Windows 11 z pierwszą kompilacją w Canary Channel (build 25314)

Windows 11 z pierwszą kompilacją w Canary Channel (build 25314)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/9/2023, 2:15 PM

Liczba odsłon: 2308

Microsoft wypuścił pierwszą kompilację Windows 11 Insider Preview w nowym kanale Canary. Przypomnijmy, że jest on miejscem do zapoznania się ze zmianami na platformie, które wymagają dłuższego czasu przed ogólnodostępnym wydaniem i w dużej mierze przypomina dotychczasowy Dev Channel. Co znalazło się w tym pierwszym buildzie?

Wraz z otwarciem Canary Channel kompilacje o podstawie 25000, do tej pory wydawane w Dev Channel, zostały do niego przeniesione. Z kolei Dev Channel jest "rebootowany" do kompilacji 23000+. Insiderzy, którzy mieli zainstalowane kompilacje 25000+, są automatycznie przenoszeni do Canary Channel. Migracja nadal odbywa się w tle i po jej ukończeniu otrzymacie nowsze kompilacje.

Windows 11: nowości w buildzie 25314 w Canary Channel

Klawisze dostępu w Eksploratorze plików

Microsoft dodaje klawisze dostępu do menu kontekstowego XAML w Eksploratorze plików. Klawisz dostępu to pojedynczy skrót klawiaturowy, który pozwala szybko wykonać polecenie w menu kontekstowym. Każdy z nich odpowiada jednej literze w wyświetlanej nazwie. Aby je zobaczyć, kliknij Eksplorator plików i naciśnij klawisz menu na klawiaturze (ten pomiędzy prawym klawiszem Windows a prawym Ctrl).

Klawisze dostępu w Eksploratorze plików

Rekomendacje plików w Widoku głównym Eksploratora plików

Rekomendacje plików nadciągają do Widoku głównego (katalogu domowego) w Eksploratorze plików. Są to najbardziej adekwatne pliki dostępne pod ręką. Funkcja jest dostępna dla użytkowników zalogowanych w Windows 11 za pomocą konta Azure Active Directory (AAD). Rekomendowane są pliki w chmurze powiązane z tym kontem — zarówno posiadane przez użytkownika, jak i jemu udostępnione.

Rekomendacje plików w Widoku głównym Eksploratora plików

Ochrona LSA podczas aktualizacji

Local Security Authority (LSA) pomaga chronić przed kradzieżą tajemnic i poświadczeń używanych do logowania, zapobiegając uruchomieniu nieautoryzowanego kodu w procesie LSA oraz zrzucaniu pamięci procesu. Począwszy od aktualizacji, przez pewien czas przeprowadzany jest audyt w celu wykrycia niezgodności z ochroną LSA. Jeśli nie wykryje żadnych niezgodności, automatycznie włączy się ochrona LSA. Stan włączenia ochrony LSA można sprawdzić i zmienić w aplikacji Zabezpieczenia Windows na stronie Zabezpieczenia urządzenia > Izolacja rdzenia.

Ochrona LSA podczas aktualizacji

Wsparcie dla Outlook w Narratorze

Narrator będzie teraz pobierał aktualizacje obsługi programu Outlook po jego uruchomieniu. Nie dodano żadnych dodatkowych funkcji do obsługi Outlooka, ale ta zmiana pozwoli na wprowadzanie aktualizacji Outlooka za pośrednictwem Microsoft Store. Po zakończeniu pobierania otrzymasz powiadomienie informujące, że aktualizacja została pobrana. Wraz z tą zmianą obsługa Outlooka w Narratorze jest ograniczona tylko do języka angielskiego (Stany Zjednoczone). Inne języki będą obsługiwane w przyszłych wydaniach.

Remote Mailslot Protocol domyślnie wyłączony

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Windows 11, począwszy od tego builda, Remote Mailslot Protocol jest domyślnie wyłączony. Jest on prostym, zawodnym, niezabezpieczonym i jednokierunkowym protokołem komunikacji między procesami między klient-serwer. Został wprowadzony w Windows NT 3.1 i zostanie wycofany z przyszłej wersji Windows. Jeśli aplikacja próbuje otworzyć sesję Remote Mailslot za pośrednictwem protokołu SMB, może zostać wyświetlony co najmniej jeden z następujących błędów:

  • 3025 ERROR_REMOTE_MAILSLOTS_DEPRECATED
  • The requested operation failed. Remote mailslots have been deprecated.

Jeśli aplikacja nadal korzysta z Remote Mailslot, skontaktuj się ze swoim dostawcą w sprawie aktualizacji oprogramowania. Przestarzały Remote Mailslot nie jest bezpieczny i pod żadnym warunkiem nie powinien być używany. Można go jednak tymczasowo włączyć w konsoli PowerShell za pomocą polecenia: PS C:\> Set-SmbClientConfiguration -EnableMailslots $true.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia