Ulepszenia udostępniania i Narratora w Windows 11 (build 23590 w Dev Channel)

Ulepszenia udostępniania i Narratora w Windows 11 (build 23590 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/16/2023, 9:07 PM

Liczba odsłon: 666

Windows 11 Insider Preview otrzymał aktualizację w Dev Channel. Główną nowość stanowią ulepszenia Narratora i udostępniania. Wydanie zawiera też trochę poprawek błędów. Microsoft zapowiedział ponadto wycofanie jednej z aplikacji systemowych.

Windows 11: nowości w kompilacji 23590 w Dev Channel

Nowe naturalne głosy Narratora

Build ten wprowadza 10 naturalnych głosów Narratora, które zaczęły być testowane we wrześniu: chiński, hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Meksyk), japoński, angielski (UK), francuski, portugalski, angielski (Indie), niemiecki i koreański.

Ulepszone doświadczenie obsługi obrazów przez Narratora

 • Wprowadzono nowe polecenie klawiaturowe do nawigacji między obrazami/grafikami na ekranie/stronie. Możesz teraz nacisnąć G lub Shift + G, aby nawigować Dalej/Wstecz między obrazami w trybie skanowania.
 • Rozpoznawanie tekstu w obrazach, w tym pisma odręcznego, zostało poprawione razem z ogólnymi opisami obrazów. Możesz to wypróbować, nawigując do obrazu i naciskając klawisz Narratora + Ctrl + D, gdy fokus znajduje się na obrazie. Funkcja wymaga aktywnego połączenia z internetem i włączonego ustawienia otrzymywania opisów obrazów.

Zmiany i ulepszenia

Ogólne

 • Rejestrator kroków nie będzie już otrzymywał aktualizacji i Microsoft planuje jego usunięcie w przyszłym wydaniu Windows (możliwe, że chodzi o 24H2 lub Windows 12). Począwszy od tego builda, Rejestrator kroków (PSR.exe) będzie wyświetlał banner z powiadomieniem, kierującym użytkowników do alternatywnych opcji, takich jak Narzędzie Wycinanie, Xbox Game Bar czy Microsoft Clipchamp.

Udostępnianie w Windows

 • Okno udostępniania w Windows będzie teraz wyświetlać w obszarze "Udostępnij za pomocą" jedynie aplikacje, które są powiązane z kontem, za pomocą którego jesteś zalogowany w Windows — kontem Microsoft (MSA) lub identyfikatorem Microsoft Entra ID (poprzednio Azure Active Directory). Jeśli jesteś zalogowany za pomocą konta MSA, zobaczysz Microsoft Teams (free) zamiast Microsoft Teams (wersji dla szkół lub firm), a nie obie wersje.
 • Jeśli jesteś zalogowany przy użyciu Microsoft Entra ID, Twoje kontakty z Microsoft Teams (służbowe lub szkolne) pojawią się w oknie udostępniania Windows, gdzie możesz szybko udostępnić im zawartość.

Udostępnianie w pobliżu

 • Jeśli włączysz Udostępnianie w pobliżu poprzez szybkie ustawienie lub w Ustawieniach i masz wyłączone Wi-Fi oraz Bluetooth, to zostaną one włączone, aby Udostępnianie w pobliżu działało zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku wyłączenia Wi-Fi i Bluetooth wyłączy się również Udostępnianie w pobliżu.

Narrator

 • Narrator w programie Microsoft Word będzie teraz ogłaszał obecność wersji roboczej komentarza, rozwiązanego komentarza, zakładki lub sugestii dotyczących ułatwień dostępu podczas czytania tekstu w dokumencie.

Poprawki błędów

Eksplorator plików

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Eksploratora plików po uruchomieniu i przy korzystaniu z innej niż domyślna opcji sortowania regionalnego.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Explorer.exe po otwarciu menu kontekstowego na pulpicie.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Explorer.exe podczas wprowadzania ścieżek w pasku adresu.

Narrator

 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał poprawnie wybranego elementu w polach kombi, gdy użytkownicy próbowali zmienić wartość pola za pomocą skrótu Control + strzałka w górę lub w dół.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który ogłaszał nazwy starych okien dialogowych nawet po przejściu użytkowników do nowego okna dialogowego na kilku stronach internetowych.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie czytał roli kontrolki w tabelach w Internecie podczas korzystania z poleceń nawigacji po tabelach CTRL + ALT + klawisze strzałek.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który nie ogłaszał wybranego stanu elementów menu w kilku aplikacjach, takich jak Menedżer urządzeń.
 • Rozwiązano problem z Narratorem, który ogłaszał zarówno niewybraną, jak i nowo wybraną wartość w elementach, takich jak pola daty lub dowolne elementy sformatowane jako tabele.

Lupa

 • Rozwiązano problem na stronie ustawień Lupy, w wyniku którego tekst pod suwakiem "szybkość głosu" nie był zgodny z wytycznymi dotyczącymi kontrastu kolorów.

Ustawienia

 • Rozwiązano problem z brakiem tekstu w sekcji "Funkcje eksperymentalne" w ustawieniach Narratora.

Udostępnianie Windows

 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się okna udostępniania w kilku ostatnich kompilacjach.

Znane problemy

Copilot w Windows

 • Przy pierwszym uruchomieniu lub po odświeżeniu Copilota w Windows z użyciem dostępu głosowego należy użyć poleceń "Pokaż siatkę", aby kliknąć przycisk "Zapytaj mnie o cokolwiek" po raz pierwszy.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/11/15/announcing-windows-11-insider-preview-build-23590-dev-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia