Windows 11 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22621.1192)

Windows 11 22H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22621.1192)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/17/2023, 9:37 PM

Liczba odsłon: 1981

Windows 11 2022 Update (wersja 22H2) zaliczył opcjonalną aktualizację z poprawkami niezwiązanymi z bezpieczeństwem w kanale Release Preview. KB5022360 rozwiązuje problemy m.in. z wyszukiwaniem, aplikacjami COM+, aplikacjami korzystającymi z WebView2, narzędziem AutoPilot, uśpieniem komputera, Pulpitem zdalnym i nie tylko.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5022360 (OS Build 22621.1192) w Relase Preview Channel

 • Zaktualizowano doświadczenie aktualizacji zapoznawczych .NET Framework. Po zainstalowaniu tej aktualizacji wszystkie przyszłe uaktualnienia .NET Framework w wersji preview (opcjonalne) będą wyświetlane na stronie Ustawienia > Windows Update > Opcje zaawansowane > Aktualizacje opcjonalne. Na tej stronie można określić, które opcjonalne aktualizacje mają zostać zainstalowane.
 • Rozwiązano problem z searchindexer.exe, który losowo uniemożliwiał zalogowanie się lub wylogowanie.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wyszukiwanie pliku w oparciu o jego zawartość.
 • Rozwiązano problem z zakleszczeniem wątków, który wpływał na aplikacje COM+.
 • Rozwiązano problem z conhost.exe, który przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem, który mógł mieć wpływ na listę wyszukiwania sufiksów Domain Name System (DNS). Podczas konfigurowania mogło brakować domeny nadrzędnej.
 • Rozwiązano problem, gdy aktywny był edytor Input Method Editor (IME). Aplikacje mogły przestać odpowiadać, gdy jednocześnie korzystano z myszy i klawiatury.
 • Rozwiązano problem wpływający naFindWindow() lub FindWindowEx(), związany z obsługą okien.
 • Rozwiązano problem występujący podczas konwersji lub ponownej konwersji japońskiego Kanji przy użyciu aplikacji wielobajtowego zestawu znaków (MBCS). Kursor mógł przesunąć się w niewłaściwe miejsce podczas pisania.
 • Rozwiązano problem, który mógł mieć wpływ na aplikacje korzystające z Microsoft Edge WebView2 do wyświetlania zawartości, wliczając w to Microsoft Office i aplikację Widżety. Zawartość mogła być pusta lub wyszarzona.
 • Rozwiązano problem wpływający na niektóre systemy z Trusted Platform Module (TPM), który uniemożliwiał użycie AutoPilota do skonfigurowania tych systemów.
 • Rozwiązano problem z otwieraniem plików obrazów znalezionych za pomocą wyszukiwania na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem wpływający na mstsc.exe, który przestawał odpowiadać podczas łączenia się z RemoteApp i Desktop Connection.
 • Rozwiązano problem wpływający na zasady grupy dotyczące rozszerzonych powiadomień toast.
 • Rozwiązano problem z kontrolerami domeny Windows Server 2022 (DC). Przestawały one odpowiadać, gdy obsługiwały żądania LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
 • Rozwiązano problem z tagiem MSba Resilient File System (ReFS), który powodował wyciek z puli niestronicowanej.
 • Rozwiązano problem z ReFS, który powodował wysokie użycie puli niestronicowanej, co prowadziło do wyczerpania pamięci systemowej.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami podlegającymi Microsoft Exploit Protection Export Address Filtering (EAF). Niektóre aplikacje przestawały odpowiadać lub nie otwierały się — w tym Microsoft Office i Adobe Reader.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwiać uśpienie komputera, gdy kontroler gier był podłączony.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia