Windows 11 21H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22000.1041)

Windows 11 21H2 z poprawkami w Release Preview Channel (build 22000.1041)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/16/2022, 2:40 PM

Liczba odsłon: 2688

Windows 11 (wydanie oryginalne) otrzymał aktualizację w kanale Release Preview. Zawartość jest typowa dla aktualizacji opcjonalnych z drugiej połowy miesiąca i obejmuje głównie poprawki niezwiązane z bezpieczeństwem, ale też dwie nowe funkcje związane z logowaniem bezhasłowym i widżetami. Listę wszystkich zmian możecie sprawdzić poniżej.

Windows 11 21H2: zmiany w aktualizacji KB5017383 (OS Build 22000.1041) w Relase Preview Channel

 • Wprowadzono przekierowywanie WebAuthn. Pozwala to uwierzytelniać się bez hasła w aplikacjach i na witrynach, korzystając z Pulpitu zdalnego. Można użyć Windows Hello lub urządzeń bezpieczeństwa, takich jak klucze Fast Identity Online 2.0 (FIDO2).
 • Dodano bardziej dynamiczną zawartość widżetów na pasku zadań z plakietkami powiadomień. Kiedy otworzymy tablicę widżetów, na górze pojawi się banner. Dostarczy on więcej informacji o tym, co wywołało plakietkę powiadomienia.
 • Rozwiązano problem z wymaganiem ponownego zainstalowania aplikacji, jeśli Microsoft Store jej nie podpisał. Problem występuje po uaktualnieniu do nowszego systemu operacyjnego.
 • Rozwiązano problem z aktualizacją kodeków z Microsoft Store.
 • Rozwiązano problem z rejestracją autonaprawy w związku z brakiem klucza rejestracyjnego.
 • Rozwiązano problem z usługą Network Policy Server Management (NPSM), który powodował duże opóźnienia po wylogowaniu.
 • Rozwiązano problem z usługą Windows Search. Podczas korzystania z usługi postęp indeksowania był powolny.
 • Rozwiązano problem z poświadczeniami w pamięci podręcznej dla kluczy bezpieczeństwa i uwierzytelniania FIDO2. Na urządzeniach połączonych z domeną hybrydową system usuwał te poświadczenia z pamięci podręcznej.
 • Rozwiązano problem ze statycznym adresem IP sieci. Problem powodował niespójność konfiguracji statycznego adresu IP. Z tego powodu NetworkAdapterConfiguration() sporadycznie kończył się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem występujący po zmianie trybu wyświetlania, gdy używany był więcej niż jeden wyświetlacz.
 • Rozwiązano problem z renderowaniem w Desktop Window Manager (DWM). Ten problem mógł spowodować, że urządzenie przestanie odpowiadać w ustawieniach maszyny wirtualnej, gdy używane są niektóre sterowniki graficzne.
 • Rozwiązano problem ze sterownikami graficznymi korzystającymi z d3d9on12.dll.
 • Rozwiązano problem z URL-ami generowanymi przez JavaScript: URLs. Te adresy nie działały zgodnie z oczekiwaniami po dodaniu ich do menu "Ulubione" w trybie IE.
 • Rozwiązano problem, który wymuszał ponowne załadowanie kart trybu IE w sesji.
 • Rozwiązano problem z pomyślnym otwieraniem okna przeglądarki w trybie IE w celu wyświetlenia pliku PDF. Później przeglądanie innej witryny w trybie IE w tym samym oknie kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z window.open w trybie IE.
 • Dodano zasady grupy, które włączają i wyłączają pliki Microsoft HTML Application (MSHTA).
 • Rozwiązano problem z japońskim IME. Ponowna konwersja tekstu kończyła się niepowodzeniem przy korzystaniu z pulpitów wirtualnych innych dostawców.
 • Rozwiązano problem z przepełnieniem kolejki wprowadzania. Mogło to spowodować, że aplikacja przestawała odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem czarnego ekranu przy użyciu pióra do włączenia trybu HDR.
 • Rozwiązano problem z usługą klienta App-V, w której dochodziło do wycieku pamięci podczas usuwania węzłów rejestru App-V.
 • Rozwiązano problem, który mógł zmienić domyślną drukarkę, jeśli jest drukarką sieciową.
 • Rozwiązano problem z zasadami WDAC. Po włączeniu SecureLaunch na urządzeniu zasady WDAC nie aplikowały się.
 • Rozwiązano problem z regułami ścieżki Windows Defender Application Control (WDAC). Ten problem uniemożliwiał uruchamianie skryptów msi i programu PowerShell.
 • Rozwiązano problem powodujący omijanie reguł MSHTML i ActiveX dla WDAC.
 • Rozwiązano problem z WDAC rejestrującym zdarzenia 3091 i 3092 w trybie inspekcji.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Uniemożliwiał on WDAC rejestrowanie błędów .NET Dynamic Code.
 • Rozwiązano problem z ładowaniem zasad WDAC. System rejestrował to jako błąd, a powinien jako ostrzeżenie.
 • Rozwiązano problem z rejestrowaniem integralności kodu jako błędy zamiast ostrzeżeń. Z tego powodu uruchamiana była automatyczna naprawa.
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową, która zamykała się natychmiast po dotknięciu, aby przełączyć aplikacje.
 • Rozwiązano problem z LogonUI.exe, który przestawał działać. Z tego powodu nie można było zamknąć ekranu blokady, aby wyświetlić ekran logowania.
 • Rozwiązano problem z funkcją FindNextFileNameW(), która mogła spowodować wyciek pamięci.
 • Rozwiązano problem z robocopy, który nie mógł ustawić pliku na właściwy czas modyfikacji podczas korzystania z /IS.
 • Rozwiązano problem z błędem zatrzymania w cldflt.sys, gdy był używany z Microsoft OneDrive.
 • Rozwiązano problem z LanmanWorkstation. Po zamontowaniu dysku sieciowego w usłudze występował wyciek pamięci.
 • Rozwiązano problem z Get-SmbServerNetworkInterface, który pobierał tylko część dostępnych interfejsów sieciowych.
 • Rozwiązano problem z Get-SmbServerConfiguration, który mógł być uruchamiany tylko przez administratora.
 • Rozwiązano problem z roamingiem profili użytkowników. Po zalogowaniu się lub wylogowaniu niektóre ustawienia nie były przywracane.
 • Rozwiązano problem z przeglądarkami XML Paper Specification (XPS). Mogło nie być możliwe otwieranie plików XPS w niektórych językach innych niż angielski (w tym niektóre zestawy kodowania znaków japońskich i chińskich). Ten problem dotyczy plików XPS i Open XPS (OXPS).
 • Rozwiązano problem dotyczący zmiany czasu na letni w Chile. Mógł on mieć wpływ na godziny i daty spotkań, aplikacji, zadań, usług, transakcji i nie tylko.