Więcej zaokrągleń w Windows 11 22H2 (build 22623.1095 w Beta Channel)

Więcej zaokrągleń w Windows 11 22H2 (build 22623.1095 w Beta Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/9/2023, 12:00 PM

Liczba odsłon: 1569

W zeszłym tygodniu Windows 11 2022 Update (22H2) zaliczył aktualizację KB5022364 w Beta Channel. Jak zwykle są 2 buildy: 22623.1095 z dostępnymi nowymi funkcjami i 22621.1095 bez nowych funkcji. Wśród nowości zobaczymy m.in. kolejne miejsce, w którym wykorzystano typowy dla Windows 11 zaokrąglony styl.

Windows 11 22H2: zmiany w buildach 22623.1095 i 22621.1095

Menu Start

 • Design pola wyszukiwania w menu Start został zaktualizowany. Ma ono teraz bardziej zaokrąglone rogi, przez co jest lepiej dopasowane do swojego odpowiednika na pasku zadań.
 • Windows 11 - wyszukiwarka

Windows 11 22H2: zmiany w buildzie 22623.1095

Ogólne

 • Przeniesiono aplikację Szybka pomoc z Narzędzi Windows na listę wszystkich aplikacji w menu Start, aby była bardziej widoczna.

Windows 11 22H2: poprawki w buildzie 22623.1095

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • Rozwiązano kilka problemów, które mogły powodować przycięcie górnej połowy paska zadań.

Menu Start

 • Rozwiązano problem z oknem dialogowym odinstalowywania aplikacji, które mogło w niektórych przypadkach nie wyświetlać się poprawnie w menu Start, przez co przyciski były niedostępne.

Menedżer zadań

 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym dopasowaniem filtrowania według nazwy wydawcy na stronie Procesy.
 • Rozwiązano problem z niektórymi usługami, które nie były wyświetlane na stronie Usługi po zastosowaniu filtrowania.
 • Rozwiązano problem z nowymi procesami pojawiającymi się na przefiltrowanej liście, jeśli zostały uruchomione przy ustawionym filtrze.
 • Rozwiązaliśmy problem z niektórymi oknami dialogowymi, które nie wyświetlały się we właściwym motywie po zastosowaniu ze strony ustawień Menedżera zadań.
 • Rozwiązano problem powodujący jednokrotne mignięcie obszaru zawartości danych na stronie Procesy po zastosowaniu zmian motywu na stronie ustawień Menedżera zadań.
 • Strona aplikacji autostartu w Menedżerze zadań będzie teraz wyświetlać listę aplikacji zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwiązano problem z czarnym błyskiem podczas otwierania Menedżera zadań.
 • Jeśli nie ma pasujących wyników wyszukiwania, Menedżer zadań wyraźnie to powie.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Menedżera zadań podczas próby zakończenia niektórych procesów.
 • Można teraz ustawić fokus na polu wyszukiwania, naciskając CTRL + F.

Windows 11 22H2: poprawki w buildach 22623.1095 i 22621.1095

Wyszukiwarka na pasku zadań

 • Wprowadzono ulepszenia w niezawodności, aby naprawić wysypywanie się i poprawić wydajność animacji i przejść.
 • Rozwiązano problem z polem wyszukiwania na pasku zadań, które nie wyświetlało się poprawnie i pokazywało artefakty wizualne.
 • Rozwiązano problem z układem w językach wyświetlania pisanych od prawej do lewej, takich jak arabski.

Pozostałe

 • Zaktualizowano doświadczenie aktualizacji preview .NET Framework. Po zainstalowaniu tej aktualizacji wszystkie przyszłe uaktualnienia .NET Framework w wersji preview (opcjonalne) będą wyświetlane na stronie Ustawienia > Windows Update > Opcje zaawansowane > Aktualizacje opcjonalne. Na tej stronie można określić, które opcjonalne aktualizacje mają zostać zainstalowane.
 • Rozwiązano problem z kontrolerami domeny Windows Server 2022 (DC). Przestawały one odpowiadać, gdy obsługiwały żądania LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
 • Rozwiązano problem z aplikacjami, które mogły przestać odpowiadać, gdy jednocześnie korzystano z myszy i klawiatury podczas używania edytora IME.
 • Rozwiązano problem z conhost.exe, który przestawał odpowiadać.
 • Rozwiązano problem wpływający na szybkość kopiowania elementów z sieci na komputer lokalny. W przypadku niektórych użytkowników prędkość kopiowania była mniejsza, niż oczekiwano.
 • Rozwiązano problem wpływający na niektóre systemy z Trusted Platform Modules (TPM). Ten problem uniemożliwiał użycie AutoPilota do skonfigurowania tych systemów.
 • Rozwiązano problem z konfliktem zasobów między co najmniej dwoma wątkami (znany jako zakleszczenie). Ten impas wpływał na aplikacje COM+.
 • Rozwiązano problem dotyczący urządzeń podlegających Microsoft Exploit Protection Export Address Filtering (EAF). Niektóre aplikacje przestawały odpowiadać lub nie otwierały się (w tym Microsoft Office i Adobe Reader).
 • Rozwiązano problem wpływający na searchindexer.exe, co losowo uniemożliwiało zalogowanie się lub wylogowanie.
 • Rozwiązano problem występujący podczas konwersji lub ponownej konwersji japońskiego Kanji przy użyciu aplikacji wielobajtowego zestawu znaków (MBCS). Kursor mógł przesunąć się w niewłaściwe miejsce podczas pisania.
 • Rozwiązano problem wpływający na mstsc.exe. Przestawał on odpowiadać podczas łączenia się z RemoteApp i Desktop Connection.
 • Rozwiązano problem wpływający naFindWindow() lub FindWindowEx(), związany z obsługą okien.
 • Rozwiązano problem z plikami obrazów znalezionymi za pomocą wyszukiwania na pasku zadań. Błąd ten uniemożliwiał otwarcie tych obrazów.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia