Windows 11 21H2 oraz 22H2 z poprawkami w ramach Patch Tuesday

Windows 11 21H2 oraz 22H2 z poprawkami w ramach Patch Tuesday

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 10/11/2022, 9:30 PM

Liczba odsłon: 3520

Premierowa wersja Windows 11 (21H2) otrzymała aktualizację w ramach comiesięcznego Patch Tuesday. Zawartość jest typowa dla aktualizacji zbiorczych i po jej zainstalowaniu kompilacja systemu Windows 11 21H2 podnoszona jest do wersji 22000.1098, a Windows 11 22H2 do wersji 22621.674. Listę wszystkich zmian możecie sprawdzić poniżej.

Windows 11 22H2: zmiany w 22621.674

 • Rozwiązano problemy powodujące niepowodzenie aktualizacji sklepu Microsoft Store.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na czcionkę trzech chińskich znaków. Gdy sformatujesz te znaki jako pogrubione, rozmiar szerokości jest nieprawidłowy.
 • Rozwiązano problem, który wymusza ponowne ładowanie kart trybu IE w sesji podczas korzystania z przeglądarki Microsoft Edge.
 • Rozwiązano problem polegający na pomyślnym otwieraniu okna przeglądarki Microsoft Edge w trybie IE w celu wyświetlenia pliku PDF. Później przeglądanie innej witryny w trybie IE w tym samym oknie kończy się niepowodzeniem.
 • Dodano bardziej dynamiczną zawartość widżetów do paska zadań dzięki oznaczeniom powiadomień. Jeśli otworzysz tablicę widżetów, gdy na pasku zadań wyświetlana jest odznaka, u góry tablicy pojawi się baner. Zawiera więcej informacji o tym, co spowodowało wyzwolenie powiadomienia.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na połączenia Dual SIM. Jeśli wybierzesz brak karty SIM w telefonie i zainicjujesz połączenie w urządzeniu, funkcja Dual SIM nie będzie działać.
 • Rozwiązano problem dotyczący niektórych aplikacji, które nie zostały podpisane przez Microsoft Store. Musisz je ponownie zainstalować po uaktualnieniu systemu operacyjnego.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający zalogowanie się do różnych aplikacji Microsoft Office 365. Ma to wpływ na Outlooka, Worda, Teams itd.
 • Rozwiązano problem dotyczący usługi Windows Search.
 • Rozwiązano problem dotyczący niektórych procesorów. Ten problem występuje po włączeniu ochrony funkcji Hyper-V i bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA).
 • Rozwiązano problem, który wpływa na statyczny adres IP sieci. Problem powoduje niespójność konfiguracji statycznego adresu IP. Z tego powodu NetworkAdapterConfiguration() sporadycznie kończy się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na Menedżera zadań. Przestaje działać, gdy przełączasz się między trybem jasnym i ciemnym lub zmieniasz kolor akcentu.
 • Rozwiązano problem dotyczący sterowników graficznych korzystających z pliku d3d9on12.dll.
 • Zmniejszono zużycie energii przez protokół dynamicznej konfiguracji hosta na niektórych urządzeniach znajdujących się w trybie uśpienia.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na adresy URL generowane przez JavaScript. Te adresy URL nie działały zgodnie z oczekiwaniami po dodaniu ich do menu Ulubione w trybie IE podczas korzystania z przeglądarki Microsoft Edge.
 • Rozwiązano problem, który wymusza ponowne ładowanie kart trybu IE w sesji podczas korzystania z przeglądarki Microsoft Edge.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na window.open w trybie IE podczas korzystania z Microsoft Edge.
 • Rozwiązano problem, który może spowodować, że aplikacja przestanie odpowiadać. Może się to zdarzyć, gdy kolejka wejściowa zostanie przepełniona.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na przeglądarki XML Paper Specification (XPS). Może to uniemożliwić otwieranie plików XPS w niektórych językach innych niż angielski. Należą do nich niektóre kodowania znaków japońskich i chińskich. Ten problem dotyczy plików XPS i Open XPS (OXPS).
 • Rozwiązano problem, który tworzy zduplikowaną kolejkę wydruku. Z tego powodu oryginalna kolejka drukowania przestaje działać.
 • Rozwiązano problem, który może ominąć reguły MSHTML i ActiveX dla Windows Defender Application Control (WDAC).
 • Rozwiązano problem, który wpływa na interfejs użytkownika Miracast. Czasami zamyka się zbyt wcześnie, gdy przesyłasz na urządzenia korzystające z DeviceObjectType:Aep.
 • Rozwiązano problem dotyczący menedżera konta SharedPC. Problem uniemożliwiał usunięcie wielu kont podczas czyszczenia.
 • Rozwiązano problem, który powoduje, że LogonUI.exe przestaje działać. Z tego powodu nie można było zamknąć ekranu blokady, aby wyświetlić ekran poświadczeń.
 • Rozwiązano problem dotyczący funkcji FindNextFileNameW().
 • Rozwiązano problem, który wpływa na robocopy. Robocopy nie mógł ustawić pliku na właściwy czas modyfikacji podczas korzystania z opcji /IS.
 • Rozwiązano problem dotyczący pliku cldflt.sys. Błąd zatrzymania występował, gdy był używany z Microsoft OneDrive.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na profile użytkowników mobilnych. Po zalogowaniu się lub wylogowaniu niektóre ustawienia nie zostawały przywrócone.
 • Rozwiązano problem, który wpływał na usługę LanmanWorkstation - wyciek pamięci podczas montowania dysku sieciowego.

Windows 11 21H2: zmiany w 22000.1098

 • Wprowadzono przekierowywanie WebAuthn. Pozwala to uwierzytelniać się bez hasła w aplikacjach i na witrynach, korzystając z Pulpitu zdalnego. Można użyć Windows Hello lub urządzeń bezpieczeństwa, takich jak klucze Fast Identity Online 2.0 (FIDO2).
 • Dodano bardziej dynamiczną zawartość widżetów na pasku zadań z plakietkami powiadomień. Kiedy otworzymy tablicę widżetów, na górze pojawi się banner. Dostarczy on więcej informacji o tym, co wywołało plakietkę powiadomienia.
 • Rozwiązano problem z wymaganiem ponownego zainstalowania aplikacji, jeśli Microsoft Store jej nie podpisał. Problem występuje po uaktualnieniu do nowszego systemu operacyjnego.
 • Rozwiązano problem z aktualizacją kodeków z Microsoft Store.
 • Rozwiązano problem z rejestracją autonaprawy w związku z brakiem klucza rejestracyjnego.
 • Rozwiązano problem z usługą Network Policy Server Management (NPSM), który powodował duże opóźnienia po wylogowaniu.
 • Rozwiązano problem z usługą Windows Search. Podczas korzystania z usługi postęp indeksowania był powolny.
 • Rozwiązano problem z poświadczeniami w pamięci podręcznej dla kluczy bezpieczeństwa i uwierzytelniania FIDO2. Na urządzeniach połączonych z domeną hybrydową system usuwał te poświadczenia z pamięci podręcznej.
 • Rozwiązano problem ze statycznym adresem IP sieci. Problem powodował niespójność konfiguracji statycznego adresu IP. Z tego powodu NetworkAdapterConfiguration() sporadycznie kończył się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem występujący po zmianie trybu wyświetlania, gdy używany był więcej niż jeden wyświetlacz.
 • Rozwiązano problem z renderowaniem w Desktop Window Manager (DWM). Ten problem mógł spowodować, że urządzenie przestanie odpowiadać w ustawieniach maszyny wirtualnej, gdy używane są niektóre sterowniki graficzne.
 • Rozwiązano problem ze sterownikami graficznymi korzystającymi z d3d9on12.dll.
 • Rozwiązano problem z URL-ami generowanymi przez JavaScript: URLs. Te adresy nie działały zgodnie z oczekiwaniami po dodaniu ich do menu "Ulubione" w trybie IE.
 • Rozwiązano problem, który wymuszał ponowne załadowanie kart trybu IE w sesji.
 • Rozwiązano problem z pomyślnym otwieraniem okna przeglądarki w trybie IE w celu wyświetlenia pliku PDF. Później przeglądanie innej witryny w trybie IE w tym samym oknie kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z window.open w trybie IE.
 • Dodano zasady grupy, które włączają i wyłączają pliki Microsoft HTML Application (MSHTA).
 • Rozwiązano problem z japońskim IME. Ponowna konwersja tekstu kończyła się niepowodzeniem przy korzystaniu z pulpitów wirtualnych innych dostawców.
 • Rozwiązano problem z przepełnieniem kolejki wprowadzania. Mogło to spowodować, że aplikacja przestawała odpowiadać.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem czarnego ekranu przy użyciu pióra do włączenia trybu HDR.
 • Rozwiązano problem z usługą klienta App-V, w której dochodziło do wycieku pamięci podczas usuwania węzłów rejestru App-V.
 • Rozwiązano problem, który mógł zmienić domyślną drukarkę, jeśli jest drukarką sieciową.
 • Rozwiązano problem z zasadami WDAC. Po włączeniu SecureLaunch na urządzeniu zasady WDAC nie aplikowały się.
 • Rozwiązano problem z regułami ścieżki Windows Defender Application Control (WDAC). Ten problem uniemożliwiał uruchamianie skryptów msi i programu PowerShell.
 • Rozwiązano problem powodujący omijanie reguł MSHTML i ActiveX dla WDAC.
 • Rozwiązano problem z WDAC rejestrującym zdarzenia 3091 i 3092 w trybie inspekcji.
 • Rozwiązano problem z Windows Defender Application Control (WDAC). Uniemożliwiał on WDAC rejestrowanie błędów .NET Dynamic Code.
 • Rozwiązano problem z ładowaniem zasad WDAC. System rejestrował to jako błąd, a powinien jako ostrzeżenie.
 • Rozwiązano problem z rejestrowaniem integralności kodu jako błędy zamiast ostrzeżeń. Z tego powodu uruchamiana była automatyczna naprawa.
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową, która zamykała się natychmiast po dotknięciu, aby przełączyć aplikacje.
 • Rozwiązano problem z LogonUI.exe, który przestawał działać. Z tego powodu nie można było zamknąć ekranu blokady, aby wyświetlić ekran logowania.
 • Rozwiązano problem z funkcją FindNextFileNameW(), która mogła spowodować wyciek pamięci.
 • Rozwiązano problem z robocopy, który nie mógł ustawić pliku na właściwy czas modyfikacji podczas korzystania z /IS.
 • Rozwiązano problem z błędem zatrzymania w cldflt.sys, gdy był używany z Microsoft OneDrive.
 • Rozwiązano problem z LanmanWorkstation. Po zamontowaniu dysku sieciowego w usłudze występował wyciek pamięci.
 • Rozwiązano problem z Get-SmbServerNetworkInterface, który pobierał tylko część dostępnych interfejsów sieciowych.
 • Rozwiązano problem z Get-SmbServerConfiguration, który mógł być uruchamiany tylko przez administratora.
 • Rozwiązano problem z roamingiem profili użytkowników. Po zalogowaniu się lub wylogowaniu niektóre ustawienia nie były przywracane.
 • Rozwiązano problem z przeglądarkami XML Paper Specification (XPS). Mogło nie być możliwe otwieranie plików XPS w niektórych językach innych niż angielski (w tym niektóre zestawy kodowania znaków japońskich i chińskich). Ten problem dotyczy plików XPS i Open XPS (OXPS).
 • Rozwiązano problem dotyczący zmiany czasu na letni w Chile. Mógł on mieć wpływ na godziny i daty spotkań, aplikacji, zadań, usług, transakcji i nie tylko.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia