Więcej informacji o połączeniu VPN w Windows 11 (build 22468 w Dev Channel)

Więcej informacji o połączeniu VPN w Windows 11 (build 22468 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/29/2021, 9:40 PM

Liczba odsłon: 4197

Microsoft wypuścił nową kompilację Windows 11 Insider Preview w Dev Channel o numerze 22468. Aktualizacja jest dostępna do pobrania dla wszystkich, których urządzenia lub maszyny wirtualne spełniają wymagania systemowe. Dzisiejszy build wprowadza nieco poprawek w obszarach paska zadań, wyszukiwania, eksploratora, wprowadzania, ustawień i nie tylko. Dodano też dwie nowe funkcje.

Windows 11: zmiany i ulepszenia w kompilacji 22463 w Dev Channel

 • Po kliknięciu połączenia VPN w ustawieniach VPN zobaczymy teraz trochę jego statystyk.
 • Dodano możliwość wyłączenia ostatnich wyszukań po najechaniu na ikonę wyszukiwania na pasku zadań. Opcja dostępna jest w ustawieniach paska zadań.

Windows 11: poprawki w kompilacji 22463 w Dev Channel

 • [Pasek zadań]
  • Złagodzono rzadki problem z zawieszaniem się inicjalizacji procesu explorer.exe związany z ładowaniem ikony sieci.
 • [Wyszukiwanie]
  • Poprawiono niezawodność wyświetlania wysuwanego menu po najechaniu kursorem na ikonę wyszukiwania na pasku zadań.
  • Po przejściu na ikonę wyszukiwania na pasku zadań za pomocą klawiatury przejście dalej spowoduje teraz odrzucenie wysuwanego menu ostatnich wyszukiwań.
  • Opcje ostatnich plików wyświetlanych podczas wyszukiwania niektórych aplikacji, takich jak Word, powinny działać teraz po ich wybraniu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
 • [Eksplorator plików]
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy plików w lokalizacjach OneDrive w Eksploratorze plików menu kontekstowe nie będzie już nieoczekiwanie zamykane po najechaniu kursorem na pozycje otwierające podmenu, takie jak "Otwórz za pomocą".
  • Dwukrotne kliknięcie folderu sieciowego, aby go otworzyć, nie będzie już próbować przypinać go do menu szybkiego dostępu, zamiast go otwierać.
 • [Wprowadzanie]
  • Rozwiązano problem z fontem, który powodował, że prawa ręka kaomoji ¯\_(ツ)_/¯ nie była wyświetlana we właściwej pozycji, jak również apostrofy w niektórych przypadkach.
 • [Ustawienia]
  • Preferowane ustawienie formatu wejścia mikrofonu (zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach dźwięku) powinno teraz pozostać uaktualnione.
  • Rozwiązano problem z niektórymi dyskami, które nie wyświetlały się podczas defragmentacji i optymalizacji dysków.
 • [Inne]
  • Rozwiązano problem uniemożliwiający pomyślną aktualizację komputerów zarejestrowanych w MDM do poprzedniej kompilacji. Urządzenia te są teraz odblokowane i mogą pobrać najnowszą kompilację.
  • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym migotaniem w niektórych aplikacjach, takich jak Microsoft Edge, podczas korzystania z wielu monitorów z różnymi częstotliwościami odświeżania.
  • Złagodzono problem związany z wyświetlaniem, który powodował częstsze bugchecki w ostatnich buildach.
  • Microsoft zajął się problemem z ikoną Windows Update na pasku zadań, która mogła się wyświetlać, ale nagle znikała po najechaniu na nią.
  • Rozwiązano rzadki problem z niektórymi urządzeniami, w których stan Wi-Fi zawieszał się po uśpieniu i nie działało jego przywrócenie.
  • Złagodzono problem z zawieszaniem się systemu w niektórych scenariuszach.

Windows 11: znane problemy w kompilacji 22463 w Dev Channel

 • [Ogólne]
  • Użytkownicy aktualizujący z buildów 22000.xxx lub wcześniejszych do nowszych buildów w Dev Channel przy pomocy ISO mogą otrzymać wiadomość z ostrzeżeniem "The build you are trying to install is Flight Signed. To continue installing, enable flight signing". W takim wypadku należy kliknąć przycisk "Enable", uruchomić ponownie komputer i ponownie spróbować aktualizacji.
  • Część użytkowników może doświadczyć skrócenia liczników czasu do uśpienia i wygaszenia ekranu. Microsoft bada, w jaki sposób skrócenie tych czasów może wpłynąć na zużycie baterii.
 • [Menu Start]
  • W niektórych przypadkach może nie być możliwe wprowadzanie tekstu w celu wyszukiwania, zaczynając w menu Start lub na pasku zadań. Tymczasowe rozwiązanie polega na naciśnięciu skrótu WIN + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, a następnie jego zamknięciu.
 • [Pasek zadań]
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
  • Microsoft bada raporty o Centrum powiadomień, które wprowadzane jest w stan, w którym nie może się otworzyć. Ponowne uruchomienie explorer.exe może rozwiązać problem.
 • [Wyszukiwanie]
  • Po kliknięciu ikony wyszukiwania na pasku zadań panel może się nie otworzyć. W tym przypadku może pomóc ponowne uruchomienie procesu "Windows Explorer".
  • Panel wyszukiwania może wyświetlać się czarny i nie pokazywać żadnej zawartości poniżej pola wyszukiwania.
 • [Widżety]
  • Tablica widżetów może wyglądać na pustą. Tymczasowe rozwiązanie polega na wylogowaniu się, a następnie ponownym zalogowaniu.
  • Widżety mogą być wyświetlane w niewłaściwym rozmiarze na zewnętrznych monitorach. Tymczasowe rozwiązanie polega na otwarciu widżetów za pomocą dotyku lub skrótu WIN + W na głównym ekranie, a dopiero następnie na kolejnych monitorach.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia