Windows 11 z poprawkami w buildzie 22621.317 w Release Preview Channel

Windows 11 z poprawkami w buildzie 22621.317 w Release Preview Channel

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/29/2022, 2:29 PM

Liczba odsłon: 1706

Windows 11 21H2 otrzymał nową aktualizację w kanale Release Preview. Aktualizacja zawiera garść poprawek niezwiązanych z bezpieczeństwem. Rozwiązano szereg problemów, m.in. z otwieraniem narzędzi do rozwiązywania problemów, latencją w grach, usługą profili Windows i inteligentną kontrolą aplikacji.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5015885 (build 22621.317)

  • Rozwiązano problem uniemożliwiający otwieranie narzędzi do rozwiązywania problemów.
  • Rozwiązano problem, który mógł zwiększać latencję w grach stosujących synchronizację pionową (VSync lub v-sync).
  • Rozwiązano problem z API ProjectionManager.StartProjectingAsync, który uniemożliwiał niektórym zasobom lokalnym łączenie się z Miracast Sinks.
  • Rozwiązano problem z inteligentną kontrolą aplikacji, która blokowała pliki podpisane w katalogu.
  • Rozwiązano problem z aplikacją Take a Test, która usuwała wszystkie zasady związane z wymuszaniem blokady po zamknięciu aplikacji.
  • Rozwiązano problem ze zniekształcaniem zdjęć zrobionych za pomocą aplikacji Aparat. Ten problem występował podczas korzystania z niektórych aparatów w określonych warunkach słabego oświetlenia.
  • Rozwiązano problem, który zgłaszał wyjątek podczas debugowania sterowników przy użyciu Visual Studio 2022 w wersji 17.2 lub nowszej.
  • Rozwiązano problem z niepowodzeniem usługi profilu Windows. Podczas logowania mógł występować błąd "Zalogowanie usługi gpsvc nie powiodło się. Odmowa dostępu".
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał otwieranie zwirtualizowanych aplikacji App-V Office lub powodował, że przestawały odpowiadać.

Nie odnotowano żadnych znanych problemów w tym wydaniu.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia