Windows 11 23H2 z poprawkami w Beta Channel (build 22631.2115)

Windows 11 23H2 z poprawkami w Beta Channel (build 22631.2115)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/27/2023, 2:30 PM

Liczba odsłon: 1391

Windows 11 23H2 (Insider Preview) otrzymał w tym tygodniu aktualizację w Beta Channel. Jak zwykle dostarczane są dwa buildy: 22631.2115 z udostępnionymi nowymi funkcjami i 22621.2115 z nowymi funkcjami domyślnie wyłączonymi. Tym razem zawartość stanowią prawie same poprawki błędów i trochę ulepszeń. Pełna lista zmian poniżej.

Windows 11 23H2: nowości w aktualizacji KB5026440
(OS Build 22631.2115) w Beta Channel

Narrator

 • Użytkownicy korzystający ze znaków w tradycyjnym chińskim mogą teraz robić to z większą pewnością, używając Narratora i okna kandydatów IME w Windows 11. Jest tak dzięki utworzeniu słownika tradycyjnego chińskiego w celu bardziej szczegółowego odczytu. Narrator korzysta teraz ze słownika, aby ujednoznacznić każde słowo. Szczegółowe czytanie Narratora jest obsługiwane tylko dla tajwańskiego pakietu językowego. Pakiet językowy Hong-Kong nie jest obsługiwany przez Narratora.

Windows 11 23H2: poprawki błędów w aktualizacji KB5026440
(OS Build 22621.2115 i 22631.2115) w Beta Channel

 • Ta aktualizacja obejmuje Handwriting Software Input Panel (SIP), Handwriting Engine oraz Handwriting Embedded Inking Control, które obsługują teraz poziom zgodności GB18030-2022 2. Z tego powodu spełniają wymagania poziomu 3.
 • Rozwiązano problem z kontrolkami edycji tekstu w XAML. Nie można było ponownie edytować formantów po tym, jak stały się one tylko do odczytu. Problem dotyczy edytora IME dla języka japońskiego, chińskiego i koreańskiego.
 • Ta aktualizacja obejmuje Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist — DriverSiPolicy.p7b. Dodaje ona sterowniki, które są narażone na ataki typu Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).
 • Rozwiązano problem z niektórymi procesorami (CPU). Istniały niespójne raporty dotyczące pamięci podręcznej L2.
 • Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami WWAN. Po każdym restarcie pojawiało się okno dialogowe proszące o przełączenie na eSIM, nawet gdy wcześniej wybrano "Nie".
 • Rozwiązano problem ze sterownikami drukarek trybu użytkownika, które nieoczekiwanie rozładowywały się, podczas drukowania z wielu kolejek wydruku do tego samego sterownika drukarki.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami połączonymi hybrydowo. Nie można było się do nich zalogować, jeśli nie były połączone z Internetem. Działo się tak przy używaniu kodu PIN w Windows Hello dla firm lub poświadczeń biometrycznych.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Kopiowane były niepodpisane zasady WDAC do partycji dysku Extensible Firmware Interface (EFI), która jest zarezerwowana dla podpisanych zasad.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Opcja "Disabled: Script Enforcement" mogła tworzyć zdarzenia audytu, których nie potrzebujesz.
 • Rozwiązano problem z zadaniem drukowania. Niespodziewane przełączenie trybu Internet Printing Protocol (IPP) mogło spowodować zaprzestanie drukowania. Występowało to w przypadku istnienia sterownika niezależnego dostawcy sprzętu (IHV).
 • Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami wyświetlającymi i audio. Brakowało ich po wznowieniu działania systemu ze stanu uśpienia.
 • Ta aktualizacja ulepsza podpowiedzi dla niektórych liter z rodziny czcionek Verdana Pro.
 • Rozwiązano problem z usługą MPSSV. Dochodziło do wielokrotnego ponownego uruchamiania systemu. Kod błędu zatrzymania to 0xEF.
 • Ustawienia jasności są teraz bardziej dokładne.
 • Ta aktualizacja obejmuje profile Windows Autopilot. Proces pobierania zasad Windows Autopilot jest bardziej odporny. Pomaga to, gdy połączenie sieciowe może nie zostać w pełni zainicjowane. Ta aktualizacja zwiększa liczbę ponownych prób podczas próby pobrania profilu Windows Autopilot.
 • Rozwiązano problem z operacjami I/O (We/Wy) poprzez Server Message Block (SMB). Mogły kończyć się niepowodzeniem podczas używania algorytmu kompresji LZ77 + Huffman.
 • Narrator ogłasza teraz etykietę "Zmień klucz produktu".
 • Ta aktualizacja zwiększa niezawodność połączenia między klientem a serwerem WNS w usłudze Windows Push Notification Services (WNS).
 • Rozwiązano problem z repozytorium Windows Management Instrumentation (WMI). Występował błąd instalacji, gdy urządzenie nie wyłączało się prawidłowo.
 • Rozwiązano problem z Windows Notification Platform, która nie wysyłała powiadomień z aplikacji.
 • Rozwiązano problem z profilem Microsoft Defender Firewall. Nie udawało się automatycznie przełączyć z sieci LAN, która jest zaufana, do sieci publicznej.
 • Rozwiązano problem z Widżetami, które odpinały się niespodziewanie z paska zadań.
 • Rozwiązano problem z sieciami VPN. Mogły występować nadmierne żądania Address Resolution Protocol (ARP) bramy sieciowej.
 • Ta aktualizacja usuwa zakleszczenie w Internet Protocol Security (IPsec). Kiedy konfigurowano serwery z regułami IPsec, przestawały one odpowiadać. Ten problem dotyczy serwerów wirtualnych i fizycznych.
 • Rozwiązano problem z Event Forwarding Subscriptions. Gdy dodano Event Channel do subskrypcji, przekazywał on zdarzenia, których nie potrzebujesz.
 • Zaktualizowano profile Country and Operator Settings Asset (COSA).
 • Rozwiązano problem ze sterownikiem systemu plików fastfat, który przestawał odpowiadać.

Znane problemy

Ogólne

 • Explorer.exe może wysypywać się na ekranie logowania (wyskakuje komunikat o błędzie) podczas próby przejścia do trybu awaryjnego.

Eksplorator plików

 • Eksplorator plików może wysypywać się podczas przechodzenia do Widoku głównego. Jeśli napotkasz ten problem, może być konieczne użycie okna dialogowego Wyszukaj lub Uruchom w celu otwarcia Eksploratora bezpośrednio w określonym folderze (np. na dysku C:).
 • W niektórych przypadkach tło menu kontekstowego w Eksploratorze plików może być przezroczyste.
 • W niektórych przypadkach ikony na pulpicie mogą być puste. Użycie opcji odświeżania w menu kontekstowym pulpitu powinno rozwiązać problem.

Pasek zadań

 • Ikona bezpiecznego usuwania sprzętu może nie pojawiać się w zasobniku systemowym w oczekiwanym czasie.
 • Chociaż ustawienie "Nigdy nie łącz ikon paska zadań" pojawia się w tej kompilacji w obszarze Ustawienia > Personalizacja > Pasek zadań > Zachowania paska zadań, obecnie nie umożliwia korzystania z tego doświadczenia. Zostanie to naprawione w przyszłym buildzie w Beta Channel.

Wprowadzanie

 • Pisanie w japońskim i chińskim edytorze IME nie działa poprawnie.

Narrator

 • Niektóre ciągi znaków NIE są zlokalizowane w wybranym języku. Zostanie to naprawione w przyszłym buildzie.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/07/26/announcing-windows-11-insider-preview-build-22621-2115-and-22631-2115/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia