnika opcjonalnego "Podsystem Windows dla systemu Linux" ani instalować jądra WSL lub pakietów MSI WSLg, ponieważ nie są one już potrzebne (opcjonalny składnik platformy maszyny wirtualnej będzie nadal włączony i domyślnie nadal będzie instalowany system Ubuntu).
 • wsl.exe –install zawiera teraz również atrybuty:
  • --inbox — instaluje WSL przy użyciu opcjonalnego składnika Windows zamiast korzystania z Microsoft Store
  • --enable-wsl1 — włącza obsługę WSL1 podczas instalacji wersji z Microsoft Store, włączając również opcjonalny składnik "Podsystem Windows dla systemu Linux"
  • --no-distribution — nie instaluje dystrybucji podczas instalacji WSL
  • --no-launch — nie uruchamia automatycznie dystrybucji po instalacji
  • --web-download — pobiera najnowszą wersję WSL z Internetu zamiast z Microsoft Store.
  • wsl.exe --update będzie teraz sprawdzać i aplikować aktualizacje pakietu MSIX WSL z Microsoft Store, zamiast aktualizować plik MSI jądra WSL.
 • W przypadku uruchamiania WSL przy użyciu wersji składnika opcjonalnego Windows raz w tygodniu podczas uruchamiania będzie wyświetlany komunikat wskazujący, że można dokonać aktualizacji do wersji ze Sklepu, uruchamiając polecenie wsl --update.

Podsystem Windows dla systemu Linux można pobrać z Microsoft Store lub GitHub.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia