Sugestie działań w Windows 11 Insider Preview (build 25115 w Dev Channel)

Sugestie działań w Windows 11 Insider Preview (build 25115 w Dev Channel)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 5/12/2022, 1:28 PM

Liczba odsłon: 2963

Microsoft wypuścił nową kompilację Windows 11 Insider Preview — tym razem tylko w Dev Channel, co ma szczególne znaczenie. Build 25115 wprowadza sugerowane działania w specjalnym dymku, gdy kopiujemy dane, takie jak numer telefonu czy data, a także trochę pomniejszych zmian i poprawek. Pełna lista zmian poniżej.

Dev Channel odłącza się od Beta Channel — co to oznacza?

Po prawie dwóch miesiącach wydawania kompilacji jednocześnie w obu kanałach Dev i Beta nastąpiło ich rozdzielenie. Oznacza to, że wraz z kompilacją 25115 zamyka się okienko, które umożliwiało zmianę kanału bez potrzeby wykonywania czystej instalacji Windows 11. Po aktualizacji do tego builda urządzenie będzie się bowiem znajdowało w wyższej kompilacji niż dostępna w Beta Channel.

Nie wszystko jednak stracone. Nawet po aktualizacji do builda 25115 mamy 10 dni na jego wycofanie i przełączenie się na kanał wersji Beta. Jeśli nie zrobimy tego w ciągu 10 dni, jedyną opcją przejścia do Bety będzie czysta instalacja Jedenastki.

Windows 11: nowości w kompilacji 25115 w Dev Channel

Sugerowane działania

Insiderzy mogą wypróbować nową funkcję podpowiedzi działań, która przyspiesza wykonywanie codziennych zadań. Kiedy kopiujemy datę, czas lub numer telefonu, Windows 11 zasugeruje pasujące akcje, takie jak tworzenie wydarzeń w kalendarzu czy wykonanie połączenia telefonicznego w naszych ulubionych aplikacjach.

Sugerowane działania w Windows 11

Kiedy kopiujemy numer telefonu, Windows wyświetli lekki, możliwy do odrzucenia dymek z sugerowanymi sposobami na użycie tego numeru — zadzwonienie na niego w Teams lub innych zainstalowanych aplikacjach z funkcją dzwonienia.

Sugerowane działania w Windows 11

Kiedy zaś kopiujemy datę i/lub czas, nowy UI zasugeruje utworzenie wydarzenia w obsługiwanych aplikacjach kalendarza. Po wybraniu przez użytkownika aplikacji jest ona otwierana z odpowiednią stroną tworzenia wydarzeń w kalendarzu z automatycznie wypełnioną datą i/lub godziną.

Poprawki i ulepszenia

[Ogólne]

 • Zaktualizowano ikony w Windows Recovery Environment (WinRE).
 • Zaktualizowano podstawową platformę mowy, aby poprawić rozpoznawanie aktywności głosowej przy dostępie głosowym, napisach na żywo i wprowadzaniu (pisaniu) głosem. Rozwiązano też trochę problemów z rozpoznawaniem interpunkcji.

[Pasek zadań]

 • Rozwiązano problem związany z ładowaniem ikon zasobnika w Ustawieniach > Personalizacja > Pasek zadań. Mogło to powodować wysypywanie się Ustawień po wejściu na tę stronę. Problem mógł też prowadzić do wysypywania się explorer.exe.

[Eksplorator plików]

 • Rozwiązano problem z błędem 0x800703E6 podczas kopiowania plików z Dysku Google.
 • Wprowadzono kolejną zmianę, aby poprawić wydajność ładowania katalogu Home.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, jeśli kiedykolwiek otworzyliśmy menu kontekstowe, wykonaliśmy kombinację CTRL + ALT + DEL i anulowaliśmy.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas zamykania okien Eksploratora plików.

[Ustawienia]

 • Rozwiązano problem z zawieszeniem się ustawień, co mogło w niektórych przypadkach zablokować explorer.exe.
 • Poprawiono sposób, w jaki Narrator odczytuje pozostałe dostępne miejsce w System > Pamięć.

[Menedżer zadań]

 • Rozwiązano niektóre problemy związane z używaniem klawiszy dostępu w Menedżerze zadań, w tym z brakiem możliwości bezpośredniego naciśnięcia ALT + bez uprzedniego zwolnienia klawisza ALT, a także z wyświetlaniem klawiszy dostępu, które nie działało po ich użyciu i odrzuceniu.
 • Jeśli procesor osiągnie 100%, nagłówek kolumny procesora nie powinien już nieoczekiwanie stać się nieczytelny w trybie ciemnym.

[Zabezpieczenia Windows]

 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym blokowaniem przez Smart App Control (inteligentną kontrolę aplikacji) poprawnie podpisanych aplikacji.

[Inne]

 • Rozwiązano problem, który w niektórych przypadkach prowadził do nieoczekiwanego wyłączania integralności pamięci po ponownym uruchomieniu.
 • Rozwiązano problem z Update Stack Package, który pokazywał błąd instalacji 0xc480010.

Znane problemy

[Ogólne]

 • Niektóre gry korzystające z Easy Anti-Cheat mogą wysypywać się lub prowadzić do bugchecka.

[Napisy na żywo]

 • Niektóre aplikacje na pełnym ekranie (np. odtwarzacze wideo) uniemożliwiają wyświetlanie napisów na żywo.
 • Niektóre aplikacje umieszczone w górnej części ekranu i zamknięte przed uruchomieniem napisów na żywo zostaną ponownie uruchomione za oknem napisów na żywo umieszczonym u góry. Należy użyć menu systemowego (ALT + spacja), gdy aplikacja ma fokus, aby przesunąć okno aplikacji dalej w dół.