Windows 11 22H2 z poprawkami w Beta Channel (build 22631.1825)

Windows 11 22H2 z poprawkami w Beta Channel (build 22631.1825)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 5/30/2023, 3:20 PM

Liczba odsłon: 352

Pod koniec zeszłego tygodnia Microsoft wypuścił aktualizację Windows 11 Insider Preview w Beta Channel. Jak zwykle rozdzielona jest ona na dwa buildy: 22621.1825 bez nowych funkcji i 22631.1825 z włączonymi nowymi funkcjami. Insiderzy korzystający do tej pory z wersji opartych na buildzie 22624 zostaną automatycznie przeniesieni do builda 22631 poprzez pakiet włączający.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5026440
(OS Build 22621.1825 i 22631.1825) w Beta Channel

 • Ta aktualizacja zapewnia pełną pojemność magazynu wszystkich Twoich subskrypcji OneDrive. Wyświetla także całą pojemność na stronie Konta w Ustawieniach.
 • Rozwiązano problem z dot sourcingiem. Nie działał on na pliki zawierające definicję klasy w Windows PowerShell.
 • Rozwiązano problem dotyczące exe, które przestawały działać po wylogowaniu na maszynach zupgrade'owanych do Windows 11 Azure Virtual Desktop (AVD) po zalogowaniu na nie.
 • Rozwiązano problem z Server Message Block. Nie można było uzyskać dostępu do udostępnionego folderu SMB. Błędy to: „Za mało zasobów pamięci” lub „Niewystarczające zasoby systemowe”.
 • Ta aktualizacja usuwa wyciek pamięci, który występował zawsze podczas drukowania sformatowanego tekstu.
 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem audio na urządzeniach z niektórymi procesorami.
 • Rozwiązano problem z Local Security Authority Subsystem Service (LSASS), która przestawała działać, gdy używano Azure Virtual Desktop (AVD).
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową, która czasem nie wyświetlała właściwego układu.
 • Rozwiązano problem z instalowaniem niektórych wielofunkcyjnych drukarkek etykiet.
 • Rozwiązano problem z błędem zatrzymania przy użyciu NTFS, aby uzyskać do niego dostęp. Ten problem występował po anulowanej operacji ustawiania FSCTL, która zmienia znacznik ponownej analizy.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który teraz poprawnie czyta słowa, takie jak „błędna pisownia”, „zmiana usunięcia” i „komentarz”.
 • Rozwiązano problem występujący podczas renderowania mapy bitowej (bitmapy) z półtonami. Komputer przestawał działać.
 • Rozwiązano problem dotyczący urządzeń z wieloma oddzielnymi GPU. Nie można było wybrać wysokowydajnych GPU ze strony domyślnych ustawień graficznych.
 • Ta aktualizacja zmienia zakresy międzynarodowej tożsamości abonenta sieci komórkowej (IMSI) dla niektórych operatorów telefonii komórkowej.
 • Rozwiązano problem z Podglądem zdarzeń. Wpływał on na renderowanie przekazanego dziennika zdarzeń.
 • Rozwiązano problem z chińskim i japońskim IME. Wyszukiwanie w panelu Emoji mogło kończyć się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem dotyczący chińskiego i japońskiego panelu pisma odręcznego. Nie pokazywał on kandydatów lub przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający działanie urządzenia po wznowieniu z trybu Modern Standby. Błąd to 0x13A KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION.
 • Rozwiązano problem dotyczący Zapory Windows. Firewall przerywał wszystkie połączenia z adresem IP portalu przechwytującego. Działo się tak, gdy wybrano opcję Captive Portal Addresses.
 • Rozwiązano problem dotyczący urządzeń połączonych z Azure Active Directory (Azure AD). Zapora Windows nie mogła zastosować dla nich prawidłowej domeny i profilu.
 • Rozwiązano problem z poleceniem runas, które przestawało działać. Urządzenie zachowywało się tak, jakby użytkownik nie był zalogowany na konto.
 • Ta aktualizacja zmienia numer telefonu pomocy technicznej Microsoft India dla aktywacji Windows.
 • Rozwiązano problem dotyczący aplikacji, które wykonują określone działania w callbacku. Aplikacje mogły przestać działać. Działania te obejmują zamknięcie okna (WM_CLOSE).
 • Rozwiązano problem z korzystaniem z Podglądu zdarzeń. Ograniczał on liczbę źródeł zdarzeń, do których mogą uzyskiwać dostęp użytkownicy niebędący administratorami.
 • Rozwiązano problem dotyczący klastra Storage Spaces Direct (S2D). Mógł on nie przechodzić w tryb online. Działo się tak po okresowym przerzucaniu hasła. Kod błędu to 1326.
 • Rozwiązano problem z dostępem do ustawień kart dla stron w trybie IE.
 • Rozwiązano problem z wysyłaniem nieoczekiwanych powiadomień o wygaśnięciu hasła. Działo się tak po skonfigurowaniu konta, aby używało ustawień „Karta inteligentna jest wymagana do logowania interaktywnego” i „Włącz przewijanie wygasających kluczy tajnych NTLM”.
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową, która pokazywała nieprawidłowy układ dla języka francuskiego (Kanada).

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/05/25/announcing-windows-11-insider-preview-build-22621-1825-and-22631-1825/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia