Windows 11 z poprawkami w kanałach Beta i Release Preview (build 22000.588)

Windows 11 z poprawkami w kanałach Beta i Release Preview (build 22000.588)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/15/2022, 7:36 PM

Liczba odsłon: 3250

Choć to dopiero połowa miesiąca, a od Patch Tuesday minął ledwie tydzień, to Windows 11 otrzymał kolejną aktualizację z poprawkami — tym razem jedynie w Beta Channel i Release Preview Channel. Spodziewać się należy, że zmiany trafią do Public Release pod koniec marca. Sprawdźmy tymczasem listę zmian.

Windows 11 21H2: zmiany w aktualizacji KB5011563 (OS Build 22000.588) w Beta i Relase Preview Channel

 • Dodano możliwość zmiany koloru przycisków powiadomień toast, aby łatwiej identyfikować pomyślne i krytyczne scenariusze dla aplikacji, które wysyłają powiadomienia Windows. Funkcjonalność sprawi też, że powiadomienia będą bardziej kompaktowe wizualnie.
 • Rozwiązano problem z searchindexer.exe, który uniemożliwiał zwracaniu ostatnich e-maili przez wyszukiwanie offline programu Microsoft Outlook.
 • Rozwiązano problem, który wydłużał czas uruchamiania Windows. Działo się tak, ponieważ wątek UI w sieciowym API przestawał odpowiadać, gdy urządzenie WWAN 5G powoli się wybudza.
 • Naprawiono wyciek pamięci w module wmipicmp.dll, który powoduje wiele fałszywych alarmów w systemie monitorowania centrum danych System Center Operations Manager (SCOM).
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym zwracaniem ustawień zasad wykonywania z rejestru.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego nowoczesne przeglądarki nie wyświetlały poprawnie kodu HTML generowanego przez gpresult/h.
 • Rozwiązano problem, który powodował wyjątek "Odmowa dostępu" dla pliku podczas testu PowerShell dla funkcji AppLocker.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że serwer Remote Desktop Service (RDS) stawał się niestabilny, gdy liczba zalogowanych użytkowników przekracza 100. Uniemożliwiało to dostęp do opublikowanych aplikacji za pomocą RDS w Windows Server 2019.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem komunikatu o błędzie podczas wyszukiwania domeny lub jednostki organizacyjnej (OU). Działo się tak z powodu nieprawidłowego wyzerowania pamięci.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że konsola zarządzania zasadami grupy przestawała działać po jej zamknięciu. System rejestrował Application Error Event ID 1000 oraz błąd 0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION). Uszkodzonym modułem był GPOAdmin.dll.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że Group Policy Service przestawała przetwarzać dane telemetryczne dla preferencji rejestru zasad grupy.
 • Naprawiono błąd zatrzymania 0xD1, DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL w składniku jądra DirectX.
 • Rozwiązano problem z Kerberos.dll, który przestawał działać w ramach usługi Local Security Authority Subsystem Service (LSASS).
 • Rozwiązano problem z Key Distribution Center (KDC) Proxy. Serwer proxy KDC nie mógł poprawnie uzyskać ticketów Kerberos do logowania się do Key Trust Windows Hello for Business.
 • Dodano obsługę scenariuszy przekazywania konta Microsoft (MSA) w usłudze Azure Active Directory (AAD) Web Account Manager (WAM).
 • Rozwiązano problem z rejestrowaniem zdarzenia o identyfikatorze 37 podczas niektórych scenariuszy zmiany hasła, w tym zmian hasła obiektu nazwy klastra pracy awaryjnej (CNO) lub obiektu komputera wirtualnego (VCO).
 • Rozwiązano problem z prawidłowym wyświetlaniem w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika (UAC) aplikacji żądającej podwyższonych uprawnień.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować utratę fokusa pliku w OneDrive po zmianie jego nazwy i naciśnięciu klawisza Enter.
 • Ustawienia zwracają teraz właściwą stronę, gdy szukamy słowa "widżety".
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał eventowi 4739 wyświetlanie nowych wartości niektórych atrybutów po zmianie zasad.
 • Rozwiązano problem, który powodował, że polecenie Move-ADObject kończyło się niepowodzeniem podczas przenoszenia kont komputerów między domenami. Komunikat o błędzie brzmiał: "Multiple values were specified for an attribute that can have only one value".
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał dostęp do udziałów Server Message Block (SMB) przy użyciu adresu IP, gdy włączone jest zabezpieczenie SMB.
 • Rozwiązano problem powodujący błąd zatrzymania 0x1E na serwerze SMB (srv2.sys).
 • Rozwiązano problem powodujący niezgodność między nazwami domen NetBIOS i DNS Active Directory podczas tworzenia klastra.