Windows 11 22H2 z poprawkami w Beta Channel (KB5016701)

Windows 11 22H2 z poprawkami w Beta Channel (KB5016701)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/25/2022, 11:49 AM

Liczba odsłon: 2050

Windows 11 Insider Preview otrzymał aktualizację KB5016701 w kanale Beta. W zależności od wyboru użytkownika zmienia ona numer kompilacji na 22622.586 (z włączonymi nowymi funkcjami) lub 22621.586 (bez nowych funkcji). Aktualizacja zawiera same poprawki i ulepszenia, niektóre dla jednej, a pozostałe dla obu wersji.

Poprawki w kompilacji 22622.586 w Beta Channel

Ogólne

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się DWM, co prowadziło do czarnych błysków lub utkwienia zawartości na ekranie.
 • Rozwiązano problem z niepowodzeniem uruchamiania SQL Server Management Studio.

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z przeciąganiem za pomocą myszy lub dotyku lewej połowy paska tytułu.
 • Zaznaczenie wielu folderów i wybranie z menu kontekstowego otwarcie ich w nowej karcie działa teraz prawidłowo, zamiast otwierać w karcie jedynie pierwszy folder, a pozostałe w nowych oknach.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym zduplikowaniem w panelu nawigacji Eksploratora plików lub wyświetlaniem na pulpicie folderów, takich jak Widok główny, Dokumenty, Obrazy i inne.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe po zamknięciu nowo otwartego okna Eksploratora plików.
 • Tło pola wyszukiwania Eksploratora plików nie powinno już wyświetlać się w kolorze odwrotnym do bieżącego motywu.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który wydaje się otwierać i zamykać przed ostatecznym zakończeniem rysowania po uruchomieniu z niektórych lokalizacji.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, gdy Eksplorator plików był zamknięty.
 • Strzałka w górę nie powinna już być źle wyrównana w Eksploratorze plików.
 • Usunięto pasek narzędzi, który niektórzy ludzie nieoczekiwanie widzieli (z opcją Widok, Edycja itp.) po wprowadzeniu kart w Eksploratorze plików. W ramach tego usunięto również opcję "Zawsze pokazuj menu" w Opcjach folderów, która nic nie zrobiła.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, które mogło się zdarzyć, gdy uruchamianie Eksploratora plików zostało przerwane, np. podczas próby uzyskania dostępu do udziału sieciowego z okna dialogowego "Uruchom" po wyświetleniu monitu o poświadczenia, a następnie kliknięciu przycisku "Anuluj" zamiast ich wprowadzania.
 • Rozwiązano problem z niedziałającym klawiszem "Delete" na plikach w Eksploratorze.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwiać odpięcie folderów Pulpit, Obrazy lub Dokumenty od Szybkiego dostępu.
 • Rozwiązano problem podczas przeciągania i upuszczania, by przypiąć plik do panelu nawigacji — linia wskazująca, gdzie plik zostanie wstawiony, nie miała wystarczająco kontrastu w trybie ciemnym.
 • Rozwiązano problem z widocznością przycisków minimalizowania, maksymalizowania i zamykania w Eksploratorze plików przy korzystaniu z motywu wysokiego kontrastu.

Pasek zadań

 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym pojawianiem się wysuwanego menu przepełnienia paska zadań po przeciwnej stronie ekranu.
 • Rozwiązano problem polegający z wysuwanym menu przepełnienia paska zadań, które mogło pojawiać się oddalone od paska zadań, jeśli zostało otwarte po zmianie skalowania wyświetlania.
 • Rozwiązano problem występujący po kliknięciu prawym przyciskiem myszy aplikacji na pasku zadań i wybraniu opcji "Zamknij wszystkie okna". Aplikacja nie trafiała wówczas na pierwszy plan, jeśli wymagała uwagi przed zamknięciem (np. jeśli nie zapisano zmian w aplikacji Notatnik).
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe przy próbie zmiany kolejności ikon aplikacji na pasku zadań, gdy przepełnienie paska zadań było otwarte.
 • Rozwiązano problem w konfiguracjach z co najmniej dwoma monitorami. Jeśli monitory miały różne DPI, przepełnienie paska zadań mogło pojawić się, zanim było potrzebne, lub nałożyć się na datę i godzinę na dodatkowym monitorze.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Ustawień podczas odinstalowywania niektórych aplikacji.
 • Rozwiązano problem z przyciskami do zmiany bieżącego widoku w "Ustawienia > Aplikacje > Zainstalowane aplikacje", które mogły nieoczekiwanie wyświetlać strzałki nałożone na górę.

Sugerowane działania

 • Rozwiązano problem występujący po włączeniu sugerowanych działań, jeśli skopiowano wiele elementów z rzędu do historii schowka. Niektóre z nich mogły nie być wyświetlane po naciśnięciu WIN + V.
 • Preferowany stan dla ustawienia "Sugerowane działania" w obszarze "System > Schowek" powinien zostać zachowany od tej kompilacji.

Poprawki w kompilacjach 22622.586 i 22621.586 w Beta Channel

 • Rozwiązano problem z niektórymi urządzeniami Lenovo, które nie otrzymywały aktualizacji zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązano problem z poświadczeniami domeny, które nie działały u niektórych Insiderów w poprzednim buildzie Beta Channel.
 • Rozwiązano problem z opcją "Synchronizuj na swoich urządzeniach" w "Ustawieniach > System > Schowek", która nie pozostawała włączona.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający lub opóźniający otwieranie Microsoft Defender Application Guard (MDAG).
 • Rozwiązano problem z adresami URL generowanymi przez JavaScript. Nie działały one zgodnie z oczekiwaniami po dodaniu ich do menu "Ulubione" w trybie IE.
 • Rozwiązano problem, który wymuszał ponowne załadowanie kart trybu IE w sesji.
 • Rozwiązano problem z poleceniem "Otwórz" w trybie IE.
 • Rozwiązano problem z otwieraniem okna przeglądarki w trybie IE w celu wyświetlenia pliku PDF. Później przeglądanie innej witryny w trybie IE w tym samym oknie kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z ominięciem reguł MSHTML i ActiveX dla Windows Defender Application Control (WDAC).
 • Rozwiązano problem z menedżerem konta SharedPC. Problem uniemożliwiał usunięcie wielu kont podczas czyszczenia.
 • Rozwiązano problem ze statycznym adresem IP sieci. Problem powoduje niespójność konfiguracji statycznego adresu IP. Z tego powodu NetworkAdapterConfiguration() sporadycznie kończy się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z funkcją FindNextFileNameW(), która mogła spowodować wyciek pamięci.

Znane problemy

Ogólne

 • U niektórych Insiderów przestał działać dźwięk po aktualizacji do builda 22622.440.
 • Niewielki odsetek Insiderów doświadcza powtarzającego się wysypywania explorer.exe po próbie dostępu do niektórych folderów. Dotyczy to testerów z zainstalowanym Xbox Dev Kit.
 • Panel sterowania nie uruchamia się z menu Start, wyszukiwania lub z przypiętego skrótu na pasku zadań. Można go włączyć za pomocą polecenia Uruchom, wpisując "Panel sterowania".

Eksplorator plików

 • Pasek zadań może się nie wyświetlać, jeśli Eksplorator plików jest zmaksymalizowany, a pasek ustawiony jest na autoukrywanie.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia